Pgslot

ธุรกิจ MICE ความหวังใหม่ในการฟื้นตัวเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา ธุรกิจ MICE ความหวังใหม่ในการฟื้นตัวเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา - HATYAITODAY

ธุรกิจ MICE ความหวังใหม่ในการฟื้นตัวเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา

ธุรกิจ MICE ความหวังใหม่ในการฟื้นตัวเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา

เมื่อการท่องเที่ยวในรูปแบบปกติหรือพักผ่อนหย่อนใจ ไม่สามารถกลับมาได้อย่างแน่นอนครับในตอนนี้ คงต้องรอไปอีกอย่างน้อยครึ่งปีไม่ก็จนถึงช่วงปีหน้า นี่คือคำสัมภาษณ์จาก คุณศิวัฒน์ สุวรรณวงศ์ นายกสมาคมการท่องเที่ยวและโรงแรม หาดใหญ่-สงขลา หลังจากสถานการณ์โควิด-19 ได้เกิดขึ้นซึ่งได้สร้างผลกระทบอย่างมหาศาลต่อภาพรวม เศรษฐกิจในจังหวัดสงขลา ซึ่งแน่นอนว่าร่วมถึงเมืองหาดใหญ่ที่เปรียบได้กับเรือธงเศรษฐกิจภาคใต้ตอนล่าง ที่ตอนนี้ไม่น้ำเลี้ยงจากนักท่องเที่ยวมากว่า 4 เดือน ทำให้ภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็น โรงแรม ร้านค้า ร้านอาหาร หรือแม้แต่ระบบการขนส่ง ต้องหยุดชะงักชั่วคราวอย่างเลี่ยงไม่ได้ แต่กลุ่มนึงหนึ่งในภาคธุรกิจที่เรียกได้ว่าฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็ว และตอบรับกับมาตราฐานในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวนั้นคือในเชิงธุรกิจ MICE Business

เมืองหาดใหญ่ในช่วงที่ประสบปัญหากับโควิด-19
เมืองหาดใหญ่ในช่วงที่ประสบปัญหากับโควิด-19

MICE ไม่ได้เล็กเหมือนหนู

ก่อนที่เราจะเข้าไปในรายละเอียดของการการฟื้นตัวเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลาโดยภาคธุรกิจ MICE นั้น เรามาเริ่มทำความรู้จักกับอุตสาหกรรม MICE ก่อนว่ามีความสำคัญขนาดไหนต่อการท่องเที่ยวภายในประเทศไทย ธุรกิจ MICE เป็นธุรกิจที่สร้างสรรค์งานอีเวนต์ดีๆ และมอบประสบการณ์สุดพิเศษให้กับผู้ร่วมงาน ซึ่งจุดที่น่าสนใจคือกลุ่มอุตสาหกรรมนี้กำลังเติบโตและมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ
โดยประกอบไปด้วย

M = Meeting หมายถึง การจัดประชุมภายในองค์กร หรือระหว่างองค์กร
I = Incentives Travel หมายถึง การจัดการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลแก่พนักงานหรือบุคคลที่สามารถทำงานได้ตามเป้าหมาย โดยมักจะเป็นการท่องเที่ยวตั้งแต่กลุ่มขนาดเล็กไปจนถึงหลักพันคน
C = Conventions หมายถึง การประชุมนานาชาติ รวมบุคคลในสายอาชีพเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน ซึ่งมักจะเป็นการจัดงานขนาดใหญ่ในระดับภูมิภาคหรือประเทศ
E = Exhibitions หมายถึง การจัดงานแสดงสินค้าหรือบริการ อาจจะจัดในระดับภูมิภาคหรือระดับชาติก็ได้

โดยในช่วงที่ผ่านมาสหประชาชาติได้รับรองให้หมวดการจัดข้อมูล “ผู้จัดงานประชุม และงานแสดงสินค้า/นิทรรศการ” (Meeting and exhibition organizer) เป็นหนึ่งในหัวข้อข้อมูลกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่สําคัญของการจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ แสดงให้เห็นถึงการให้ความสําคัญแก่อุตสาหกรรมไมซ์ต่อเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งระดับท้องถิ่นและภาพรวมมากขึ้น รวมถึงการที่ประเทศต่างๆ ริเริ่มให้มีการจัดตั้งสํานักงานจัดประชุม (Convention Bureau) ทั้งระดับท้องถิ่นและประเทศอีกไม่น้อยกว่า 1,000 แห่งทั่วโลก

โปรเจค MICE City ยกระดับสงขลา-หาดใหญ่ทัดเทียมนานาชาติ

หลังจากที่ทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับมอบหมายจากทางผู้ว่าราชการสงขลา ให้จัดตั้ง “MICE City Bureau” ขึ้นเป็นแห่งแรกในประเทศไทย ดังนั้น ทุนดำเนินงานในระยะแรกจะมาจากทาง ม.อ. เป็นหลัก รวมทั้งการสนับสนุนจากจังหวัดสงขลา สสปน. และภาคเอกชน

