โปรดช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม ถนนเลียบทางรถไฟคลองแงะ

 โปรดช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม ถนนเลียบทางรถไฟคลองแงะ

   ขอประชาสัมพันธ์ประชาชนทั้งเทศบาลคลองแงะและประชาชนทั่วไปที่อาศัยตามที่ชุมชนต่างๆ  รณรงค์ไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำลำคลองและสถานที่สาธารณธะ นอกจากที่ทำลายธรรมชาติ ยังทำลายภูมิทัศน์ของชุมชนที่อยู่อาศัยแถมยังผิดกฎหมายพื้นที่สาธารณะ

จึงขอรณรงค์ให้ชาวบ้าน ช่วยกันรักษาความสะอาดริมแม่น้ำลำคลอง โดยร่วมมือเป็นหูเป็นตาให้รัฐในการจัดระเบียบบ้านเมืองให้น่าอยู่ ปราศจากขยะและสิ่งปลูกสร้างที่เป็นขยะ   การกำจัดขยะไม่ให้มีคงกำจัดไม่ได้   เพราะในชีวิตประจำวันเราต้องใช้สิ่งของที่เป็นเครื่องอุปโภค  บริโภคจึงจำเป็นต้องมีของเหลือทิ้ง    วิธีที่จะทำให้ขยะไม่เป็นปัญหากับมนุษย์และสิ่งแวดล้อมก็คือ การลดปริมาณขยะการทำให้ปริมาณขยะที่จะทิ้งลดลง อาจโดยการนำสิ่งที่เป็นขยะนั้นกลับมาใช้ประโยชน์อีกหรือ การลดปริมาณการใช้และให้เหลือสิ่งที่จะทิ้งเป็นขยะจริงเพียงเท่าที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์อื่นใดได้อีก  ดังนี้

 1.การลดการใช้  หรือการลดขยะจากแหล่งที่เกิด  โดยพยายามหลีกเลี่ยงหรือลดการเกิดขยะหรือมลพิษที่เกิดขึ้น
 2.การนำผลิตภัณฑ์มาใช้ซ้ำ  เป็นการนำวัสดุของใช้กลับมาใช้ในรูปแบบเดิมหรือนำมาซ่อมแซมใช้  หรือนำมาใช้ทำประโยชน์อื่น ๆ โดยแบ่งได้เป็น  2  ขั้นตอนคือ
– ขั้นตอนการผลิตสินค้า  พยายามทำให้เกิดเศษวัสดุหรือของเสียน้อยที่สุด
– ขั้นตอนการนำของใช้มาใช้ซ้ำ  เป็นการยืดอายุการใช้งานก่อนจะนำไปทิ้ง
 3. การนำกลับมาผลิตใหม่  เป็นการแยกวัสดุที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้ออกจากขยะแล ะรวบรวมใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้าขึ้นใหม่หรือเรียกว่า  รีไซเคิล
 4. การหลีกเลี่ยงการใช้วัสดุกำจัดยาก
 5. การซ่อมแซมนำกลับมาใช้ใหม่     เป็นการซ่อมแซมวัสดุที่ใช้แล้ว   ที่สามารถซ่อมแซมนำกลับมาใช้ใหม่ได้

 โปรดช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม ถนนเลียบทางรถไฟคลองแงะ

 โปรดช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม ถนนเลียบทางรถไฟคลองแงะ

 โปรดช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม ถนนเลียบทางรถไฟคลองแงะ

 โปรดช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม ถนนเลียบทางรถไฟคลองแงะ

HATYAITODAYNEWS

รูปภาพ : สมาน บ้านนา

Next Post

ชาวสวนทุเรียนภาคใต้ ได้รับผลกระทบจากพายุ "ซินลากู" ต้นทุเรียน กิ่งหัก โค่นล้ม

Wed Aug 5 , 2020
ชาวสวนทุเรียนภาคใต้ ได้รับผลกระทบจากพายุ “ซินลากู” ต้นทุเรียน กิ่งหัก โค่นล้ม เนื่องจากจากอิทธิพลของพายุโซนร้อน “ซินลากู” ในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมา ทำให้หลายพื้นที่ของภาคใต้ เกิดฝนตกหนัก ลมกรรโชกแรงพัดกระหน่ำ น้ำท่วมฉับพลัน ส่งผลให้พื้นที่และผลผลิตการเกษตรของราษฎรเสียหาย ซึ่งนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความห่วงใยพี่น้องเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบทั่วประเทศเป็นอย่างมาก และนายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ได้สั่งการไปยังเกษตรจังหวัดทุกจังหวัด ที่ได้รับผลกระทบ สำรวจความเสียหาย และเตรียมการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรโดยเร็วที่สุด หลังจากพายุผ่าน พร้อมทั้งให้ระดมเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรกระจายลงพื้นที่ตามอำเภอต่าง ๆ เพื่อเยี่ยมเยียนให้กำลังใจพี่น้องเกษตรกรและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม รวมทั้งสำรวจปัญหา สอบถามความต้องการเพื่อฟื้นฟูอาชีพหลังน้ำลด เช่น การส่งเสริมปลูกพืชผักระยะสั้น ซึ่งสำหรับภาคใต้ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ ร่วมกับอีก 14 จังหวัดภาคใต้ ได้ประสานเน้นย้ำให้จังหวัดติดตามรายงานสถานการณ์อย่างใกล้ชิด กำชับ เจ้าหน้าที่ ลงสำรวจพื้นที่เสียหายและเตรียมการเฝ้าระวัง หากยังมีฝนตกต่อเนื่องจากผลของพายุซินลากู ให้รีบรายงานทันที โดยในขณะนี้ได้รับรายงานเบื้องต้นจากเกษตรจังหวัดแล้ว […]
ทุเรียน