เทศบาลนครหาดใหญ่รณรงค์ลอยกระทงเพื่อสืบสานประเพณีไทยใช้กระทงที่ประดิษฐ์ทำจากวัสดุธรรมชาติ

เทศบาลนครหาดใหญ่รณรงค์ลอยกระทงเพื่อสืบสานประเพณีไทยใช้กระทงที่ประดิษฐ์ทำจากวัสดุธรรมชาติ

เทศบาลนครหาดใหญ่ ขอความร่วมมือประชาชน ให้ใช้วัสดุธรรมชาติ หรือวัสดุที่ย่อยสลายได้ง่าย เช่น หยวกกล้วย ใบตอง แป้งมันสำปะหลัง ชานอ้อย มาประดิษฐ์เป็นกระทง เพื่อช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และขอให้ใช้เพียงกระทงเดียวต่อครอบครัว เพื่อเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อม และทำให้แม่น้ำมีความสะอาด เพราะทุกปีภายหลังจากการลอยกระทงตอนเช้า จะมีขยะเต็มแม่น้ำ จึงต้องขอความเห็นใจจากทุกคนช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อรักษาคุณภาพน้ำในแม่น้ำลำคลอง เพื่อให้ทุกคนได้มีแม่น้ำที่ใสสะอาดสำหรับบุตรหลานในอนาคต

 เนื่องในประเพณีลอยกระทง 2563 ภายใต้แนวคิด “ลอยกระทงวิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย” เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้ปีนี้ การจัดงานจะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบและกิจกรรมให้สอดคล้องกับ มาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของกระทรวงสาธารณสุข พร้อมทั้ง

            1. รณรงค์ใช้วัสดุธรรมชาติ ย่อยสลายง่ายที่มีอยู่ในแต่ละท้องถิ่นมาประดิษฐ์กระทง เพื่อร่วมกันรักษาสายน้ำและสิ่งแวดล้อม

 

            2. รณรงค์ให้แต่ละครอบครัว กลุ่มประชาชน หน่วยงานใช้กระทง 1 ใบ ตามแนวทาง “1 ครอบครัว 1 กระทง” หรือ “1 หน่วยงาน 1 กระทง” ลดปริมาณขยะในแม่น้ำลำคลอง

 

เทศบาลนครหาดใหญ่รณรงค์ลอยกระทงเพื่อสืบสานประเพณีไทยใช้กระทงที่ประดิษฐ์ทำจากวัสดุธรรมชาติ

 

 

อ้างอิง : เทศบาลนครหาดใหญ่

Next Post

วิทยาลัยนานาชาติยางพาราไทย-จีน ม.อ ต่อยอดงานวิจัยยางธรรมชาติเทอร์โมพลาสติก สำหรับงานหัตถกรรมจักสาน

Fri Oct 30 , 2020
วิทยาลัยนานาชาติยางพาราไทย-จีน ม.อ ต่อยอดงานวิจัยยางธรรมชาติเทอร์โมพลาสติก สำหรับงานหัตถกรรมจักสาน  วิทยาลัยนานาชาติยางพาราไทย-จีน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต่อยอดงานวิจัยยางธรรมชาติเทอร์โมพลาสติก สำหรับงานหัตถกรรมจักสาน ผลิตเป็นกระเป๋า เฟอร์นิเจอร์ และผลิตภัณฑ์จักสานต่าง ๆ โดยเกิดขึ้นจากความต้องการในการส่งเสริมการแปรรูปยางพาราและการนำขยะพลาสติกกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ ผนวกกับการใช้ความคิดสร้างสรรค์เกิดเป็นวัสดุสานยางธรรมชาติเทอร์โมพลาสติก จากการประสานสมบัติเด่นของยางที่มีความยืดหยุ่น และเทอร์โมพลาสติกที่สามารถแปรรูปได้ง่ายเข้าด้วยกัน ได้เป็นวัสดุสานทางเลือกสำหรับงานออกแบบและงานจักสาน อีกทั้ง เป็นการลดผลกระทบปัญหาสิ่งแวดล้อมจากปัญหาขยะพลาสติก ซึ่งล่าสุด ดร.ณัฐพนธ์ อุทัยพันธุ์ ดร.กานดา เซ่งลอยเลื่อน และทีมงาน ได้นำวัสดุยางธรรมชาติเทอร์โมพลาสติกที่คิดค้นขึ้นมอบให้กับผู้ที่ประกอบอาชีพหัตถกรรมจักสาน เพื่อทดสอบการขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ รวมไปถึงได้นำวัสดุส่งมอบให้กับทัณฑสถานหญิงสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เพื่อให้ผู้ต้องขังใช้ในงานหัตถกรรมจักสาน โดยได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีและให้ความเห็นว่า วัสดุมีความแข็งแรง คงทน มีความยืดหยุ่น และสามารถขึ้นรูปเป็นชิ้นงานหัตถกรรมได้ง่ายเนื่องจากมีขนาดที่สม่ำเสมอและมีความคงรูปดี ทั้งนี้ ผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน กลุ่มสหกรณ์ และผู้ที่สนใจทั่วไป สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ในการนำวัสดุจักสานยางธรรมชาติเทอร์โมพลาสติกไปพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เพื่อการสร้างงานให้กับชุมชน การช่วยลดปัญหาขยะพลาสติก และเพื่อแก้ปัญหายางพาราตกต่ำอย่างยั่งยืน โดยสามารถติดต่อได้ที่วิทยาลัยนานาชาติยางพาราไทย-จีน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ […]
วิทยาลัยนานาชาติยางพาราไทย-จีน ม.อ ต่อยอดงานวิจัยยางธรรมชาติเทอร์โมพลาสติก สำหรับงานหัตถกรรมจักสาน