สงขลา เกษตรกรเฮ นวัตกรรมจัดการน้ำช่วยวางแผนทำการเกษตรบนคาบสมุทรสทิงพระ

สงขลา เกษตรกรเฮ นวัตกรรมจัดการน้ำช่วยวางแผนทำการเกษตรบนคาบสมุทรสทิงพระ

วันที่ 16 มี.ค. 66 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ดำเนินงานโครงการวิจัยการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำต้นทุนและระบบการจัดสรรน้ำด้วยสมดุลน้ำรายตำบลในพื้นที่คาบสมุทรสทิงพระด้วยนวัตกรรมและการมีส่วนร่วม มี ดร.ณัฐพล แก้วทอง เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย เพื่อสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ให้เกิดประสิทธิภาพการจัดการน้ำอย่างยั่งยืน โดยมีการติดตามการดำเนินงานโครงการวิจัยฯ ที่ศาลากลางน้ำ อุทยานเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลสาบสงขลา อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา มีการจัดแสดงนิทรรศการ นวัตกรรมกับการมีส่วนร่วมของชุมชน : พลวัตการบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพในคาบสมุทรสทิงพระ และการเสวนาในหัวข้อเรื่อง พลวัตการปรับตัวของเกษตรกรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิภาพโลกในพื้นที่คาบสมุทรสทิงพระ

E93ba826dae8539b8856ffdf6d9a1950 Small

นอกจากนี้ มีการลงพื้นที่ตรวจดูเครื่องมือวัดอัตราการไหลในคลองส่งน้ำชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ และตำแหน่งสถานีตรวจวัดค่าความเค็มในทะเลสาบสงขลา ติดตามการดำเนินโครงการและร่วมวางแผนการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการน้ำต้นทุนให้เกิดประโยชน์สูงสุด

28f41ca13fe59c4399486908c20a93bb Small

ดร.ณัฐพล แก้วทอง หัวหน้าโครงการวิจัยฯ กล่าวถึงโครงการวิจัยดังกล่าวว่า นวัตกรรมชิ้นนี้ได้พัฒนาเป็นเครื่องวัดความเค็มแบบเรียลไทม์จะส่งต่อข้อมูลของค่าความเค็มของน้ำในทุก 2 ชั่วโมง ซึ่งทำให้รับรู้ถึงระดับของค่าความเค็มในทะเลสาบที่เคลื่อนไหวตลอดเวลาว่าเป็นอย่างไร นอกจากนั้นโครงการวิจัยชิ้นนี้ได้พัฒนาการติดตั้งนวัตกรรมให้กระจายเต็มพื้นที่ทะเลสาบสงขลา โดยได้ติดตั้งไปแล้วกว่า 10 ตัว ทำให้ได้ทราบค่าความเค็มและการขยับตัวการขับเคลื่อนของพื้นที่ว่าไปในทิศทางใด อย่างเช่นพื้นที่ด้านเหนือที่ยังไม่มีความเค็ม เกษตรกรจะทราบได้ว่าพื้นที่ทางตอนใต้กำลังเกิดความเค็ม เพราะฉะนั้นเกษตรกรจะได้วางแผนทำการเกษตร ถ้าหากจะต้องทำการเกษตรก็ควรจะต้องมีการสำรองน้ำอย่างไรให้ลดความเสี่ยงและความเสียหายทางการเกษตรจากการขาดแคลนน้ำ

78da498559814779c2993f34a2c2e857 Small

อ้างอิง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

Next Post

นางสงกรานต์ปี 66 กิมิทาเทวี ทรงพาหุรัดทัดดอกจงกลนี ประทับนั่งเหนือหลังควาย

Thu Mar 16 , 2023
นางสงกรานต์ปี 66 กิมิทาเทวี ทรงพาหุรัดทัดดอกจงกลนี ประทับนั่งเหนือหลังควาย วันที่ 16 มี.ค. 66 นายโกวิท ผกามาศ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) เปิดเผยว่า สำนักพระราชวัง โดย ฝ่ายโหรพราหมณ์ กองพระราชพิธี ได้เผยแพร่ประกาศสงกรานต์ ประจำปี 2566 สวธ.จึงได้จัดทำภาพวาดนางสงกรานต์ พร้อมเผยแพร่ประกาศสงกรานต์ ดังนี้ ปีเถาะ (มนุษย์ผู้หญิง ธาตุไม้) เบญจศก จุลศักราช1385 ทางจันทรคติ เป็น อธิกมาส ทางสุริยคติ เป็น ปกติสุรทิน วันที่ 14 เมษายน เป็น วันมหาสงกรานต์ ทางจันทรคติตรงกับวันศุกร์ แรม 9 ค่ำ เดือน 5 เวลา 16 นาฬิกา 01 […]
ปกข่าว 01