บุกจับเข้มเอาผิดผู้ลักลอบการตัดไม้ทำลายป่าชายแดนใต้อำเภอสะบ้าย้อย-นาทวีและสามจังหวัดใต้

บุกจับเข้มเอาผิดผู้ลักลอบการตัดไม้ทำลายป่าชายแดนใต้อำเภอสะบ้าย้อย-นาทวีและสามจังหวัดใต้

   วันที่ 5 สิงหาคม 2563 พันเอก เกียรติศักดิ์ ณีวงษ์ โฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า แถลงผลการปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทำลายทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ของ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ซึ่งได้นำกำลัง ทหาร ฝ่ายปกครอง และเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ดำเนินการปราบปรามการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า และแปรรูปไม้ เพื่อจำหน่าย รวมทั้งลุกล้ำพื้นที่ในเขตป่าสงวนเพื่อทำการเกษตร ตั้งแต่ ตุลาคม 2561 จนถึงปัจจุบัน พบว่า ป่าในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ถูกบุกรุกไปแล้วถึงกว่า 200 ไร่ โดยได้ดำเนินการจับกุมดำเนินคดีกับกลุ่มผู้กระทำผิดตาม พรบ.ป่าไม้ ได้ จำนวน 11 คน ตรวจยึดเลื่อยโซ่ยนต์ จำนวน 20 เครื่อง รถบรรทุกสิบล้อ 2 คัน รถถากถางสำหรับทำถนนเพื่อเข้าไปชักลากไม้ในป่าจำนวน 1 คัน รถแบ็กโฮ จำนวน 1 คัน นอกจากนี้ยังตรวจพบไม้ในพื้นที่ป่าสงวนถูกตัดทำลายเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะ ไม้ตะเคียนชันตาแมว ไม้หลุมพอ ไม้ยาง และไม้มีค่าทางเศรษฐกิจอีกหลายรายการ รวมทั้งตรวจยึดไม้ซุงที่ยังไม่ได้แปรรูปกว่า 500 ท่อน ไม้ที่แปรรูปแล้ว 1,125 แผ่น บางส่วนนำมาคิดเป็นปริมาตรได้รวม 132.71 ลูกบาศก์เมตร รวมมูลค่าความเสียหายหลายล้านบาท

พื้นที่ที่ถูกลักลอบตัดไม้และเผาถาง ส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่ป่าต้นน้ำที่มีความอุดมสมบูรณ์ ได้แก่

1. จังหวัดนราธิวาส ป่าสงวนแห่งชาติป่าบองอ, อุทยานแห่งชาติบูโด และ อุทยานแห่งชาติน้ำตกซีโป ซึ่งกระจายอยู่ในเขตพื้นที่ อำเภอรือเสาะ, อำเภอสุคิริน, อำเภอศรีสาคร, อำเภอสุไหงปาดี และ อำเภอจะแนะ

2.จังหวัดยะลา พบการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าเป็นจำนวนมากในพื้นที่ อำเภอธารโต, อำเภอยะหา และ อำเภอเบตง

3.จังหวัดสงขลา พบการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาแดนและป่าเขาเสม็ด ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ อำเภอสะบ้าย้อย และ อำเภอนาทวี

ปัจจุบันในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พบว่ายังคงมีการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าเป็นจำนวนมาก และมีการเคลื่อนย้ายไม้หวงห้าม ไม้ท่อน, ไม้ซุง และไม้แปรรูป ส่งออกจำหน่าย ทั้งภายในและภายนอกเขตพื้นที่ มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการป้องกันและปราบปรามผู้กระทำผิด กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า จึงออกประกาศเรื่องมาตรการควบคุมการเคลื่อนย้ายไม้ เข้า – ออก ในเขตพื้นที่ จังหวัดยะลา , ปัตตานี, นราธิวาส และ จังหวัดสงขลา โดยห้ามมิให้ผู้ใดเคลื่อนย้ายไม้หวงห้าม โดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดโดยเด็ดขาด ทั้งนี้การเคลื่อนย้ายไม้หวงห้าม เข้า -ออก พื้นที่ ต้องแจ้งการเคลื่อนย้ายต่อหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่ทั้ง 4 จังหวัด คือปัตตานี, นราธิวาส, สงขลา หรือหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ หากผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 4 หมื่นบาท