สงขลาเป็นจังหวัดที่เรียกได้ว่ามีความพร้อมในรอบด้าน ไม่ว่าจะเป็นสถานที่พัก สถานที่ท่องเที่ยว และสถานที่จัดประชุมที่มีมาตรฐานในระดับประเทศ แต่ถึงกระนั้นสงขลายังมีข้อจำกัดบางอย่างที่เหมือนเป็นปัญหาคอขวดมาอย่างยาวนาน ไม่ว่าจะเป็น ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ ทำให้กลุ่มนักท่องเที่ยวบางกลุ่มมองว่าสงขลาเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยจริงหรือไม่ รูปแบบการขนส่งสาธารณะ ที่ยังดูเป็นข้อโต้แย้งในปัจจุบันว่าช่วยอำนวยความสะดวกหรือส่งผลกระทบอย่างมากมายในอำเภอหลักของจังหวัดสงขลา รวมถึงปัญหาระหว่างชาวบ้านกับภาครัฐในแง่ของการพัฒนา พื้นที่ชายฝั่งของจังหวัดสงขลาด้วยเช่นกัน

ถึงกระนั้นการเป็น MICE City นอกจากจะช่วยนำรายได้มาสู่จังหวัดและชุมชนโดยตรงแล้ว ยังมีประโยชน์ในด้านอื่นๆ คือ

1.การเป็น MICE City ช่วยสร้างชื่อเสียงให้กับเมืองหรือจังหวัดนั้นๆ ได้
2.ทางสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการมีการช่วยผลักดันเมือง MICE City ผ่านการประชาสัมพันธ์ทั้งในและต่างประเทศ และเข้ามามีส่วนช่วยวางแผน และจัดการความพร้อมเพื่อสร้างความประทับให้กับนักเดินทาง
3.ได้รับการแลกเปลี่ยนความรู้และนวัตกรรมจากการประชุม
4.มีการลงทุนและการจ้างงาน รวมไปจนถึงการค้าหมุนเวียนอยู่ตลอด จากการจัดงานแสดงสินค้า
5.บรรลุเป้าหมายในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน และช่วยกระจายรายได้สู่ทุกภาคส่วน

ธุรกิจ MICE ความหวังใหม่ในการฟื้นตัวเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา

สำหรับแนวโน้มในภาคธุรกิจแน่นอนว่าต้องหันมามองการท่องเที่ยวภายในประเทศให้มากขึ้น ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจำเป็นที่จะต้องปรับตัวครั้งใหญ่ในการปรับฐานลูกค้า เพราะสงขลา-หาดใหญ่จะขาดนักท่องเที่ยวที่มาจากต่างชาติอย่างน้อยๆ ก็จนถึงสิ้นปีนี้เลยและเมื่อเปิดประเทศแล้วนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศจำเป็นที่จะต้องกักตัว 14 วัน

นับว่าเป็นยากมากสำหรับนักท่องเที่ยวบ้านเรา เพราะเราไม่ได้มีวัฒนธรรมการท่องเที่ยวในแบบ 3 เดือน 6 เดือน เหมือนทางนักท่องเที่ยวฝั่งตะวันตก ซึ่งจำเป็นที่จะต้องรอวัคซีนและภาวะที่ทั้งโลกสามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้ ดังนั้นจึงเหลือเพียงกลุ่มท่องเที่ยวเชิงธุรกิจที่มีความจำเป็นท่องเข้ามาทำงานในประเทศไทยระยะเวลานาน ถึงจะคุ้มค่าที่จะถูกกักตัว 14 วัน แนวโน้มการต้องเที่ยวจะเปลี่ยนจากการพักผ่อนหย่อนใจไปการรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มธุรกิจ

การจัดงานที่มีมาตราฐานความปลอดภัย
การจัดงานที่มีมาตราฐานความปลอดภัย

HATYAITODAYNEWS

ข้อมูลเพิ่มเติมจาก 
-MICE Intelligence Center
-Thailand Convention & Exhibition Bureau
-ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี

Next Post

โฆษกสำนักนายกรัฐมนตรี เผยความก้าวหน้า 5 ด้าน แก้ไขปัญหาแรงงานภาคประมง

Thu Jul 30 , 2020
โฆษกสำนักนายกรัฐมนตรี เผยความก้าวหน้า 5 ด้าน แก้ไขปัญหาแรงงานภาคประมง คณะรัฐมนตรีรับทราบรายงานการดำเนินการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานในงานประมง พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562-31 พฤษภาคม 2563 ภายใต้กรอบนโยบาย 5 P (Policy Prevention Prosecution Protection and Partnership) เพื่อคุ้มครองแรงงานในงานประมงให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล สร้างเครือข่ายความร่วมมือและป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ระหว่างประเทศ พบเรือประมงกระทำความผิดลดน้อยลง ทั้งนี้ รายงานผลการดำเนินการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานในงานประมง พ.ศ. 2562 มีความก้าวหน้า 5 ด้าน ได้แก่ ด้านนโยบาย (Policy) แต่งตั้งคณะทำงานกำกับและติดตามการป้องกันและแก้ไขปัญหาแรงงานในภาคประมงเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน การออกกฎหมายลำดับรองเพื่อแก้ไขปัญหาแรงงานในภาคประมงทั้งระบบ ด้านการบังคับใช้กฎหมาย (Prosecution) จากการตรวจเรือประมง ณ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า-ออก (PIPO) พบการกระทำความผิด 9 ลำจาก 37,054 เที่ยว หรือร้อยละ […]
ปกข่าวสำหรับเฟส [recovered] 01