MICE CITY เครื่องมือสำคัญแรงกระตุ้นเศรษฐกิจจังหวัดสงขลาฝ่าวิกฤติสวนกระแส Covid-19

MICE CITY เครื่องมือสำคัญแรงกระตุ้นเศรษฐกิจจังหวัดสงขลาฝ่าวิกฤติสวนกระแส Covid-19
 
   ช่วงบ่ายวันนี้ (19 ส.ค. 63) ณ โรงแรมบุรีศรีภู บูติค โฮเต็ล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ได้จัดงานรับรองการอบรมโครงการประชุมเมืองไทยปลอดภัยกว่า โดยมีนายวรณัฐ หนูรอด ปลัดจังหวัดสงขลา เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมและ นายศิวัตน์ สุวรรณวงศ์ นายกสมาคมโรงแรมหาดใหญ่-สงขลา กล่าวรายงาน นางศุภวรรณ ศีระรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) ชี้แจงโครงการประชุมเมืองไทย พร้อมทั้งมีผู้แทนส่วนราชการ ผู้บริหารโรงแรม เข้าร่วมการอบรมโดยทีเส็บเปิดตัวโครงการ “ประชุมเมืองไทย ปลอดภัยกว่า” ให้งบสนับสนุนเร่งรณรงค์องค์กรเอกชนจัดประชุมสัมมนา หวังช่วยเหลือผู้ประกอบการโรงแรมและ กระตุ้นเศรษฐกิจไทยในช่วงที่ตลาดไมซ์จากต่างประเทศยังไม่สามารถเดินทางได้ และดึงชาวต่างชาติเข้ามาโดยไม่ต้องกักตัว 14 วันอย่างปลอดภัยร่วมกับศบค.

MICE CITY เครื่องมือสำคัญเข้ามาแรงกระตุ้นเศรษฐกิจจังหวัดสงขลาฝ่าวิกฤติสวนกระแส Covid-19

ซึ่งเมืองสงขลาได้รับเลือกเป็น เมือง MICE CITY อันดับต้นๆของประเทศ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการประเมินเมืองไมซ์ซิตี้ เพื่อรับรองผลการประเมินการเป็นเมืองไมซ์ซิตี้ ประจำปี พ.ศ.2563 โดยจังหวัดสงขลา ได้ผ่านการเป็นเมืองไมซ์ซิตี้ ลำดับที่ 6 ของประเทศไทย  นายวรณัฐ หนูรอด ปลัดจังหวัดสงขลา กล่าวว่า การพัฒนาเศรษฐกิจของธุรกิจไม่สามารถดำเนินไปได้ ถ้าภาครัฐไม่สนับสนุนภาคเอกชน การมี MICE CITY ก็เปรียบเสมือนเครื่องมือหนึ่งที่เข้ามาช่วยให้ทั้ง 2 ภาค ภาคเอกชนและภาครัฐขับเคลื่อนให้ผ่านวิกฤติโควิด-19 ไปได้

