รัฐเตรียมเปิดศูนย์คุ้มครองฯ นักเรียน – นักศึกษา ถูกล่วงละเมิดทางเพศ

รัฐเตรียมเปิดศูนย์คุ้มครองฯ นักเรียน – นักศึกษา ถูกล่วงละเมิดทางเพศ

    ปัญหาการถูกล่วงละเมิดทางเพศสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกเพศวัย ทุกที่ ทุกเวลา แม้แต่ในสถานศึกษาที่เปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองของนักเรียนนักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการจึงเร่งสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครอง – ผู้เรียนในเรื่องของความปลอดภัยมากที่สุด “ศธ.พร้อมสร้างความมั่นใจให้ผู้ปกครองและนักเรียน ย้ำว่าผู้ถูกกระทำไม่มีความจำเป็นต้องยอมให้กับอำนาจของผู้มีอิทธิพล การที่ผู้กระทำผิดจะมาข่มขู่หรือให้สินบนต่าง ๆ เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องร่วมมือกันป้องกันและแก้ไขไม่ให้เรื่องนี้เกิดขึ้นได้ โดยเฉพาะในโรงเรียน ผมพร้อมที่จะนำผู้บริหาร บุคลากร ของ ศธ. ร่วมมือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคีเครือข่าย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อสู้กับเรื่องนี้อย่างเต็มที่”

จึงเปิดศูนย์คุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาซึ่งถูกล่วงละเมิดทางเพศ (ศคพ.) ขึ้น เพื่อแก้ปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด ด้วยขั้นตอนที่รวดเร็ว รอบคอบ และจริงจังอย่างเป็นรูปธรรมภายใต้ 3 มาตรการ คือ

มาตรการด้านการป้องกัน :
– ให้สถานศึกษาดูแลนักเรียน นักศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาในรับผิดชอบ รวมถึงสภาพแวดล้อมในโรงเรียนไม่ให้เอื้อต่อการล่วงละเมิดทางเพศและการกระทำผิดอื่น ๆ เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน และความมั่นคงปลอดภัย

มาตรการด้านการปราบปราม :
– หากพบว่ามีข้อร้องเรียนเรื่องการล่วงละเมิดทางเพศ การสอบสวนจะต้องแล้วเสร็จภายใน 24 ชั่วโมง
– หากข้อร้องเรียนนั้นมีมูลความจริง จะพักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของผู้กระทำผิดเป็นการชั่วคราว
– เร่งรัดดำเนินการทางวินัยควบคู่กับคดีอาญาด้วย

มาตรการด้านการคุ้มครองและช่วยเหลือ :
– สถานศึกษาต้องประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยดูแลเยียวยานักเรียนนักศึกษาผู้ถูกล่วงละเมิดอย่างรวดเร็ว
– คุ้มครองให้ได้รับการบำบัดฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจ
– ไม่ละทิ้งให้อยู่ในสภาพยากลำบากโดยลำพัง

หากนักเรียนนักศึกษาพบปัญหา หรือถูกล่วงละเมิดทางเพศจากข้าราชการครู และบุคลากรในสถานศึกษา ขอให้ตั้งสติ ปรึกษากับผู้ปกครอง และรีบดำเนินการร้องเรียนเพื่อให้ได้รับความยุติธรรมได้ที่ สายด่วน ศคพ. โทร. 02-007-0001, สายด่วนการศึกษา 1579 หรือติดต่อด้วยตนเองที่ศูนย์ ศคพ. อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 ชั้น 1 กระทรวงศึกษาธิการ

รัฐเตรียมเปิดศูนย์คุ้มครองฯ นักเรียน - นักศึกษา ถูกล่วงละเมิดทางเพศ

รัฐเตรียมเปิดศูนย์คุ้มครองฯ นักเรียน - นักศึกษา ถูกล่วงละเมิดทางเพศ

รัฐเตรียมเปิดศูนย์คุ้มครองฯ นักเรียน - นักศึกษา ถูกล่วงละเมิดทางเพศ

รัฐเตรียมเปิดศูนย์คุ้มครองฯ นักเรียน - นักศึกษา ถูกล่วงละเมิดทางเพศ

รัฐเตรียมเปิดศูนย์คุ้มครองฯ นักเรียน - นักศึกษา ถูกล่วงละเมิดทางเพศ

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิง : ไทยคู่ฟ้า

Next Post

สถานกาณ์โควิด-19 วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 6 ราย

Wed Jul 22 , 2020
สถานกาณ์โควิด-19 วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 6 ราย    วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ได้รายงานว่าการพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ ยืนยันพบผู้ป่วยเพิ่ม 6 ราย เป็นชาวไทย ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เข้าพักสถานที่เฝ้าระวังที่รัฐจัดให้ (State Quarantine)   ทั้งนี้ ทางโฆษก ศบค. ยังได้อัปเดตสถานการณ์ผู้สัมผัสติดเชื้อซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงจากจังหวัดระยองและกรุงเทพมหานคร โดยทั้งหมดไม่มีการตรวจพบเชื้อ HATYAITODAYNEWS อ้างอิงข้อมูลเพิ่มเติม : ศูนย์โควิด-19  ทั้งนี้ท่านสามารถติดตามรายงานสถานการณ์โควิด-19 ได้ในแบบเรียลไทม์ Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine
สถานกาณ์โควิด-19 วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 6 ราย