ศอ.ปส.มท.แจ้งทุกจังหวัดทั่วประเทศ เฝ้าระวังการแพร่ระบาดยาเสพติด “เคนมผง” ลักลอบจำหน่ายหรือครอบครองมีโทษทั้งจำทั้งปรับ

ศอ.ปส.มท.แจ้งทุกจังหวัดทั่วประเทศ เฝ้าระวังการแพร่ระบาดยาเสพติด “เคนมผง” ลักลอบจำหน่ายหรือครอบครองมีโทษทั้งจำทั้งปรับ

  วันนี้ (19 ม.ค.64) นายสมคิด จันทมฤก รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ด้วยปรากฏข่าวสารการแพร่ระบาดของยาเสพติด“เคนมผง”  จากกรณีพบผู้เสียชีวิตตั้งแต่วันที่ 11-15 มกราคม 2564 จำนวนหลายรายนั้น สารเสพติดชนิดนี้ส่งผลกระทบต่อร่างกาย ร้ายแรงอาจถึงขั้นเสียชีวิต

  นายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ ยังบอกอีกว่า เคนมผงซึ่งมีส่วนผสมของคีตามีนและสารเสพติดชนิดต่าง ๆ เช่น ไดอาซีแพม (Diazepam) ไอซ์ เฮโรอีน ยาอีโคเคน เป็นต้น ทำให้ออกฤทธิ์รุนแรงเป็นอันตรายอย่างร้ายแรงต่อร่างกายผู้เสพและเพิ่มความเสี่ยงในการเสียชีวิต   โดยไดอะซีแพมจัดเป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท ต้องให้แพทย์เป็นผู้สั่งใช้ตามความจำเป็นเท่านั้น

ศอ.ปส.มท.แจ้งทุกจังหวัดทั่วประเทศ เฝ้าระวังการแพร่ระบาดยาเสพติด “เคนมผง” ลักลอบจำหน่ายหรือครอบครองมีโทษทั้งจำทั้งปรับ

ซึ่งในเบื้องต้นพบการแพร่ระบาดของเคนมผงในพื้นที่กรุงเทพมหานคร แต่เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันปราบปรามการแพร่ระบาดของยาเสพติดชนิดดังกล่าว กระทรวงมหาดไทยโดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกระทรวงมหาดไทย (ศอ.ปส.มท.) ได้แจ้งให้ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดและศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและ ปราบปรามยาเสพติดอำเภอทั่วประเทศ กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานติดตามข่าวสารและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเคนมผงอย่างใกล้ชิด

        นายสมคิด จันทมฤก กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญและบูรณาการขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและ ปราบปรามยาเสพติดอย่างเข้มข้นต่อเนื่องในทุกพื้นที่ ทั้งนี้ หากพี่น้องประชาชนมีเบาะแสเกี่ยวกับเคนมผงและยาเสพติดอื่นในพื้นที่ สามารถแจ้งสายด่วนศูนย์ดำรงธรรม โทร. 1567 หรือสายด่วน ป.ป.ส. 1386 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือหากประสบปัญหาเกี่ยวกับยาและสารเสพติดสามารถขอรับคำปรึกษาได้ที่ สายด่วนยาเสพติด 1165

ศอ.ปส.มท.แจ้งทุกจังหวัดทั่วประเทศ เฝ้าระวังการแพร่ระบาดยาเสพติด “เคนมผง” ลักลอบจำหน่ายหรือครอบครองมีโทษทั้งจำทั้งปรับ

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิง : กระทรวงมหาดไทย

Next Post

จัดหางานจังหวัดสงขลาให้คนต่างด้าว 3 สัญชาติทำงานอย่างถูกกฎหมายในไทยเป็นกรณีพิเศษ

Tue Jan 19 , 2021
จัดหางานจังหวัดสงขลาให้คนต่างด้าว 3 สัญชาติทำงานอย่างถูกกฎหมายในไทยเป็นกรณีพิเศษ คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 เห็นชอบผ่อนผันให้คนต่างด้าว 3 สัญชาติ กัมพูชา ลาว และเมียนมา อยู่ในราชอาณาจักรและทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายเป็นกรณีพิเศษ ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงาน และเลี่ยงการนำเข้าแรงงานต่างด้าวจากประเทศเพื่อนบ้าน โดยการผ่อนผันให้คนต่างด้าว 3 กลุ่ม ได้แก่  1.กลุ่มคนต่างด้าวที่มีนายจ้าง และนายจ้างประสงค์จะจ้างงาน  2.กลุ่มคนต่างด้าวที่ไม่ได้ทำงาน (ไม่มีนายจ้าง)  3.กลุ่มผู้ติดตามซึ่งเป็นบุตรของคนต่างด้าวที่มีอายุไม่เกิน 18 ปี     โดยให้นายจ้างยื่นเอกสารหลักฐานตามที่กรมการจัดหางานกำหนด ผ่านระบบออนไลน์ https://e-workpermit.doe.go.th ระหว่างวันที่ 15 มกราคม – 13 กุมภาพันธ์ 2564 และเข้าตรวจคัดกรอง โควิด-19 และโรคต้องห้ามและประกันสุขภาพ ระยะ 2 ปี ภายในวันที่ 16 เมษายน 2564 พร้อมจัดทำประวัติคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยภายในวันที่ 16 มิถุนายน 2564 เมื่อผ่านการตรวจคัดกรอง โควิด-19 แล้วให้นายจ้างที่ประสงค์จะรับเข้าทำงานยื่นคำขออนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าวภายในวันที่ 13 กันยายน 2564  จากนั้นให้คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงานไปปรับปรุงทำทะเบียนประวัติคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่มีใบอนุญาตทำงานอยู่ด้านหลังของบัตร ตามที่กรมการปกครองกำหนด    พร้อมขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการ ภาคเอกชน แจ้งข้อมูลความต้องการแรงงานที่แท้จริงแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการขึ้นทะเบียนแรงงานให้ถูกต้องตามกฎหมาย แต่หากไม่ดำเนินการและตรวจสอบพบภายหลังว่าปกปิดข้อมูล และใช้แรงงานผิดกฎหมายจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทันที  HATYAITODAYNEWS อ้างอิง :   จัดหางานจังหวัดสงขลา  Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine
ปกข่าวใหม่ 01