Pgslot

สงขลา-สะเดา คุมเข้มชายแดนสกัดโควิด-19 สายพันธุ์แอฟฟิกาใต้-สายพันธุ์อินเดีย สงขลา-สะเดา คุมเข้มชายแดนสกัดโควิด-19 สายพันธุ์แอฟฟิกาใต้-สายพันธุ์อินเดีย ที่กำลังระบาดใน ประเทศมาเลเซีย - HATYAITODAY

สงขลา-สะเดา คุมเข้มชายแดนสกัดโควิด-19 สายพันธุ์แอฟฟิกาใต้-สายพันธุ์อินเดีย ที่กำลังระบาดใน ประเทศมาเลเซีย

สงขลา-สะเดา คุมเข้มชายแดนสกัดโควิด-19 สายพันธุ์แอฟฟิกาใต้ ที่กำลังระบาดใน ประเทศมาเลเซีย

วันที่ 3 พ.ค. 64 ส่งกำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงคุมเข้มพื้นที่แนวชายแดนไทยมาเลเซียในจ.สงขลา ป้องกันการแรงงานไทยและต่างด้าวลักลอบเข้ามาและนำเชื้อไวรัสโควิดสายพันธุ์อินเดียและสายพันธุ์แอฟริกาใต้ที่ระบาดอยู่ในประเทศมาเลเซียเข้ามาแพร่เชื้อในประเทศไทย โดยเฉพาะช่วงใกล้สิ้นสุดการถือศีลอดและเข้าสู่เทศกาลฮารีรายอ บรรยากาศที่ชายแดนไทยมาเลเซียอ.สะเดา จ.สงขลา

179373708 467680654562802 6648385966173722627 n 1 HATYAITODAY

หลังจากที่กลัวกันว่าเชื้อไวรัสโควิดสายพันธุ์อินเดียและสายพันธุ์แอฟริกาใต้ที่ระบาดอยู่ในประเทศมาเลเซียและลามมายังประเทศไทย ล่าสุดในวันนี้(3พ.ค.)ได้มีการส่งกำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงตรึงกำลังเข้มตลอดแนวชายไทยมาเลเซียของจ.สงขลาแล้ว โดยพ.อ.อายุพันธ์ กรรณสูต ผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหาราบที่5 ร้อย ร.5021 พร้อมกำลังตลด.437 ฝ่ายปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ได้ร่วมประชุมเพื่อวางแนวทางการป้องกันการลักลอบเดินทางเข้ามาทางแนวรั้วชายแดนและช่องทางธรรมชาติทั้งแรงงานไทยและแรงงานต่างด้าวที่อยู่ในประเทศมาเลเซียซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะนำเชื้อโควิดสายพันธุ์อินเดียและแอฟริกาใต้เข้ามา

182103911 323630385828685 8320395697550325043 n HATYAITODAY

ก่อนที่จะมีการปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่คุมเข้มชายแดนไทยมาเลเซียบริเวณหลักเขตแทนที่19 หมู่6 ต.สำนักขาม อ.สะเดา รวมถึงตลอดแนวชายแดนของจ.สงขลาทั้งพื้นที่อ.นาทวี และสะบ้าย้อย ความยาวกว่า60 กิโลเมตร ตลอด24 ชั่วโมง โดยเฉพาะในช่วงนี้ใกล้สิ้นสุดเดือนรอมาฎอนหรือเดือนถือศีลอดซึ่งอาจจะมีชาวไทยมุสลิมที่อาศัยอยู่ในประเทศมาเลเซียลักลอบเดินทางเข้ามาทางช่องทางธรรมชาติโดยไม่ผ่านการคัดกรองหรือกักตัว

180651223 194562972507666 5060100774143893375 n HATYAITODAY

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิง : Aom Maneerat

Next Post

คาดการแผนโครงการรถไฟฟ้า Monorail หาดใหญ่ของอบจ.สงขลา ผ่าน EIA แล้ว

Tue May 4 , 2021
คาดการแผนโครงการรถไฟฟ้า Monorail หาดใหญ่ของอบจ.สงขลา ผ่าน EIA แล้ว วันที่ 4 พ.ค. 64 โครงการสร้างระบบรถไฟรางเดี่ยว (Monorail) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา โดยมีแนวเส้นทางรถไฟฟ้ารางเดี่ยวที่มีศักยภาพ มีจุดเริ่มต้นที่คลองหวะ สิ้นสุดที่สถานีรถตู้ ระยะทางประมาณ 12.54 กิโลเมตร แนวเส้นทางรถไฟฟ้ารางเดี่ยวชนิดคร่อมทางวิ่งจะไปตามถนนกาญจนวนิชและถนนเพชรเกษมที่มีเขตทาง 30 , 40 และ 60 เมตร ตามลำดับ ทั้งนี้ จะมีสถานีทั้งสิ้น 12 สถานี ได้จัดเตรียมพื้นที่อาคารศูนย์ควบคุมการเดินรถ อาคารโรงจอด และซ่อมบำรุง รวมถึงพื้นที่จุดเชื่อมต่อการเดินทางไว้เพื่อให้บริการและอำนวยความสะดวก ซึ่งความเป็นมาของโครงการ จังหวัดสงขลาเป็นจังหวัดหนึ่งของภาคใต้ที่มีศักยภาพในการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ถือว่าเป็นหัวเมืองหลักที่สำคัญของภาคใต้ที่มีจำนวนนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวจำนวนมาก ซึ่งมีบทบาทสำคัญในฐานะเป็นศูนย์กลางความเจริญทั้งในด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในระดับภูมิภาค (ภาคใต้ตอนล่าง) ของประเทศ ปัจจุบันเมืองหาดใหญ่กำลังประสบปัญหาการจราจรติดขัดเป็นอันมากผลการศึกษาการจัดทำระบบขนส่งมวลชนเมืองหาดใหญ่และเชื่อมโยงเมืองสงขลาที่สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) พบว่าสาเหตุหลักของปัญหาจราจรในเมืองหาดใหญ่ คือ การขาดแคลนระบบขนส่งสาธารณะ เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของเมืองและเป็นการป้องกันปัญหาจราจรในตัวเมืองหาดใหญ่ได้ในอนาคต องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้ว่าจ้างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี […]
ปกข่าว 01