วิทยาลัยนานาชาติยางพาราไทย-จีน ม.อ ต่อยอดงานวิจัยยางธรรมชาติเทอร์โมพลาสติก สำหรับงานหัตถกรรมจักสาน

วิทยาลัยนานาชาติยางพาราไทย-จีน ม.อ ต่อยอดงานวิจัยยางธรรมชาติเทอร์โมพลาสติก สำหรับงานหัตถกรรมจักสาน

 วิทยาลัยนานาชาติยางพาราไทย-จีน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต่อยอดงานวิจัยยางธรรมชาติเทอร์โมพลาสติก สำหรับงานหัตถกรรมจักสาน ผลิตเป็นกระเป๋า เฟอร์นิเจอร์ และผลิตภัณฑ์จักสานต่าง ๆ โดยเกิดขึ้นจากความต้องการในการส่งเสริมการแปรรูปยางพาราและการนำขยะพลาสติกกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ ผนวกกับการใช้ความคิดสร้างสรรค์เกิดเป็นวัสดุสานยางธรรมชาติเทอร์โมพลาสติก จากการประสานสมบัติเด่นของยางที่มีความยืดหยุ่น และเทอร์โมพลาสติกที่สามารถแปรรูปได้ง่ายเข้าด้วยกัน ได้เป็นวัสดุสานทางเลือกสำหรับงานออกแบบและงานจักสาน อีกทั้ง เป็นการลดผลกระทบปัญหาสิ่งแวดล้อมจากปัญหาขยะพลาสติก

ซึ่งล่าสุด ดร.ณัฐพนธ์ อุทัยพันธุ์ ดร.กานดา เซ่งลอยเลื่อน และทีมงาน ได้นำวัสดุยางธรรมชาติเทอร์โมพลาสติกที่คิดค้นขึ้นมอบให้กับผู้ที่ประกอบอาชีพหัตถกรรมจักสาน เพื่อทดสอบการขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ รวมไปถึงได้นำวัสดุส่งมอบให้กับทัณฑสถานหญิงสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เพื่อให้ผู้ต้องขังใช้ในงานหัตถกรรมจักสาน โดยได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีและให้ความเห็นว่า วัสดุมีความแข็งแรง คงทน มีความยืดหยุ่น และสามารถขึ้นรูปเป็นชิ้นงานหัตถกรรมได้ง่ายเนื่องจากมีขนาดที่สม่ำเสมอและมีความคงรูปดี

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน กลุ่มสหกรณ์ และผู้ที่สนใจทั่วไป สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ในการนำวัสดุจักสานยางธรรมชาติเทอร์โมพลาสติกไปพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เพื่อการสร้างงานให้กับชุมชน การช่วยลดปัญหาขยะพลาสติก และเพื่อแก้ปัญหายางพาราตกต่ำอย่างยั่งยืน โดยสามารถติดต่อได้ที่วิทยาลัยนานาชาติยางพาราไทย-จีน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โทร.0-7428-9700-1

 

วิทยาลัยนานาชาติยางพาราไทย-จีน ม.อ ต่อยอดงานวิจัยยางธรรมชาติเทอร์โมพลาสติก สำหรับงานหัตถกรรมจักสาน

วิทยาลัยนานาชาติยางพาราไทย-จีน ม.อ ต่อยอดงานวิจัยยางธรรมชาติเทอร์โมพลาสติก สำหรับงานหัตถกรรมจักสาน วิทยาลัยนานาชาติยางพาราไทย-จีน ม.อ ต่อยอดงานวิจัยยางธรรมชาติเทอร์โมพลาสติก สำหรับงานหัตถกรรมจักสาน วิทยาลัยนานาชาติยางพาราไทย-จีน ม.อ ต่อยอดงานวิจัยยางธรรมชาติเทอร์โมพลาสติก สำหรับงานหัตถกรรมจักสาน วิทยาลัยนานาชาติยางพาราไทย-จีน ม.อ ต่อยอดงานวิจัยยางธรรมชาติเทอร์โมพลาสติก สำหรับงานหัตถกรรมจักสาน วิทยาลัยนานาชาติยางพาราไทย-จีน ม.อ ต่อยอดงานวิจัยยางธรรมชาติเทอร์โมพลาสติก สำหรับงานหัตถกรรมจักสาน วิทยาลัยนานาชาติยางพาราไทย-จีน ม.อ ต่อยอดงานวิจัยยางธรรมชาติเทอร์โมพลาสติก สำหรับงานหัตถกรรมจักสาน

 

อ้างอิง : สวท.สงขลา

Next Post

สงขลาติดอันดับ 5 อันดับแรกของการใช้จ่ายเงินตามโครงการ "คนละครึ่ง" ยอดใช้จ่ายทะลุ 1,255 ล้านบาท

Sat Oct 31 , 2020
 สงขลาติดอันดับ 5 อันดับแรกของการใช้จ่ายเงินตามโครงการ “คนละครึ่ง” ยอดใช้จ่ายทะลุ 1,255 ล้านบาท กระทรวงการคลัง และธนาคารกรุงไทย ได้ร่วมกันแถลงความคืบหน้า โครงการคนละครึ่ง ที่ได้เปิดให้ประชาชนที่สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการตั้งแต่เมื่อวันที่ 16 ต.ค. 2563 มีผู้ลงทะเบียนรับสิทธิโครงการเต็มจำนวน 10 ล้านคนแล้ว เมื่อวันที่ 27 ต.ค. 2563 ซึ่งระบบจะทำการตรวจสอบและส่ง SMS แจ้งยืนยันสิทธิโดยเร็ว ทั้งนี้ สำหรับยอดลงทะเบียนที่ไม่ผ่านการตรวจสอบและยอดผู้ได้รับสิทธิที่ถูกตัดสิทธิจากการไม่ใช้จ่ายภายใน 14 วัน จะมีการรวบรวมมาเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนใหม่ต่อไป นอกจากนี้ ความคืบหน้าล่าสุด ณ วันที่ 28 ต.ค. 2563 เวลา 12.00 น. มีร้านค้าเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า 4 แสนร้านค้า และมียอดการใช้จ่ายสะสม 1,255.44 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่าย 626.97 ล้านบาท และภาครัฐร่วมจ่ายอีก […]
สงขลาติดอันดับ 5 อันดับแรกของการใช้จ่ายเงินตามโครงการ "คนละครึ่ง" ยอดใช้จ่ายทะลุ 1,255 ล้านบาท