 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ขอความร่วมมือไปยังพี่น้องประชาชน หากพบเห็นการกระทำผิด พรบ.ป่าไม้ มีการเผาถางป่าสงวนเพื่อการเกษตร หรือนำไม้ออกจากเขตป่าสงวนโดยผิดกฎหมาย สามารถแจ้งไปได้ที่ ศูนย์สายด่วนพิทักษ์ป่า หมายเลขโทรศัพท์ 1362 หรือ สายด่วน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า หมายเลข 1341 เพื่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในการเข้าตรวจสอบต่อไป

บุกจับเข้มเอาผิดผู้ลักลอบการตัดไม้ทำลายป่าชายแดนใต้อำเภอสะบ้าย้อย-นาทวีล่ามถึงสามจังหวัดใต้

บุกจับเข้มเอาผิดผู้ลักลอบการตัดไม้ทำลายป่าชายแดนใต้อำเภอสะบ้าย้อย-นาทวีล่ามถึงสามจังหวัดใต้

บุกจับเข้มเอาผิดผู้ลักลอบการตัดไม้ทำลายป่าชายแดนใต้อำเภอสะบ้าย้อย-นาทวีล่ามถึงสามจังหวัดใต้

บุกจับเข้มเอาผิดผู้ลักลอบการตัดไม้ทำลายป่าชายแดนใต้อำเภอสะบ้าย้อย-นาทวีล่ามถึงสามจังหวัดใต้

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิง : กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4

Next Post

 โปรดช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม ถนนเลียบทางรถไฟคลองแงะ

Wed Aug 5 , 2020
 โปรดช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม ถนนเลียบทางรถไฟคลองแงะ    ขอประชาสัมพันธ์ประชาชนทั้งเทศบาลคลองแงะและประชาชนทั่วไปที่อาศัยตามที่ชุมชนต่างๆ  รณรงค์ไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำลำคลองและสถานที่สาธารณธะ นอกจากที่ทำลายธรรมชาติ ยังทำลายภูมิทัศน์ของชุมชนที่อยู่อาศัยแถมยังผิดกฎหมายพื้นที่สาธารณะ จึงขอรณรงค์ให้ชาวบ้าน ช่วยกันรักษาความสะอาดริมแม่น้ำลำคลอง โดยร่วมมือเป็นหูเป็นตาให้รัฐในการจัดระเบียบบ้านเมืองให้น่าอยู่ ปราศจากขยะและสิ่งปลูกสร้างที่เป็นขยะ   การกำจัดขยะไม่ให้มีคงกำจัดไม่ได้   เพราะในชีวิตประจำวันเราต้องใช้สิ่งของที่เป็นเครื่องอุปโภค  บริโภคจึงจำเป็นต้องมีของเหลือทิ้ง    วิธีที่จะทำให้ขยะไม่เป็นปัญหากับมนุษย์และสิ่งแวดล้อมก็คือ การลดปริมาณขยะการทำให้ปริมาณขยะที่จะทิ้งลดลง อาจโดยการนำสิ่งที่เป็นขยะนั้นกลับมาใช้ประโยชน์อีกหรือ การลดปริมาณการใช้และให้เหลือสิ่งที่จะทิ้งเป็นขยะจริงเพียงเท่าที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์อื่นใดได้อีก  ดังนี้  1.การลดการใช้  หรือการลดขยะจากแหล่งที่เกิด  โดยพยายามหลีกเลี่ยงหรือลดการเกิดขยะหรือมลพิษที่เกิดขึ้น  2.การนำผลิตภัณฑ์มาใช้ซ้ำ  เป็นการนำวัสดุของใช้กลับมาใช้ในรูปแบบเดิมหรือนำมาซ่อมแซมใช้  หรือนำมาใช้ทำประโยชน์อื่น ๆ โดยแบ่งได้เป็น  2  ขั้นตอนคือ – ขั้นตอนการผลิตสินค้า  พยายามทำให้เกิดเศษวัสดุหรือของเสียน้อยที่สุด – ขั้นตอนการนำของใช้มาใช้ซ้ำ  เป็นการยืดอายุการใช้งานก่อนจะนำไปทิ้ง  3. การนำกลับมาผลิตใหม่  เป็นการแยกวัสดุที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้ออกจากขยะแล ะรวบรวมใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้าขึ้นใหม่หรือเรียกว่า  รีไซเคิล  4. การหลีกเลี่ยงการใช้วัสดุกำจัดยาก  5. การซ่อมแซมนำกลับมาใช้ใหม่     เป็นการซ่อมแซมวัสดุที่ใช้แล้ว   ที่สามารถซ่อมแซมนำกลับมาใช้ใหม่ได้ HATYAITODAYNEWS รูปภาพ […]
 โปรดช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม ถนนเลียบทางรถไฟคลองแงะ