Pgslot

นางสงกรานต์ปี 66 กิมิทาเทวี ทรงพาหุรัดทัดดอกจงกลนี ประทับนั่งเหนือหลังควาย นางสงกรานต์ปี 66 กิมิทาเทวี ทรงพาหุรัดทัดดอกจงกลนี ประทับนั่งเหนือหลังควาย - HATYAITODAY

นางสงกรานต์ปี 66 กิมิทาเทวี ทรงพาหุรัดทัดดอกจงกลนี ประทับนั่งเหนือหลังควาย

นางสงกรานต์ปี 66 กิมิทาเทวี ทรงพาหุรัดทัดดอกจงกลนี ประทับนั่งเหนือหลังควาย

วันที่ 16 มี.ค. 66 นายโกวิท ผกามาศ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) เปิดเผยว่า สำนักพระราชวัง โดย ฝ่ายโหรพราหมณ์ กองพระราชพิธี ได้เผยแพร่ประกาศสงกรานต์ ประจำปี 2566 สวธ.จึงได้จัดทำภาพวาดนางสงกรานต์ พร้อมเผยแพร่ประกาศสงกรานต์ ดังนี้ ปีเถาะ (มนุษย์ผู้หญิง ธาตุไม้) เบญจศก จุลศักราช1385 ทางจันทรคติ เป็น อธิกมาส ทางสุริยคติ เป็น ปกติสุรทิน วันที่ 14 เมษายน เป็น วันมหาสงกรานต์ ทางจันทรคติตรงกับวันศุกร์ แรม 9 ค่ำ เดือน 5 เวลา 16 นาฬิกา 01 นาที 02 วินาที นางสงกรานต์ ทรงนามว่า กิมิทาเทวี ทรงพาหุรัดทัดดอกจงกลนี อาภรณ์แก้วบุษราคัม ภักษาหารกล้วยน้ำ พระหัตถ์ขวาทรงขรรค์ พระหัตถ์ซ้ายทรงพิณ เสด็จนั่งมาเหนือหลังมหิงสา (ควาย) เป็นพาหนะ

Aa18dyyi

นายโกวิท กล่าวว่า สำหรับวันที่ 16 เมษายน เวลา 20 นาฬิกา 12 นาที 24 วินาที เปลี่ยนจุลศักราชใหม่เป็น 1385 ปีนี้ วันเสาร์ เป็นธงชัย วันพุธเป็นอธิบดี วันศุกร์ เป็นอุบาทว์ วันศุกร์ เป็น โลกาวินาศ ปีนี้ วันจันทร์เป็นอธิบดีฝน บันดาลให้ฝนตก 500 ห่า ตกในโลกมนุษย์ 50 ห่า ตกในมหาสมุทร 100 ห่า ตกในป่าหิมพานต์ 150 ห่า ตกในเขาจักรวาล 200 ห่า นาคให้น้ำ 2 ตัว เกณฑ์ธัญญาหาร ได้เศษ 6 ชื่อ ลาภะ ข้าวกล้าในภูมินาจะได้ 9 ส่วน เสีย 1 ส่วน ธัญญาหาร พลาหาร มัจฉมังษาหาร จะบริบูรณ์ อุดมสมบูรณ์ เกณฑ์ธาราธิคุณ ตกราศีปัถวี ( ดิน ) น้ำงามพอดี

อ้างอิง : สำนักพระราชวัง

Next Post

ผู้ว่าฯ สงขลาเปิดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อศึกษาความเหมาะสม โครงการถนนเลี่ยงเมืองนาทวี

Thu Mar 16 , 2023
ผู้ว่าฯ สงขลาเปิดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อศึกษาความเหมาะสม โครงการถนนเลี่ยงเมืองนาทวี วันที่ 16 มี.ค. 66 นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ลงพื้นที่อำเภอนาทวี เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 โครงการศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบถนนเลี่ยงเมืองนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา โดยมี นายจิรานุวัฒน์ จันทร์จร ผู้อำนวยการกลุ่มออกแบบทาง นายไผท ทันประจำสินธุ์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสงขลา กล่าวรายงาน นายเชิดพงษ์ ใจตรง นายอำเภอนาทวี พร้อมด้วยส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ องค์กรเอกชน และประชาชน เข้าร่วม ณ หอประชุมโรงเรียนนาทวีวิทยาคม อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา และผ่านระบบการประชุมทางไกล (Webex) อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา เป็นอำเภอที่เชื่อมต่อกับจังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา อีกทั้งมีพื้นที่ติดต่อกับประเทศมาเลเซียบริเวณด่านชายแดนบ้านประกอบ ซึ่งมีความสำคัญด้านเศรษฐกิจในการสร้างรายได้ที่สำคัญของประเทศ ทั้งด้านการท่องเที่ยว การขนส่งสินค้า รวมถึงเป็นเส้นทางไปสู่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปัจจุบันการเดินทางผ่านตัวเมืองนาทวี ต้องใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 408 […]
ปกข่าว 01