ข่าวด่วน! สงขลาปิดเมืองแล้ว กันภัยโควิด-19

ข่าวด่วน! สงขลาปิดเมืองแล้ว กันภัยโควิด-19

วันนี้ 4 เมษายน 2563 นาย จารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้ออกประกาศสำคัญ เรื่อง มาตรการเผ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่ออันตราย และดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่จังหวัดสงขลา

“โดยได้แจ้งประกาศ ปิดเมือง”

ทั้งนี้ได้มรการให้ข้อยกเว้นกับบุคคลที่ยังจำเป็นต้องปฏิบัติงา่นตามกับจำเป็นได้แก่
บุคคลที่ได้รับการยกเว้นตาม ข้อ 1 
1.หารขนส่งสินค้าจำเป็น
2.การขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภค
3.การขนส่งสินค้าการเกษตร ปศุสัตว์ อาหารสัตว์
4.การขนส่งแก๊สหุงต้ม น้ำมันเชื้อเพลิง
5.การขนส่งอุปกรณ์ทางการแพทย์
6.รถฉุกเฉิน กู้ชีพ กู้ภัย รถพยาบาล
7.การขนส่งเงินของธนาคารและสถาบันการเงิน
8.การขนส่งวัสดูก่อสร้าง เครื่องจักรก่อสร้าง
9.การขนส่งพัสดุและสิ่งพิมพ์
10.ไปรษณีย์

บุคคลที่ได้รับการยกเว้นตาม ข้อ 2
กรณีข้าราชการ ลูกจ้าง หรือพนักงานบริษัท ลูกจ้าง ให้ต้นสังกัดออกกนีงสือรับรองการปฎิบัติงานพร้อมแสดงบัตรประจำตัวข้าราชการหรือบัตรประจำตัวพนักงาน กรณีบุคคลมั่วไป ขออนุญาตต่อนายอำเภอท้องที่ประจำจุดตรวจหรือพนักงานประจำจุดตรวจ

ในภาพอาจจะมี ข้อความในภาพอาจจะมี ข้อความ

สามารถกดดาว์นโหลดแบบฟอร์มขอข้ามพื้นที่ได้ที่นี่

 

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิงข้อมูลจาก : ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา

ทั้งนี้ท่านสามารถติดตามรายงานสถานการณ์โควิด-19 ได้ในแบบเรียลไทม์

Next Post

รับบริจาคพลาสมาจากผู้ป่วย COVID-19 ที่หายเเล้ว

Sun Apr 5 , 2020
รับบริจาคพลาสมาจากผู้ป่วย COVID-19 ที่หายเเล้ว พลาสมา คือ พลาสมาหรือน้ำเหลืองนั้นเป็นส่วนของประกอบของเลือดที่ได้หลังจากแยกส่วนของเม็ดเลือดแดงออกไปแล้ว ในพลาสมาจะมีโปรตีนทุกชนิดในร่างกาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งโปรตีนที่เป็นปัจจัยการแข็งตัวของเลือด (coagulation factors) พลาสมาจึงถูกนำมาใช้เพื่อช่วยเพิ่มปัจจัยการแข็งตัวของเลือด และช่วยให้เลือดหยุดได้ โดยพลาสมาที่ถูกแช่แข็ง (fresh frozen plasma, FFP) จะถูกเก็บรักษาไว้ในธนาคารเลือด หากมีผู้ป่วยที่จำเป็นต้องใช้ พลาสมาจะถูกนำมาละลายเพื่อให้แก่ผู้ป่วยต่อไป สภากาชาดไทยขอรับบริจาคด่วน!!!! ติดต่อที่ โทร. 0 2256 4300 ,โทร. 0 2263 9600 -99 ในวัน /เวลา ราชการ HATYAITODAYNEWS อ้างอิงข้อมูลจาก : สนง ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา กรมประชาสัมพันธ์ Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine
พลาสมา