เทศบาลสงขลาเชิญพี่น้องร่วมพลังปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ สวมเสื้อเหลืองวันศุกร์ 23 ต.ค 63

เทศบาลสงขลาเชิญพี่น้องร่วมพลังปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ สวมเสื้อเหลืองวันศุกร์ 23 ต.ค 63

ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวสงขลาร่วมแสดงพลังปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ และสถาบันหลักของชาติ ในศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2563
เวลา 15.00 น. พร้อมกัน
จุดที่ 1 บริเวณสวนสาธารณะเมืองสงขลา
จุดที่ 2 ลานวัฒนธรรมเทศบาลนครสงขลา ถ.ชลาทัศน์
จุดที่ 3 บริเวณหน้าโรงเรียนแจ้งวิทยา
เวลา 16.00 น. เคลื่อนขบวนไปยังศาลากลางจังหวัดสงขลา
(ใกล้ที่ไหนไปแสดงพลังตรงจุดนั้นได้เลย)
**สวมใส่เสื้อสีเหลือง สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า โดยประชาชนสามารถนำพระบรมฉายาลักษณ์ของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์มาด้วย เช่น ปฏิทินที่บ้าน หากไม่มีใช้ธนบัตรได้
รวมใจ รวมพลัง จงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
ที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ

B8CDD90E D587 47BC B330 55DBC47B4FB1 HATYAITODAY

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิงข้อมูลจาก : เทศบาลสงขลา

Next Post

เตือนประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงสนามบินหาดใหญ่ ห้ามจุดพลุ-ปล่อยโคมลอย หากฝ่าฝืนผิดกฎหมาย

Thu Oct 22 , 2020
 เตือนประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงสนามบินหาดใหญ่ ห้ามจุดพลุ-ปล่อยโคมลอย หากฝ่าฝืนผิดกฎหมาย ตามมาตรา 58 และมาตรา 59/1 แห่ง พ.ร.บ. การเดินอากาศ พ.ศ.2497 ได้กำหนดห้ามมิให้บุคคลใดจุดและปล่อยหรือกระทำการใดเพื่อให้บั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันขึ้นไปสู่อากาศ ซึ่งเป็นการรบกวนหรือก่อให้เกิดอันตรายต่อการเดินอากาศหรือปฏิบัติการของอากาศยาน ภายในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศตามมาตรา 58 ท่าอากาศยานหาดใหญ่ จึงขอความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่ ต.หาดใหญ่ ต.ทุ่งตำเสา ต.บ้านพรุ ต. คลองหอยโข่ง ต.โคกม่วง ต.ทุ่งลาน ต.นาหม่อม ต.คลองหลา ต.ควนลัง ซึ่งอยู่ในเขตปลอดภัยการเดินอากาศของท่าอากาศยานหาดใหญ่ หลีกเลี่ยงการจุดและปล่อยหรือกระทำการใดเพื่อให้บั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันขึ้นไปสู่อากาศ ซึ่งเป็นการรบกวนหรือก่อให้เกิดอันตรายต่อการเดินอากาศหรือปฏิบัติการของอากาศยาน ภายในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายกำหนดและมาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงอันตรายจากการปล่อยโคมลอยและโคมควัน (ในช่วงเทศกาลลอยกระทง ประจำปี 2563) ทั้งนี้ หากหน่วยงานใดต้องการปล่อย โคมลอย […]
 เตือนประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงสนามบินหาดใหญ่ ห้ามจุดพลุ-ปล่อยโคมลอย หากฝ่าฝืนผิดกฎหมาย