เทศบาลเขารูปช้าง สงขลา ผลักดันใช้ “KRC Care ครอบครัวเขารูปช้างเราดูแล” แอปพลิเคชันเพื่อผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง

เทศบาลเขารูปช้าง สงขลา ผลักดันใช้ “KRC Care ครอบครัวเขารูปช้างเราดูแล” แอปพลิเคชันเพื่อผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง

 เมื่อวานวันนี้ (9 ก.ย.63) ณ ห้องไอยรา เทศบาลเมืองเขารูปช้างจัดกิจกรรมชี้แจงให้ความรู้ การใช้แอปพลิเคชัน “KRC Care”ครอบครัวเขารูปช้างเราดูแล เพื่อเพิ่มช่องทางการเข้าถึง
บริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง โดยนายจิรกฤต จิรานุกรม รองนายกเทศมนตรีเมืองเขารูปช้าง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมดังกล่าว

  “ Khaoroopchang Family Care (KRC) : ครอบครัวเขารูปช้างเราดูแล” คือ นวัตกรรมที่ก่อเกิดจากนโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างมีผลสัมฤทธิ์ จากกรอบแนวคิด “ดูแลเอาใจใส่ทุกคนเสมือนครอบครัวเดียวกัน” เป็นนวัตกรรมดูแลผู้สูงอายุและผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงทุกระดับอย่างใกล้ชิด ตั้งแต่ การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุ จนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายแห่งชีวิต เน้นให้ผู้สูงอายุ ได้รับรู้ในคุณค่าของตนเองซึ่งครอบครัว ชุมชน และสังคมยังเคียงข้างเอาใจใส่ดูแล ช่วยเสริมสุขภาพกายและใจให้แข็งแรง ภายใต้ความอบอุ่นที่โอบล้อมจากคนรอบข้าง
เทศบาลเขารูปช้าง สงขลา ผลักดันใช้ "KRC Care ครอบครัวเขารูปช้างเราดูแล"

 ทั้งนี้จากนโยบายในการดูแลผู้สูงอายุของ นายประสงค์ บริรักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองเขารูปช้าง ซึ่งได้มองเห็นความสำคัญในการดำเนินการจัดทำแผนดูแลผู้สูงอายุในระยะยาว ลดความเหลื่อมล้ำ ทั่วถึง และทันสมัย จนเกิดเป็นแอปพลิเคชัน “KRC care” ซึ่งผู้ใช้งานสามารถช่วยเหลือผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง ให้เข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างสะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น

เทศบาลเขารูปช้าง สงขลา ผลักดันใช้ "KRC Care ครอบครัวเขารูปช้างเราดูแล"

เทศบาลเขารูปช้าง สงขลา ผลักดันใช้ "KRC Care ครอบครัวเขารูปช้างเราดูแล"

เทศบาลเขารูปช้าง สงขลา ผลักดันใช้ "KRC Care ครอบครัวเขารูปช้างเราดูแล"

เทศบาลเขารูปช้าง สงขลา ผลักดันใช้ "KRC Care ครอบครัวเขารูปช้างเราดูแล"

 

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิง : เทศบาลนครเขารูปช้าง

Next Post

1 ต.ค.นี้ ทุกสถานีบริการน้ำมันเปลี่ยนชื่อน้ำมันกลุ่มดีเซลใหม่ ตามประกาศกรมธุรกิจพลังงาน

Thu Sep 10 , 2020
1 ต.ค.นี้ ทุกสถานีบริการน้ำมันเปลี่ยนชื่อน้ำมันกลุ่มดีเซลใหม่ ตามประกาศกรมธุรกิจพลังงาน     กรมธุรกิจพลังงาน มีนโยบายให้ผู้ค้าน้ำมันทุกราย เปลี่ยนชื่อน้ำมันกลุ่มดีเซล บังคับมีผลใช้ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป  หลังน้ำมันดีเซล B10 หรือ น้ำมันดีเซลที่มีส่วนผสมของไบโอดีเซล 10% จะถูกเปลี่ยนเป็นน้ำมันดีเซลเกรดมาตรฐานของประเทศ  และให้เรียกชื่อว่า “น้ำมันดีเซล” ตามที่กรมธุรกิจพลังงานได้ออกประกาศ ส่วนน้ำมันดีเซลที่จำหน่ายในปัจจุบัน ถูกถอยไปเป็นน้ำมันทางเลือก และถูกเปลี่ยนชื่อเรียก เป็น “ดีเซล B7” โดยกำหนดให้เปลี่ยนชื่อน้ำมันกลุ่มดีเซล ดังนี้ – น้ำมันดีเซลเดิม เปลี่ยนเป็น น้ำมันดีเซล บี7 – น้ำมันดีเซล บี10 เดิม เปลี่ยนชื่อเป็น น้ำมันดีเซล – น้ำมันดีเซล พรีเมียมเดิม เปลี่ยนชื่อเป็น น้ำมันดีเซล พรีเมียม บี7 สถานีบริการน้ำมันทุกแห่ง จะมีระยะเวลา […]
1 ต.ค.นี้ ทุกสถานีบริการน้ำมันเปลี่ยนชื่อน้ำมันกลุ่มดีเซลใหม่ ตามประกาศกรมธุรกิจพลังงาน