ตัวแทนชาวบ้านเข้ายื่นหนังสือฟ้องคดีต่อศาลปกครองสงขลา ขอให้ยกเลิกโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมหาดมหาราช

ตัวแทนชาวบ้านเข้ายื่นหนังสือฟ้องคดีต่อศาลปกครองสงขลา ขอให้ยกเลิกโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมหาดมหาราช

  ช่วงบ่ายโมง วันนี้ 24 กันยายน 2563 ตัวแทนชาวบ้านหาดมหาราช อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา เข้ายื่นหนังสือฟ้องคดีต่อศาลปกครองสงขลา ขอให้ยกเลิกโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมหาดมหาราช อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 เเละระยะที่ 3 โดยกรมโยธาธิการเเละผังเมือง
เเละขอฟื้นฟูสภาพชายหาดกลับมาเป็นดังเดิม

โดยมีตัวแทนและชาวบ้านมาจำนวนมากกว่า 20 คน จะมีการยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองสงขลา เวลา 13.00 น. ซึ่งตัวแทนประชาชนมหาราช ได้แก่ นายนิธิวัฒน์ ชินพงศ์ ผู้ฟ้องคดีที่ 1 นายวิชัย เเก้วนพรัตน์ ผู้ฟ้องคดีที่ 2 และนายอภิชาติ สังข์ทอง ผู้ฟ้องคดีที่ 3  และผู้สนับสนุนการฟ้องคดีครั้งนี้ จำนวน 218 คน

ได้ยื่นฟ้องคดี กรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1  กรมเจ้าท่า เป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 สำนักงานเจ้าท่าส่วนภูมิภาคสาขาสงขลา เป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่ 3 และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่ 4

สืบเนื่องจาก กรมโยธาธิการและผังเมืองได้ดำเนินการโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมชายฝั่งทะเล พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ชายฝั่งหาดมหาราช อำเภอสิทงพระ ระยะที่ 1 ความยาว 92 เมตร  ระยะที่ 2 ความยาว 1,102 เมตร  และระยะที่ 3  ความยาว 550 เมตร รวมทั้งสิ้น 1744 เมตร  โดยการดำเนินการดังกล่าวเป็นการก่อสร้างเขื่อนกันคลื่นแบบขั้นบันได พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ริมชายหาดมหาราช การดำเนินโครงการดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีมีความเห็นว่าโครงการนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายทั้งเชิงเนื้อหาและเชิงกระบวนการ

ตัวแทนชาวบ้านเข้ายื่นหนังสือฟ้องคดีต่อศาลปกครองสงขลา ขอให้ยกเลิกโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมหาดมหาราช

โดยขอศาลได้โปรดพิจารณาพิพากษา ว่า

1 โครงการสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ พื้นที่ชายฝั่งหาดมหาราช อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 และระยะที่ 3  ของกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นโครงการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และให้ยกเลิกการดำเนินโครงการดังกล่าวทั้งหมด

2 ขอให้เพิกถอนการอนุญาตที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และที่ 3 อนุญาตให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เข้าดำเนินการโครงการบนพื้นที่ชายหาด

3 ให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามร่วมกันหรือแทนกัน รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างตามโครงการสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ พื้นที่ชายฝั่งหาดมหาราช ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ได้ดำเนินการไปแล้ว ออกจากบริเวณชายหาดมหาราชทั้งหมด และให้ปรับสภาพพื้นที่ให้กลับคืนสู่สภาพเดิม โดยงบประมาณของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง

ผู้ฟ้องคดีทั้ง 3 ประชาชนชาวมหาราช และผู้ที่มีหัวใจรักชายหาด ได้พยายามทุกหนทางในการทั้งการร้องเรียนหน่วยงาน 10 ฉบับ แต่ยังไม่มีหนทางใดที่จะทำให้ผู้ถูกฟ้องคดียกเลิกโครงการและฟื้นฟูสภาพชายหาดให้กลับมาดังเดิมได้ ศาลปกครองจึงเป็นความหวังที่จะเป็นการปกป้อง พิทักษ์รักษาหาดทรายไว้ให้คงอยู่สืบต่อไป

ตัวแทนชาวบ้านเข้ายื่นหนังสือฟ้องคดีต่อศาลปกครองสงขลา ขอให้ยกเลิกโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมหาดมหาราช

ตัวแทนชาวบ้านเข้ายื่นหนังสือฟ้องคดีต่อศาลปกครองสงขลา ขอให้ยกเลิกโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมหาดมหาราช

ตัวแทนชาวบ้านเข้ายื่นหนังสือฟ้องคดีต่อศาลปกครองสงขลา ขอให้ยกเลิกโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมหาดมหาราช

ตัวแทนชาวบ้านเข้ายื่นหนังสือฟ้องคดีต่อศาลปกครองสงขลา ขอให้ยกเลิกโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมหาดมหาราช

ตัวแทนชาวบ้านเข้ายื่นหนังสือฟ้องคดีต่อศาลปกครองสงขลา ขอให้ยกเลิกโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมหาดมหาราช

ตัวแทนชาวบ้านเข้ายื่นหนังสือฟ้องคดีต่อศาลปกครองสงขลา ขอให้ยกเลิกโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมหาดมหาราช

ตัวแทนชาวบ้านเข้ายื่นหนังสือฟ้องคดีต่อศาลปกครองสงขลา ขอให้ยกเลิกโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมหาดมหาราช

ตัวแทนชาวบ้านเข้ายื่นหนังสือฟ้องคดีต่อศาลปกครองสงขลา ขอให้ยกเลิกโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมหาดมหาราช

 

HATYAITODAYNEWS

Next Post

"จังหวัดสงขลา" หนึ่งใน 12 จังหวัดนำร่องพัฒนาช่างฝีมืออาชีพก้าวสู่สากลโลก

Thu Sep 24 , 2020
“จังหวัดสงขลา” หนึ่งใน 12 จังหวัดนำร่องพัฒนาช่างฝีมืออาชีพก้าวสู่สากลโลก     วันนี้ (24 ก.ย. 63) ที่ โรงแรม บี.พี. สมิหลา บีช อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายวิชัย ผิวสอาด รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดโครงการเตรียมพร้อมช่างฝีมืออาชีพเพื่อก้าวสู่การรับรองความรู้ความสามารถ โดยมี นางอารี เตชะวันโต ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา รวมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ อาทิ นางชวนชม บัวอนนท์ จัดหางานจังหวัดสงขลา ฯลฯ ตลอดจนสถานประกอบกิจการ แรงงานในสถานประกอบกิจการ ผู้แทนจากสถานประกอบกิจการ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ นักศึกษาในสถาบันการศึกษาในพื้นที่จังหวัดสงขลา แรงงานนอกระบบ และประชาชนผู้ที่สนใจ เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การสาธิตกระบวนการฝึกอบรมรองรับเทคโนโลยีชั้นสูง การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติสาขาต่าง ๆ การสาธิตฝึกอาชีพหลักสูตรการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์แสงอาทิตย์ การสาธิตการแต่งผมบุรุษ การสาธิตการทำขนมไทย การจัดนิทรรศการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสงขลา […]
"จังหวัดสงขลา" หนึ่งใน 12 จังหวัดนำร่องพัฒนาช่างฝีมืออาชีพก้าวสู่สากลโลก