อัปเดตสถานการณ์ Covid-19 ภาคใต้ ยอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

อัปเดตสถานการณ์ Covid-19 ภาคใต้ ยอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

อัปเดตสถานการณ์ Covid-19 ภาคใต้ ยอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

     ตอนนี้พื้นที่ภาคใต้กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ยังคงติดตามกันแบบเรียลไทม์ซึ่งยังน่าเป็นกังวลใจเนื่องจากยังพบผู้เสี่ยงติดเชื้อเพิ่มขึ้นและมีผู้เสียชีวิตเพิ่มเรื่อยๆ

สรุปรายละเอียดจังหวัดต่างๆที่พบผู้ติดเชื้อโดยมีรายละเอียดดังนี้

 • จังหวัด ภูเก็ต 107 คน
 • จังหวัดปัตตานี 44 คน
 • จังหวัด ยะลา 52 คน
 • จังหวัด สงขลา 37 คน
 • จังหวัด สุราษฏธานี 14 คน
 • จังหวัด นราธิวาส 9 คน
 • จังหวัด กระบี่ 6 คน
 • จังหวัด พัทลุง 6 คน
 • จังหวัด นครศรีธรรมราช 11 คน
 • จังหวัด ชุมพร 1 คน
 • จังหวัด ตรัง 5 คน

*ติดเชื้อสะสม ทั้งหมด 292 คน  เสียชีวิต 4 คน *
** จังหวัดที่ปลอดเชื้อ  จังหวัดระนอง,จังหวัดพังงา,จังหวัดสตูล**

อัปเดตสถานการณ์ Covid-19 ภาคใต้ ยอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
อัปเดตสถานการณ์ Covid-19 ภาคใต้ ยอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
อ้างอิง : thaiPBS

Next Post

ข่าวด่วน! สงขลาปิดเมืองแล้ว กันภัยโควิด-19

Sat Apr 4 , 2020
ข่าวด่วน! สงขลาปิดเมืองแล้ว กันภัยโควิด-19 วันนี้ 4 เมษายน 2563 นาย จารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้ออกประกาศสำคัญ เรื่อง มาตรการเผ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่ออันตราย และดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่จังหวัดสงขลา “โดยได้แจ้งประกาศ ปิดเมือง” ทั้งนี้ได้มรการให้ข้อยกเว้นกับบุคคลที่ยังจำเป็นต้องปฏิบัติงา่นตามกับจำเป็นได้แก่ บุคคลที่ได้รับการยกเว้นตาม ข้อ 1  1.หารขนส่งสินค้าจำเป็น 2.การขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภค 3.การขนส่งสินค้าการเกษตร ปศุสัตว์ อาหารสัตว์ 4.การขนส่งแก๊สหุงต้ม น้ำมันเชื้อเพลิง 5.การขนส่งอุปกรณ์ทางการแพทย์ 6.รถฉุกเฉิน กู้ชีพ กู้ภัย รถพยาบาล 7.การขนส่งเงินของธนาคารและสถาบันการเงิน 8.การขนส่งวัสดูก่อสร้าง เครื่องจักรก่อสร้าง 9.การขนส่งพัสดุและสิ่งพิมพ์ 10.ไปรษณีย์ บุคคลที่ได้รับการยกเว้นตาม ข้อ 2 กรณีข้าราชการ ลูกจ้าง หรือพนักงานบริษัท ลูกจ้าง ให้ต้นสังกัดออกกนีงสือรับรองการปฎิบัติงานพร้อมแสดงบัตรประจำตัวข้าราชการหรือบัตรประจำตัวพนักงาน กรณีบุคคลมั่วไป ขออนุญาตต่อนายอำเภอท้องที่ประจำจุดตรวจหรือพนักงานประจำจุดตรวจ สามารถกดดาว์นโหลดแบบฟอร์มขอข้ามพื้นที่ได้ที่นี่ […]
ปกข่าวสำหรับเว็บ ต้นฉบับ 01