เทศบาลนครหาดใหญ่ บันทึกข้อตกลง (MOU) เปลี่ยนโรงแรมสำหรับสถานที่กักตัว เน้นผู้ป่วยติดเชื้อกลุ่มอาการน้อยและไม่มีอาการ

เทศบาลนครหาดใหญ่ บันทึกข้อตกลง (MOU) เปลี่ยนโรงแรมสำหรับสถานที่กักตัว

เน้นผู้ป่วยติดเชื้อกลุ่มอาการน้อยและไม่มีอาการ

วันที่ 29 มิ.ย. 64 ณ โรงพยาบาลหาดใหญ่ พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ นายพีระพงษ์ ภาวสุทธิไพศิฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหาดใหญ่ และนายบุญเอี่ยม แซ่หว่อง ผู้จัดการทั่วไป บริษัท นรพล กรุ๊ป จำกัด ได้ทำ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การปรับเปลี่ยนโรงแรมสำหรับสถานที่กักกันตนเอง (Hotel Isolation) ซึ่งทำขึ้นระหว่างโรงพยาบาลหาดใหญ่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา เทศบาลนครหาดใหญ่ และมานอนตะ บัดเจ็ด โฮเต็ล (Manonta Budget Hotel บริษัท นรพล กรุ๊ป จำกัด) 

Eb1070a561ceec23a97ef29c79addbc8 Small

โดยทั้ง 3 ฝ่ายตกลงกำหนดความร่วมมือ เพื่อรองรับสถานการณ์ของโรคโควิด-19 (COVID-19) โดยการปรับเปลี่ยนโรงแรมให้เป็นโรงพยาบาลสนาม เพื่อรองรับผู้ป่วยที่เพิ่มจำนวนมากขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยลดความแออัดของเตียงผู้ป่วยโรงพยาบาลหาดใหญ่ ส่งเสริมการดูแลผู้ป่วย COVD-19 อย่างต่อเนื่อง โดยเน้นผู้ป่วยติดเชื้อกลุ่มอาการน้อยและไม่มีอาการ บริหารจัดการเตียง และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และส่งเสริมความร่วมมือด้านสาธารณสุข เศรษฐกิจ และสังคม ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน

202944618 3961409267290072 1747718275624250840 N

อ้างอิง : เทศบาลนครหาดใหญ่

Next Post

จังหวัดสงขลา คุมเข้มมาตรการคัดกรองผู้เดินทางเข้า-ออก กำชับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบยานพาหนะที่เดินทางเข้า-ออกทุกคัน

Wed Jun 30 , 2021
จังหวัดสงขลา คุมเข้มมาตรการคัดกรองผู้เดินทางเข้า-ออก กำชับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบยานพาหนะที่เดินทางเข้า-ออกทุกคัน วันที่ 29 มิ.ย. 64 นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายจรัญ จันทรปาน ปลัดจังหวัดสงขลา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และติดตามการปฏิบัติงานคัดกรองผู้เดินทางเข้า-ออก ในพื้นที่เขตรอยต่อถนนสายหลัก และสายรอง จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ ด่านตรวจบ้านใหม่ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอระโนด บริเวณถนนทางหลวงชนบทเส้นทางระหว่างอำเภอระโนด – จังหวัดพัทลุง และด่านตรวจบ้านคลองแดน ตำบลคลองแดน อำเภอระโนด บริเวณถนนทางหลวงหมายเลข 408 ถนนสงขลา – นครศรีธรรมราช โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจ ฝ่ายปกครอง และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข คอยอำนวยความสะดวกในการตรวจคัดกรอง ซักถามประวัติเส้นทางการเดินทาง และจุดมุ่งหมายในการเดินทางอย่างเข้มงวด พร้อมทั้งได้มอบหน้ากากอนามัยให้แก่ผู้ปฏิบัติงานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และให้ปฏิบัติตามแนวทางอย่างเคร่งครัด โดยมุ่งหวังผลการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเป็นสำคัญ นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า จังหวัดสงขลา เป็น 1 ใน 10 จังหวัด พื้นที่สถานการณ์ที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 โดยให้งดการเดินทางเข้า – ออกพื้นที่จังหวัดสงขลา เป็นระยะเวลา 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2564 ไป เว้นแต่กรณีมีความจำเป็นอย่างยิ่งให้แสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรแสดงตนอื่น ๆ ควบคู่กับเอกสารรับรองความจำเป็นที่ออกโดยพนักงาน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง หรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองในพื้นที่ต่อหัวหน้าด่านตรวจ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำด่านตรวจ หรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจำด่านตรวจ เพื่อใช้ดุลยพินิจในการคัดกรอง โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด – 19 กระทรวงมหาดไทย  ทั้งนี้ หากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้ถือเป็นความผิดต้องรับโทษตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท และอาจมีความผิดตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้กล่าวเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจ ตรวจคัดกรองผู้ที่เดินทางจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และพื้นที่ควบคุมสูงสุดอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรค-19 หากมีอาการไข้ ไอ จาม อุณหภูมิร่างกายเกินกว่า 37.5 องศาเซลเซียส ให้ดำเนินมาตรการควบคุมและป้องกันโรคโดยการควบคุมไว้สังเกต แยกตัว หรือกักกันในพื้นที่พำนักหรือสถานที่ที่ทางจังหวัดกำหนดไว้เป็นระยะเวลา 14 วัน นับแต่วันที่ผู้นั้นเดินทางเข้ามายังพื้นที่และให้งดหรือหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ โดยเด็ดขาด  อ้างอิง : […]
ปกข่าว 01