Pgslot

กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศ ในช่วงวันที่ 21 – 26 พ.ย. 63 มีฝนฟ้าคะนอง กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศ ในช่วงวันที่ 21 – 26 พ.ย. 63 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60-70 ของพื้นที่  - HATYAITODAY

กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศ ในช่วงวันที่ 21 – 26 พ.ย. 63 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60-70 ของพื้นที่ 

กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศ ในช่วงวันที่ 21 – 26 พ.ย. 63 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60-70 ของพื้นที่ 

   ในช่วงวันที่ 21 – 26 พ.ย. 63 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางอีกระลอกหนึ่ง จากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนเกิดขึ้นในระยะแรก หลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลง สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังปานกลาง ทำให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นในช่วงวันที่ 23-26 พ.ย. 2563 โดยมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศ ในช่วงวันที่ 21 – 26 พ.ย. 63 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60-70 ของพื้นที่ 

 

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) เมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง
บริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส
อุณหภูมิต่ำสุด 23-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียส
ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมา: ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม./ชม.
ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตร
ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไป: ลมตะวันออก ความเร็ว 15-35 กม./ชม.
ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

ข้อควรระวัง   ในช่วงวันที่ 21 – 24 พ.ย. ขอให้เกษตรกรบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเตรียมการป้องกันและ ระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วย สำหรับภาคใต้ให้ระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและตกสะสม ตลอดช่วง

กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศ ในช่วงวันที่ 21 – 26 พ.ย. 63 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60-70 ของพื้นที่ 

กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศ ในช่วงวันที่ 21 – 26 พ.ย. 63 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60-70 ของพื้นที่ 

กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศ ในช่วงวันที่ 21 – 26 พ.ย. 63 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60-70 ของพื้นที่ 

กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศ ในช่วงวันที่ 21 – 26 พ.ย. 63 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60-70 ของพื้นที่ 

 

อ้างอง/ภาพ : กรมอุตุนิยมวิทยา

Next Post

กองทัพเรือสงขลาส่งเสริมกิจกรรมปล่อยเต่าทะเล จำนวน 115 ตัว เนื่องในวันกองทัพเรือฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล

Sat Nov 21 , 2020
กองทัพเรือสงขลาส่งเสริมกิจกรรมปล่อยเต่าทะเล จำนวน 115 ตัว เนื่องในวันกองทัพเรือฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล  เมื่อคืนนี้ 20 พ.ย. 63 พล.ร.ท.สำเริง จันทร์โส ผอ.ศรชล.ภาค 2/ผบ.ทรภ.2จัดกิจกรรมและเป็นประธานในกิจกรรมปล่อยเต่าทะเล จำนวน 115 ตัว เนื่องในวันกองทัพเรือ ประจำปี 2563 ณ ลานวัฒนธรรมเทศบาลนครสงขลา อ.เมืองสงขลา จว.สงขลา เพื่อสร้างพื้นที่สำหรับคนรักษ์การตกปลาในจังหวัดสงขลา สร้างบ้านปลาและแหล่งขยายพันธุ์ให้สัตว์น้ำ สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและ ชายฝั่งและให้คนชุมชนสามารถบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยังช่วยส่งเสริมกิจกรรมด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ เพื่อนำไปสู่การสร้างความสมดุลของระบบนิเวศ เกิดความมั่นคงและยั่งยืนให้เกิดขึ้นต่อไป ทั้ งนี้ มีกำลังพลของหน่วยงานใน ศรชล.ภาค 2 ทัพเรือภาคที่ 2 หน ส่วนราชการในพื้นที่ ชมรมภริยาทหารเรือ ทรภ.2 รวมถึงนิสิตนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยทักษิณ และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 400 คน โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อให้ข้าราชการ […]
กองทัพเรือสงขลาส่งเสริมกิจกรรมปล่อยเต่าทะเล จำนวน 115 ตัว เนื่องในวันกองทัพเรือฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล