ข่าวด่วน! สงขลาปิดเมืองแล้ว กันภัยโควิด-19

ข่าวด่วน! สงขลาปิดเมืองแล้ว กันภัยโควิด-19

วันนี้ 4 เมษายน 2563 นาย จารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้ออกประกาศสำคัญ เรื่อง มาตรการเผ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่ออันตราย และดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่จังหวัดสงขลา

“โดยได้แจ้งประกาศ ปิดเมือง”

ทั้งนี้ได้มรการให้ข้อยกเว้นกับบุคคลที่ยังจำเป็นต้องปฏิบัติงา่นตามกับจำเป็นได้แก่
บุคคลที่ได้รับการยกเว้นตาม ข้อ 1 
1.หารขนส่งสินค้าจำเป็น
2.การขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภค
3.การขนส่งสินค้าการเกษตร ปศุสัตว์ อาหารสัตว์
4.การขนส่งแก๊สหุงต้ม น้ำมันเชื้อเพลิง
5.การขนส่งอุปกรณ์ทางการแพทย์
6.รถฉุกเฉิน กู้ชีพ กู้ภัย รถพยาบาล
7.การขนส่งเงินของธนาคารและสถาบันการเงิน
8.การขนส่งวัสดูก่อสร้าง เครื่องจักรก่อสร้าง
9.การขนส่งพัสดุและสิ่งพิมพ์
10.ไปรษณีย์

บุคคลที่ได้รับการยกเว้นตาม ข้อ 2
กรณีข้าราชการ ลูกจ้าง หรือพนักงานบริษัท ลูกจ้าง ให้ต้นสังกัดออกกนีงสือรับรองการปฎิบัติงานพร้อมแสดงบัตรประจำตัวข้าราชการหรือบัตรประจำตัวพนักงาน กรณีบุคคลมั่วไป ขออนุญาตต่อนายอำเภอท้องที่ประจำจุดตรวจหรือพนักงานประจำจุดตรวจ

ในภาพอาจจะมี ข้อความในภาพอาจจะมี ข้อความ

สามารถกดดาว์นโหลดแบบฟอร์มขอข้ามพื้นที่ได้ที่นี่

 

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิงข้อมูลจาก : ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา

ทั้งนี้ท่านสามารถติดตามรายงานสถานการณ์โควิด-19 ได้ในแบบเรียลไทม์

Next Post

รับบริจาคพลาสมาจากผู้ป่วย COVID-19 ที่หายเเล้ว

อาทิตย์ เม.ย. 5 , 2020
รับบริจาคพลาสมาจากผู้ป่วย COVID-19 ที่หายเเล้ว พลา […]
พลาสมา