ธ.ก.ส. วอนเกษตรกรกว่า 4 แสนราย แจ้งเลขบัญชีด่วน เพื่อรับเงินเยียวยา

ธ.ก.ส. วอนเกษตรกรกว่า 4 แสนราย แจ้งเลขบัญชีด่วน เพื่อรับเงินเยียวยา

ธ.ก.ส. วอนผู้ลงทะเบียนรับเงินเยียวยาเกษตรกร ที่ได้รับสิทธิ์และแต่ยังไม่แจ้งเลขที่บัญชี อีกกว่า 400,000 ราย รีบเช็คข้อมูลและแจ้งเลขบัญชีผ่านเว็บไซต์ www. เยียวยาเกษตรกร .com โดยเร็ว เพื่อรับเงินโอนภายในพฤษภาคมนี้ แจงเป็นบัญชีธนาคารใดก็ได้ โดยไม่จําเป็นต้องไปเปิดบัญชีใหม่กับ ธ.ก.ส. ดีที่สุดคือบัญชีที่ผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชน

โดยตอนนี้ยังมีเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกร รายละ 15,000 บาท จ่ายเดือนละ 5,000 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน จากรัฐบาล ตามรายชื่อที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) ส่งมาให้กับ ธ.ก.ส. ในกลุ่มที่ 1 ทั้งรอบที่ 1 และรอบที่ 2 ยังไม่พบบัญชีที่จะรับโอนเงินจํานวน 438,251 ราย ทําให้ ธ.ก.ส. ไม่สามารถโอนเงินเยียวยาให้ได้ ดังนั้น จึงขอให้เกษตรกรที่มีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาทั้งในรอบที่ 1 จํานวน 109,600 ราย และรอบที่ 2 อีกจํานวน 328,651 ราย รีบแจ้งเลขที่บัญชีเงินฝากผ่านทาง เว็บไซต์ www. เยียวยาเกษตรกร .com โดยเร็ว ทั้งนี้ จะเป็นบัญชีธนาคารใดก็ได้ ไม่จําเป็นต้องมาเปิดบัญชีใหม่กับ ธ.ก.ส. ซึ่งวิธีที่สะดวกรวดเร็วที่สุดคือควรเป็นบัญชีที่ผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชน

ทั้งนี้สําหรับข้อมูลเกษตรกรกลุ่มที่ 1 รอบที่ 2 ที่ ธ.ก.ส. ได้รับจาก กษ. เป็นจํานวน 3,519,434 ราย ซึ่งหลังจากได้ทําการตรวจสอบ ความซ้ำซ้อนและคัดกรองสถานะผู้เสียชีวิต เหลือผู้มีสิทธิ์จํานวน 3,410,314 ราย โดยจะดําเนินการจ่ายตั้งแต่บัดนี้ ถึง 29 พฤษภาคม 2563 ซึ่งเกษตรกรสามารถตรวจสอบสถานะการโอนเงินได้ที่เว็บไซต์ข้างต้นเช่นกัน ทั้งนี้ ธ.ก.ส. ได้ดําเนินการโอนเงินเยียวยาให้เกษตรกรกลุ่มที่ 1 ไปแล้ว 3,722,604 ราย เป็นเงิน 18,613.02 ล้านบาท

ด้านเกษตรกรกลุ่มที่ 2 ที่อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรและการขึ้นทะเบียนใหม่เพิ่มเติม เมื่อได้รับรายชื่อจาก กษ. และผ่านการตรวจสอบความซ้ำซ้อนแล้ว ธ.ก.ส. จะเร่งดําเนินการโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยเร็วต่อไป และสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 02 555 0555

โควิด-19

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิง : ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

Next Post

รองผู้ว่าฯ สงขลาลงพื้นที่ติดตามมาตรการป้องกันโควิด-19 ในช่วงเทศกาลฮารีรายอ

Mon May 25 , 2020
รองผู้ว่าฯ สงขลาลงพื้นที่ติดตามมาตรการป้องกันโควิด-19 ในช่วงเทศกาลฮารีรายอ    รองผู้ว่าฯ สงขลา นำเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ลงพื้นที่ติดตามมาตรการป้องกัน เฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในช่วงเทศกาลฮารีรายอของพี่น้องชาวไทย-มุสลิม บริเวณชายหาดชลาทัศน์ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลาโดยได้กำชับให้ทุกคนปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค โดยการสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และเว้นระยะห่างระหว่างกันอย่างน้อย 1-2 เมตร จากที่ลงตรวจสอบพี่น้องประชาชนที่เดินทางมาพักผ่อนเป็นคนในพื้นที่จังหวัดสงขลา โดยไม่พบว่าเป็นนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากจังหวัดอื่น ๆ ซึ่งนับว่าเป็นเรื่องที่ดี เนื่องจากจังหวัดสงขลาเป็นจังหวัดที่ปลอดเชื้อไวรัสโควิด-19 มาเป็นระยะเวลากว่า 1 เดือนแล้ว ทำให้มั่นใจได้ว่ามาตรการของจังหวัดสงขลามีความเข้มงวด เคร่งครัดและความปลอดภัย  หากพบเห็นผู้ที่กระทำความผิดหรือฝ่าฝืนมาตรการของจังหวัด จะใช้วิธีการกล่าวตักเตือน แนะนำ และหากกระทำผิดซ้ำก็จะดำเนินการตามกฎหมายทันที นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า จากการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจพี่น้องชาวไทย-มุสลิม ที่เดินทางมาพักผ่อนในช่วงเทศกาลฮารีรายอหลังจากเสร็จสิ้นพิธีทางศาสนา พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ได้ให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด และยังมีประชาชนส่วนน้อยที่ไม่ได้สวมใส่หน้ากากอนามัย เนื่องจากไม่ได้พกติดตัวไว้ โดยทางเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการแจกจ่ายหน้ากากอนามัย เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการการป้องกันโรค HATYAITODAYNEWS อ้างอิง : ประชาสัมพันธ์สงขลา […]
รองผู้ว่าฯ สงขลาลงพื้นที่ติดตามมาตรการป้องกันโควิด-19 ในช่วงเทศกาลฮารีรายอ