สำนักทะเบียนอำเภอเมืองสงขลา ได้เปิดให้บริการงานบัตรประจำตัวประชาชน ณ ห้างโลตัสสงขลา

สำนักทะเบียนอำเภอเมืองสงขลา ได้เปิดให้บริการงานบัตรประจำตัวประชาชน ณ ห้างโลตัสสงขลา

       ประชาสัมพันธ์สำนักทะเบียนอำเภอเมืองสงขลา ได้เปิดให้บริการงานบัตรประจำตัวประชาชน ศูนย์บริการอำเภอ..ยิ้ม ณ ห้างโลตัสสงขลา

    • เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป
    • เปิดให้บริการทุกวัน ไม่ เว้นวันหยุดราชการ
    • เปิดให้บริการเวลา 10.00น – 18.00 น

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แด่ประชาชน และลดความแออัดของประชาชนไม่ต้องเดินทางมาทำบัตรที่อำเภอเมือง เคาน์เตอร์บริการอำเภอยิ้ม จังหวัดสงขลา เป็นการเพิ่มหน่วยบริการประชาชน ด้านงานทะเบียนและงานบัตรประจำตัวประชาชนให้ครอบคลุมตามความต้องการของประชาชนมากขึ้น โดยเฉพาะสถานที่แหล่งชุมชนและศูนย์การค้าที่ประชาชนมาใช้บริการเป็นจำนวนมาก ให้ได้รับความสะดวกในการติดต่อราชการ ตามแนวทางศูนย์ราชการสะดวก และเป็นการเพิ่มช่องทางการบริการของภาครัฐ โดยความร่วมมือจากภาคเอกชน

สำนักทะเบียนอำเภอเมืองสงขลา ได้เปิดให้บริการงานบัตรประจำตัวประชาชน ณ ห้างโลตัสสงขลา

 

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิงข้อมูลเพิ่มเติม : เทศบาลนครสงขลา

Next Post

ความคืบหน้าการดำเนินการก่อสร้างศูนย์พักพิงชั่วคราว สำหรับผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดสงขลา

Thu Jul 16 , 2020
ความคืบหน้าการดำเนินการก่อสร้างศูนย์พักพิงชั่วคราว สำหรับผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดสงขลา วันที่ 16 ก.ค. 63 ที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าบอน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา นายเธียรชัย ชูกิตติวิบูลย์ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมด้วยนายสมหวัง เรืองเพ็ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการดำเนินการก่อสร้างศูนย์พักพิงชั่วคราว สำหรับผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดสงขลา โดยมีนายเชาวลิต นิฒรรัตน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานจังหวัดสงขลา สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา สาขาระโนด สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา อำเภอระโนด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าบอน และกองช่วยเหลือผู้ประสบภัย เข้าร่วม ซึ่งทางการดำเนินการก่อสร้างศูนย์พักพิงชั่วคราว สำหรับผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดสงขลา ดำเนินการก่อสร้างโดยเงินพระราชทานจาก พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 จำนวน 20,000,000 บาท และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าบอน จำนวน 6,474,000 บาท การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำนวน 844,000.75 บาท ซึ่งเป็นค่ายกเว้นการก่อสร้างขยายเขตระบบไฟฟ้าและค่าธรรมเนียมการติดตั้งมิเตอร์ […]
โควิด19