อบต.สทิงพระพบปะชาวบ้านชุมพลเตรียมออกเอกสารที่ดินรัฐแก่ชาวบ้านครอบครัวละไม่เกิน 15 ไร่

อบต.สทิงพระพบปะชาวบ้านชุมพลเตรียมออกเอกสารที่ดินรัฐแก่ชาวบ้านครอบครัวละไม่เกิน 15 ไร่

สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 27 ส.ค. 60 เวลา 11.00 น องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพลอำเภอสทิงพระ นายอำเภอสทิงพระ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชุมพลพร้อมทีมงานและผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ร่วมประชุม เพื่อรับทราบปัญหาที่เกิดขึ้นและกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหา หลังจากนั้นได้ลงพื้นที่รับฟังปัญหาเพิ่มเติมและ ชี้แจงข้อมูลที่เกี่ยวข้องเบื้องต้นโดยมีพี่น้องประชาชนร่วมให้ข้อมูลกว่า 25 คนสำหรับพื้นที่ดังกล่าวทั้งหมดอยู่ในที่สาธารณะ น.ส.ล. เลขที่ 14402 ออกไว้เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2525 เนื้อที่ประมาณ 27 ไร่ 3 งาน ปัญหาใหญ่ในตอนนี้ที่เป้นประเด็นคือชาวบ้านที่อาศัยในพื้นที่นี้ไม่มีทะเบียนบ้าน

อบต.สทิงพระพบปะชาวบ้านชุมพลเตรียมออกเอกสารที่ดินรัฐแก่ชาวบ้านครอบครัวละไม่เกิน 15 ไร่

ต่อมาในวันที่ 14 ม.ค. 64 ทางอบต.สทิงพระพร้อมด้วนกรมที่ดินสทิงพระลงพื้นที่ต.ชุมพล อ.สทิงพระ พบปะพูดคุยกับชาวบ้านชุมพลถึงประเด็นความคืบหน้าของที่อาศัยของชาวบ้านชุมพล 27 ไร่ในพื้นที่ริมหาดชุมพลนี้ไม่มีทะเบียนบ้าน ไม่มีสามรถขอใช้น้ำใช้ไฟได้เหมือนบ้านเรือนต่าง ๆ ซึ่งทางตัวแทนชาวบ้านได้ร่วมกันดำเนินการเข้าพบปะพูดคุยกับหน่วยงานราชการ จนทางอบต.สทิงพระให้ทางกรมที่ดินลงพื้นที่สำรวจพื้นที่ของจริง และหาแนวทางแก้ไขปัญหา

อบต.สทิงพระพบปะชาวบ้านชุมพลเตรียมออกเอกสารที่ดินรัฐแก่ชาวบ้านครอบครัวละไม่เกิน 15 ไร่

ซึ่งพบว่า ทางกรมที่ดินและอบต.สทิงพระเจรจากับชาวบ้านถึงข้อที่ตกลงที่จะหาแนวทางออกที่เป็นประโยชน์และเป็นกลางแก่ชาวบ้าน โดยจะมีการทำหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาในเรื่องการขอใช้น้ำใช้ไฟ ในรูปแบบพื้นที่เกษตร และเตรียมออกเอกสารที่ดินรัฐแก่ชาวบ้านครอบครัวละไม่เกิน 15 ไร่ หากมีความจำเป็นทางหน่วยงานรัฐจะเรียกคืนที่ดิน

โดยการประชุมในครั้งนี้มีชาวบ้านในต.ชุมพลเข้าประชุมทุกคนส่วนที่อยู่อาศัยอีก 3 หลังที่อยู่ในเขตพื้นที่ของการกำกับดูแลจากกรมเจ้าท่าทาง อบต.สทิงพระจะดำเนินการเพื่อหาทางออกที่เร็วที่สุด แต่อย่างไรก็ตามเรื่องราวครั้งนี้ ยังคงต้องมีการติดตามกันต่อไปหากความคืบหน้าเป็นอย่างไร ทางทีมข่าวหาดใหญ่ทูเดย์จะมารายงานให้ทราบอีกครั้ง

HATYAITODAYNEWS

Next Post

จัดหางานจ.สงขลาลงพื้นที่ขอความร่วมมือนายจ้าง/สถานประกอบการจ้างต่างด้าวทำงาน ห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานออกจากพื้นที่ และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19

Fri Jan 15 , 2021
จัดหางานจ.สงขลาลงพื้นที่ขอความร่วมมือนายจ้าง/สถานประกอบการจ้างต่างด้าวทำงาน ห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานออกจากพื้นที่ และปฏิบัตตามมาตรการป้องกัน โควิด-19 วันนี้ 15/1/2564 จัดหางานจังหวัดสงขลา ร่วมกับ สำนักงานแรงงานจังหวัด และสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา ลงพื้นที่ขอความร่วมมือให้นายจ้าง/สถานประกอบการที่มีการจ้างแรงงานต่างด้าว ปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และ การห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวออกนอกพื้นที่ตั้งของสถานประกอบการ โดยบริษัทที่ทำการพื้นที่เพื่อตรวจสอบและการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 จำนวน 9 แห่ง ดังนี้ 1. บริษัท นันทะวัสดุก่อสร้างจำกัด เลขที่ 34/1 ม.8 ต.ปริก อ.สะเดา จ.สงขลา กิจการผลิตและจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง มีการจ้างคนงาน จำนวน 67 คน ประกอบด้วย แรงงานไทย 11 คน เมียนมา 56 คน 2. บริษัท ถาวรอุตสาหกรรมยางพารา (1982) จำกัด เลขที่ […]
จัดหางานจ.สงขลาลงพื้นที่ขอความร่วมมือนายจ้าง/สถานประกอบการจ้างต่างด้าวทำงาน ห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานออกจากพื้นที่ และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19