“จังหวัดสงขลา” หนึ่งใน 12 จังหวัดนำร่องพัฒนาช่างฝีมืออาชีพก้าวสู่สากลโลก

“จังหวัดสงขลา” หนึ่งใน 12 จังหวัดนำร่องพัฒนาช่างฝีมืออาชีพก้าวสู่สากลโลก

    วันนี้ (24 ก.ย. 63) ที่ โรงแรม บี.พี. สมิหลา บีช อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายวิชัย ผิวสอาด รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดโครงการเตรียมพร้อมช่างฝีมืออาชีพเพื่อก้าวสู่การรับรองความรู้ความสามารถ โดยมี นางอารี เตชะวันโต ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา รวมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ อาทิ นางชวนชม บัวอนนท์ จัดหางานจังหวัดสงขลา ฯลฯ ตลอดจนสถานประกอบกิจการ แรงงานในสถานประกอบกิจการ ผู้แทนจากสถานประกอบกิจการ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ นักศึกษาในสถาบันการศึกษาในพื้นที่จังหวัดสงขลา แรงงานนอกระบบ และประชาชนผู้ที่สนใจ เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก

"จังหวัดสงขลา" หนึ่งใน 12 จังหวัดนำร่องพัฒนาช่างฝีมืออาชีพก้าวสู่สากลโลก

สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การสาธิตกระบวนการฝึกอบรมรองรับเทคโนโลยีชั้นสูง การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติสาขาต่าง ๆ การสาธิตฝึกอาชีพหลักสูตรการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์แสงอาทิตย์ การสาธิตการแต่งผมบุรุษ การสาธิตการทำขนมไทย การจัดนิทรรศการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสงขลา อาทิ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา สำนักงานแรงงานจังหวัดสงขลา สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา เป็นต้น การจัดนิทรรศการให้ความรู้สาขาพนักงานนวดไทย การเสวนา หัวข้อ “การเตรียมพร้อมช่างมืออาชีพ เพื่อก้าวสู่การรับรองความรู้ความสามารถ”

นายวิชัย ผิวสอาด รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวว่า กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน มีภารกิจในการดูแลแรงงานทั้งในระบบ และนอกระบบ ให้เป็นแรงงานที่มีศักยภาพสูง มีคุณภาพชีวิตที่ดี และกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ในฐานะหน่วยงานหลักที่มีหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการ มีการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้ลูกจ้างของตนมีผลิตภาพแรงงาน มีความปลอดภัยในการทำงาน โดยเฉพาะการปฎิบัติงานในสาขาอาชีพ อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะ จึงได้จัดโครงการเตรียมพร้อมช่างมืออาชีพเพื่อก้าวสู่การรับรองความรู้ความสามารถใน 12 จังหวัดนำร่อง

"จังหวัดสงขลา" หนึ่งใน 12 จังหวัดนำร่องพัฒนาช่างฝีมืออาชีพก้าวสู่สากลโลก

"จังหวัดสงขลา" หนึ่งใน 12 จังหวัดนำร่องพัฒนาช่างฝีมืออาชีพก้าวสู่สากลโลก

"จังหวัดสงขลา" หนึ่งใน 12 จังหวัดนำร่องพัฒนาช่างฝีมืออาชีพก้าวสู่สากลโลก

"จังหวัดสงขลา" หนึ่งใน 12 จังหวัดนำร่องพัฒนาช่างฝีมืออาชีพก้าวสู่สากลโลก

"จังหวัดสงขลา" หนึ่งใน 12 จังหวัดนำร่องพัฒนาช่างฝีมืออาชีพก้าวสู่สากลโลก

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิง : สวท.สงขลา

Next Post

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงเปิด “ห้องสมุดพร้อมปัญญา” ในพื้นที่จังหวัดสงขลา จำนวน 3 แห่ง

Thu Sep 24 , 2020
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงเปิด “ห้องสมุดพร้อมปัญญา” ในพื้นที่จังหวัดสงขลา จำนวน 3 แห่ง    วันนี้ (24 ก.ย. 63) เวลา 13.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดห้องสมุดพร้อมปัญญา และทอดพระเนตรการดำเนินงานห้องสมุด กิจกรรมการบำบัด ฟื้นฟูและพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง โดยมีว่าที่ร้อยตรี ธนกฤต จิตรอารีย์รัตน์ เลขานุการรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรม นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นางนิภา งามไตรไร ผู้บัญชาการเรือนจำกลางสงขลา นายสมพงศ์ สนิทมัจโร ผู้อำนวยการทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลา นางณิชกมล ไตรรัตนคุ้ม ผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงสงขลา พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์ เฝ้ารับเสด็จ ณ เรือนจำกลางสงขลา ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา “ห้องสมุดพร้อมปัญญา” เรือนจำกลางสงขลา จัดขึ้นภายใต้แนวคิด […]
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงเปิด “ห้องสมุดพร้อมปัญญา” ในพื้นที่จังหวัดสงขลา จำนวน 3 แห่ง