เตรียมมาตรการจัดการโรงหนังให้กลับมาเปิดบริการอย่างปลอดภัย หลังผ่อนปรนระยะ 3

เตรียมมาตรการจัดการโรงหนังให้กลับมาเปิดบริการอย่างปลอดภัย หลังผ่อนปรนระยะ 3

เตรียมมาตรการจัดการโรงหนังให้กลับมาเปิดบริการอย่างปลอดภัย หลังผ่อนปรนระยะ 3

       แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวถึงกรณีผ่อนปรนกิจการ/กิจกรรม ระยะ 3 ซึ่งโรงภาพยนตร์เป็นหนึ่งในกิจการที่ได้รับอนุญาตให้กลับมาเปิดบริการได้ ว่า ในการเปิดบริการโรงภาพยนตร์บนวิถีชีวิตใหม่ต้านภัยโควิด-19 เบื้องต้นจากการหารือกับผู้ประกอบการและมีการเสนอมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 ด้วยหลักการเบื้องต้น คือ ต้องมีการทำความสะอาดทุกครั้งหลังจบรอบฉาย ต้องมีรอบทำความสะอาดระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ ไม่ฉายภาพยนตร์ต่อเนื่องกันอย่างที่เป็นมา จัดจุดคัดกรองวัดไข้ก่อนเข้าโรงหนัง จัดจุดล้างมือและลงทะเบียนในระบบไทยชนะ

      สำหรับการเว้นระยะห่างในโรงภาพยนตร์ถือว่าสำคัญ เพราะแต่ละเรื่องที่ฉายใช้เวลาไม่ต่ำกว่า 2-3 ชั่วโมง ซึ่งการจัดที่นั่งจะให้นั่งติดกันได้ แต่ต้องรักษาระยะห่าง เป็นนั่ง 2 ที่เว้น 3 ที่ ทั้งนี้เนื่องจากที่ผ่านมาโรงภาพยนตร์เคยเสนอมาตรการนั่ง 1 เว้น 1 แต่ยังไม่ห่างพอไม่ได้ระยะ 1 เมตร จึงให้จัดเป็นนั่ง 2 ที่เว้น 3 ที่ คู่กับการสวมหน้ากากตลอดเวลาที่รับชม ทำให้โรงภาพยนตร์ในวิถีชีวิตใหม่ การกินอาหารดื่มเครื่องดื่มในโรงภาพยนตร์เป็นข้อห้าม เพื่อลดการการจายละอองฝอยน้ำลาย

สามารถดูเพิ่มเติมมาตราการตัวอย่างโรงหนัง Major cineplex

1 1 03 HATYAITODAY

 

 

1.Extra Screening ดกรองอย่างเข้มงวด1 HATYAITODAY
1.Extra Screening กรองอย่างเข้มงวด

 

2.ติดตามให้มั่นใจ HATYAITODAY
2.ติดตามให้มั่นใจ

 

3.Social distancingลดความแออัด HATYAITODAY
3.Social distancingลดความแออัด
4.Cleanlinessสะอาดทุกจุดให้บริการ HATYAITODAY
4.Cleanlinessสะอาดทุกจุดให้บริการ
5.ลดการสัมผัส HATYAITODAY
5.ลดการสัมผัส

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิงข้อมูลจาก : สำนักข่าวประชาสัมพันธ์
รูปภาพ : Major cineplex

Next Post

โรงพยาบาลสนามจังหวัดภูเก็ต แห่งที่ 1 ส่งผู้ป่วย 2 รายสุดท้ายกลับบ้าน หลังรักษาหายปลอดภัย

Sat May 30 , 2020
โรงพยาบาลสนามจังหวัดภูเก็ต แห่งที่ 1 ส่งผู้ป่วย 2 รายสุดท้ายกลับบ้าน หลังรักษาหายปลอดภัย        “…วันนี้ในนามของบุคลากรทางการแพทย์ ขอขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต และทุกภาคส่วนที่ให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของโรงพยาบาลสนามเป็นอย่างดี และขอให้พี่น้องประชาชนดูแลตัวเองในวิถีชีวิตใหม่ New Normal ทุกคนจะต้องสวมแมสก์ เว้นระยะห่างทางสังคม ล้างมือบ่อย ๆ เพื่อให้ทุกคนรอดปลอดภัยจากโรค COVID-19…” สำหรับผลการดำเนินงานที่ผ่านมาโรงพยาบาลสนาม จังหวัดภูเก็ต แห่งที่ 1 ได้รับผู้ป่วยเข้าทำการรักษา จำนวน 121 ราย ส่งกลับโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เนื่องจากมีอาการเปลี่ยนแปลง 2 ราย หลังจากรักษาอาการดีได้ส่งกลับมายังโรงพยาบาลสนามเพื่อกักตัวต่อ 1 ราย โดยที่ผ่านมาได้ดำเนินการตามมาตรฐานที่ได้ระบุไว้ตามแนวทางการจัดเตรียมพื้นที่ กรณีมีการระบาดในวงกว้างของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 เพื่อดูแลควบคุมการระบาดของโรคติดต่อ อย่างเคร่งครัด ทำให้มีสถานที่รองรับกับกลุ่มผู้ป่วยดังกล่าว ปัจจุบันผู้ป่วยสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติทุกราย และยังไม่มีอุบัติเหตุการในการนอนโรงพยาบาลซ้ำ ทั้งนี้ หลังจากโดยหลังจากนี้ จังหวัดภูเก็ต กำหนดปิดโรงพยาบาลสนาม จังหวัดภูเก็ต แห่งที่ 1 เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ประจำปฏิบัติหน้าที่ณสังกัดของตนเอง แต่จะยังคงเก็บเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ เตียง ที่นอน […]
โรงพยาบาลสนามจังหวัดภูเก็ต แห่งที่ 1 ส่งผู้ป่วย 2 รายสุดท้ายกลับบ้าน หลังรักษาหายปลอดภัย