มาเลเซียส่งคนไทยพ้นโทษคดีกลับผ่านด่านพรมแดนสะเดา จำนวน 39 คนเข้าสู่กระบวนการคัดกรองโควิด-19 อย่างรัดกุม

มาเลเซียส่งคนไทยพ้นโทษคดีกลับผ่านด่านพรมแดนสะเดา จำนวน 39 คนเข้าสู่กระบวนการคัดกรองโควิด-19 อย่างรัดกุม
    วันนี้ 17 ต.ค.63 ในช่วงเช้าที่ด่านพรมแดนสะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา  ด่านชายแดนไทยมาเลเซียซึ่งทางการมาเลเซียได้ส่งคนไทยที่พ้นโทษจากสถานกักกันในรัฐต่างๆเช่นกัวลาลัมเปอร์ และ เนเกอรีเซิมบิลัน จำนวน 39 คน เป็นชาย 23 คนและหญิง 16 คน เดินทางกลับประเทศไทย
 ซึ่งเป็นกลุ่มคนไทยที่ถูกทางการมาเลเซียจับกุมหลบหนีเข้าเมืองและทำงานตามร้านอาหารและร้านนวด โดยเดินทางมากับรถบัส ทันทีที่มาถึงพรมแดนไทยเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง ทหารหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 5 ตำรวจตระเวนชายแดน 437 ฝ่ายปกครองอำเภอสะเดา และ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้น ที่ อ.สะเดาได้นำคนไทยทั้ง 39 คนเข้าสู่กระบวนการคัดกรองโควิด19 อย่างเข้มงวด
 รวมทั้งสอบถามประวัติ ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย หากรายใดเข้าข่ายสุ่มเสี่ยงก็จะถูกแยกส่งโรงพยาบาล เพื่อตรวจหาเชื้ออย่างละเอียด ส่วนที่ปกติก็ถูกกักตัว 14 วันตามสถานที่กักตัวที่บ้านด่านนอก ชายแดนไทยมาเลเซีย ทั้งนี้เนื่องจากสถานการณ์โควิด19 ในประเทศมาเลเซียยังน่าเป็นห่วงมีการกลับมาระบาดรอบสองและ ยังคุมไม่อยู่โดยเฉพาะตามรัฐต่างๆชายแดนไทยมาเลเซีย
มาเลเซียส่งคนไทยพ้นโทษคดีกลับผ่านด่านพรมแดนสะเดา จำนวน 39 คนเข้าสู่กระบวนการคัดกรองโควิด-19 อย่างรัดกุม มาเลเซียส่งคนไทยพ้นโทษคดีกลับผ่านด่านพรมแดนสะเดา จำนวน 39 คนเข้าสู่กระบวนการคัดกรองโควิด-19 อย่างรัดกุม มาเลเซียส่งคนไทยพ้นโทษคดีกลับผ่านด่านพรมแดนสะเดา จำนวน 39 คนเข้าสู่กระบวนการคัดกรองโควิด-19 อย่างรัดกุม มาเลเซียส่งคนไทยพ้นโทษคดีกลับผ่านด่านพรมแดนสะเดา จำนวน 39 คนเข้าสู่กระบวนการคัดกรองโควิด-19 อย่างรัดกุม มาเลเซียส่งคนไทยพ้นโทษคดีกลับผ่านด่านพรมแดนสะเดา จำนวน 39 คนเข้าสู่กระบวนการคัดกรองโควิด-19 อย่างรัดกุม มาเลเซียส่งคนไทยพ้นโทษคดีกลับผ่านด่านพรมแดนสะเดา จำนวน 39 คนเข้าสู่กระบวนการคัดกรองโควิด-19 อย่างรัดกุม มาเลเซียส่งคนไทยพ้นโทษคดีกลับผ่านด่านพรมแดนสะเดา จำนวน 39 คนเข้าสู่กระบวนการคัดกรองโควิด-19 อย่างรัดกุม มาเลเซียส่งคนไทยพ้นโทษคดีกลับผ่านด่านพรมแดนสะเดา จำนวน 39 คนเข้าสู่กระบวนการคัดกรองโควิด-19 อย่างรัดกุม มาเลเซียส่งคนไทยพ้นโทษคดีกลับผ่านด่านพรมแดนสะเดา จำนวน 39 คนเข้าสู่กระบวนการคัดกรองโควิด-19 อย่างรัดกุม
อ้างอิง :  Aom Maneerat

Next Post

พลเอก​ ประวิตร​ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของศอ.บต

Sat Oct 17 , 2020
พลเอก​ ประวิตร​ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของศอ.บต     วันที่ 17 ต.ค. เมื่อเวลา 08.30 น. พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย พล.อ.ชัยชาญ ช้าง มงคล รมช.กลาโหม นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รมช.แรงงาน และพล.อ.ณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกระทรวงกลาโหม ได้เดินทางลงพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อติดตามความก้าวหน้า งานด้านความมั่นคงและพัฒนาในพื้นที่ รวมทั้งพบปะประชาชนและให้กำลังใจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ โดยรับฟังความคืบหน้างานด้านความมั่นคง จากแม่ทัพภาคที่ 4 สรุปภาพรวมประชาชนในพื้นที่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้น เหตุรุนแรงในทุกพื้นที่ลดลงตามลำดับ ประชาชนทุกระดับตื่นตัวและ ให้ความร่วมมือสนับสนุนกระบวนการพูดคุยสันติสุขผ่านกลไกสภาสันติสุขตำบลและหมู่บ้าน สำหรับงานด้านการพัฒนาพื้นที่ มีความคืบหน้าไปมาก โดยเฉพาะการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำ เรื่องที่ดินทำกิน การสร้างงานสร้างรายได้ให้กระจายลงในระดับพื้นที่ชุมชน การจัดทำเมืองต้นแบบการท่องเที่ยว การพัฒนาสังคมโดยเฉพาะการดูแลผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มเปราะบาง คนเจ็บ คนพิการและผู้สูงอายุ ทั้งนี้ พล.อ.ประวิตรได้พบปะและร่วมกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตกับประชาชนในพื้นที่ โดยมอบพันธุ์ปูให้กับเกษตรกรนำไปเพาะเลี้ยงรอบอ่าวปัตตานี […]
พัฒนาคุณภาพชีวิต