เทศบาลตำบลคลองแงะ แจ้งงดจัดกิจกรรม ทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ และ กิจกรรมวันเด็ก ปี 2564 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19

เทศบาลตำบลคลองแงะ แจ้งงดจัดกิจกรรม ทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ และ กิจกรรมวันเด็ก ปี 2564 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19

วันนี้ 20/12/2563 เทศบาลตำบลคลองแงะ แจ้งประชาสัมพันธ์ งดจัดกิจกรรม ทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ และกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 เนื่องด้วยสถานการณ์เชื้อไวรัสโควิด-19

เทศบาลตำบลคลองแงะ แจ้งงดจัดกิจกรรม ทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ และ กิจกรรมวันเด็ก ปี 2564 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า โควิด-19 ภายในประเทศตอนนี้ มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นสูงขึ้นในช่วงที่ผ่านมา และแพร่กระจายไปในหลายพื้นที่ ทางเทศบาลตำบลคลองแงะ จึงแจ้งงดการกิจกรรม ทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ 2564 และ กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า โควิด-19

ทั้งนี้ เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า โควิด-19 ที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นภายในประเทศ ขอให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิงจาก : งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลคลองแงะ

Next Post

ชาวสงขลา ไม่ประมาท การ์ดไม่ตก ป้องกันโควิด-19 ระบาดระลอกใหม่

Tue Dec 22 , 2020
สคร.12 สงขลา เตือนปชช.ไม่ประมาท การ์ดไม่ตก ป้องกันโควิด-19 ระบาดระลอกใหม่ สืบเนื่องจากกรณีกระแสข่าวในโซเชียล ของพนักงานหญิงที่อำเภอหาดใหญ่ ที่มีการเดินทางจากจังหวัดสมุทรสาคร เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2563 มาอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563 นั้นผลตรวจการหาเชื้อ ไม่พบเชื้อโควิด-19 โดยทางผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา เผยว่า ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19) ในประเทศไทยในขณะนี้ อยู่ในช่วงของการระบาดระลอกใหม่  จึงขอเน้นย้ำพี่น้องประชาชน ว่ายังมีความจำเป็นต้องปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด สวมหน้ากาก เว้นระยะห่าง ล้างมือ สแกนไทยชนะ และไม่ประมาท การ์ดไม่ตก สวมหน้าผ้าหรือหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อออกนอกบ้าน เว้นระยะห่างระหว่างกัน 1 – 2 เมตร หมั่นล้างมือด้วยน้ำและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์   ทั้งนี้สคร.12 สงขลา ขอความร่วมมือขอให้ประชาชนผู้ที่มีประวัติเดินทางไปตลาดกลางกุ้ง หรือพื้นที่เสี่ยงอื่น ๆ ในจังหวัดสมุทรสาคร ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 เป็นต้นมา หากมีอาการสงสัยว่าป่วย ให้ขอรับการตรวจโควิด-19 ได้ที่โรงพยาบาลทุกแห่ง พร้อมแจ้งประวัติเสี่ยง ส่วนผู้ไม่มีอาการให้แยกตัวสังเกตอาการตนเองอยู่ที่บ้านจนครบ 14 วัน โดยสวมหน้ากากอนามัย ไม่รับประทานอาหาร หรือใช้ภาชนะและของใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น และหลีกเลี่ยงการพูดใกล้ชิดกัน   อย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรี กำชับเข้มเพิ่มมาตรการป้องกันลักลอบเข้าประเทศผิดกฎหมายตามแนวชายแดน เพิ่มจุดเฝ้าระวังในพื้นที่ที่เป็นช่องทางธรรมชาติที่สามารถเดินข้ามได้สะดวก ด้วยการวางเครื่องกีดขวางต่างๆ รวมถึงการเพิ่มกำลังลาดตระเวนตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งในส่วนของการเดินเท้า การใช้รถจักรยานยนต์ การใช้รถยนต์ เรือ การใช้โดรนบินลาดตระเวน พร้อมตรวจจุดพักพิงตามแนวชายแดนให้มากขึ้น HATYAITODAYNEWS อ้างอิง : สาธารณสุข จังหวัดสงขลา Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine
ปกข่าวโควิด 01