    และในวันที่ 20 สิงหาคม 2563 มีการเปิดสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการจังหวัดสงขลา อย่างเป็นทางการ โดยมีที่ตั้งสำนักงานอยู่ภายในศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ทางสมาคมโรงแรมหาดใหญ่-สงขลา ได้มีการเตรียมความพร้อมให้ส่วนสมาคมต่างๆ และสมาชิกเกี่ยวเนื่อง MICE CITY ให้มีความพร้อมในการรับกิจกรรมใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้นในจังหวัดสงขลา โดยเฉพาะด้านการจัดประชุมและนิทรรศการ การแข่งขันกีฬา การส่งเสริมการท่องเที่ยวที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ รวมถึงมาตรการเฝ้าระวังโควิด-19 อย่างเคร่งครัดตานโยบายรัฐบาล รวมถึงมีการเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การขอรับการสนับสนุนจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ
MICE CITY เครื่องมือสำคัญเข้ามาแรงกระตุ้นเศรษฐกิจจังหวัดสงขลาฝ่าวิกฤติสวนกระแส Covid-19
   เพื่อส่งเสริมหน่วยงานรัฐและเอกชนช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจและกระจายรายได้ไปยังชุมชนในภูมิภาคต่างๆ ผ่านการจัดประชุมสัมมนาในประเทศโดยให้การสนับสนุนงบประมาณการจัดงาน กับองค์กร บริษัท และผู้ประกอบการไมซ์ที่มีแผนจะจัดประชุม (Meetings) การเดินทางเพื่อเป็นรางวัล (Incentives) งานสัมมนา (Seminars) การอบรม (Training) กิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) กิจกรรมพนักงานสัมพันธ์ (Outing) หรือกิจกรรมอื่นๆที่ใช้สถานที่ในประเทศตั้งเป้ามีหน่วยงานสมัครเข้าร่วมโครงการจำนวน 534 กลุ่ม สร้างรายได้หมุนเวียนทางเศรษฐกิจกว่า 235 ล้านบาท
เงื่อนไขการสนับสนุนแบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือ
1. สนับสนุนงบประมาณในรูปแบบบัตรกำนัล (Voucher)ไม่เกิน 15,000 บาทต่อกลุ่ม สำหรับการจัดกิจกรรมเป็นเวลา 1 วัน (ไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง)
2. สนับสนุนงบประมาณในรูปแบบบัตรกำนัล (Voucher)ไม่เกิน 30,000 บาทต่อกลุ่ม สำหรับการจัดกิจกรรมอย่างน้อยเป็นเวลา 2 วัน 1 คืน
ทั้งนี้ การของบสนับสนุนได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563 และจะต้องยื่นขอรับการสนับสนุนล่วงหน้า10 วัน ก่อนเริ่มดำเนินกิจกรรม และจัดกิจกรรมให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2563 สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่Call Center โทร 02-021-5515
MICE CITY เครื่องมือสำคัญเข้ามาแรงกระตุ้นเศรษฐกิจจังหวัดสงขลาฝ่าวิกฤติสวนกระแส Covid-19
MICE CITY เครื่องมือสำคัญเข้ามาแรงกระตุ้นเศรษฐกิจจังหวัดสงขลาฝ่าวิกฤติสวนกระแส Covid-19
MICE CITY เครื่องมือสำคัญเข้ามาแรงกระตุ้นเศรษฐกิจจังหวัดสงขลาฝ่าวิกฤติสวนกระแส Covid-19

Next Post

ชี้แจงข้อเท็จจริง ยืนยันหญิงไทยมีเชื้อโควิด-19 โอกาสติดเชื้อในประเทศน้อยมาก

Thu Aug 20 , 2020
ชี้แจงข้อเท็จจริง ยืนยันหญิงไทยมีเชื้อโควิด-19 โอกาสติดเชื้อในประเทศน้อยมาก เมื่อวันที่ 19 ส.ค. 63 ที่ผ่านมานายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค และรศ.นพ.สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี กล่าวถึงกรณีที่มีรายงานข่าวว่าพบหญิงไทยตรวจพบสารพันธุกรรมของเชื้อโควิด 19 ขณะเตรียมตัวเดินทางไปทำงานต่างประเทศนั้น กรมควบคุมโรค ขอให้ข้อมูลเบื้องต้นว่าตามที่โรงพยาบาลรามาธิบดีได้ทำการตรวจสุขภาพหญิงไทย 2 ราย อายุ 34 และ 35 ปี ซึ่งมาขอใบรับรองแพทย์ประกอบการเดินทางไปทำงานที่ต่างประเทศ โดยมีการตรวจหาเชื้อโควิด 19 ทางห้องปฏิบัติการ และผลพบสารพันธุกรรมในปริมาณน้อย จากข้อมูลการสอบถามทั้งสองรายนี้ ไม่มีไข้ ไม่มีอาการป่วยทางเดินหายใจ และอยู่ระหว่างการส่งตัวอย่างตรวจยืนยันด้วยวิธีการเพาะเชื้อเพื่อประกอบการสรุปผลการวินิจฉัยต่อไปโดยขณะนี้ทั้งสองรายอยู่ในการดูแลของแพทย์ที่โรงพยาบาลโดยได้แจ้งข้อมูลให้กับกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ทราบและตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม ด้านรศ.นพ.สุรศักดิ์ ให้ข้อมูลว่ารายแรก เป็นเพศหญิง อายุ 34 ปี เคยทำงานที่ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เดินทางกลับมาไทยเมื่อวันที่ 2 มิ.ย. 63 ไม่มีอาการ เข้ากักตัวที่สถานกักกันที่ราชการกำหนด 2 […]
ปกข่าวแบบขนาด เฟสนายก [recovered] 01