กระทรวงพาณิชย์จังหวัดสงขลา ปล่อยขบวนรถคาราวานสินค้าธงฟ้า-สินค้าฮาลาลราคาต่ำกว่าท้องตลาดทั่วไป

กระทรวงพาณิชย์จังหวัดสงขลา ปล่อยขบวนรถคาราวานสินค้าธงฟ้าสินค้าฮาลาลราคาต่ำกว่าท้องตลาดทั่วไป

 วันที่ 27 พ.ค 63 นายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมด้วย นางสาวฉัตร์สุดา ชุมแสง กระทรวงพาณิชย์จังหวัดสงขลา นายวิชัย ศรีสมโภชน์ เกษตรจังหวัดสงขลา  ร่วมปล่อยขบวนรถคาราวานสินค้าธงฟ้า-สินค้าฮาลาล ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา  เป็นโครงการต้านภัย โควิด-19 ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อช่วยเหลือประชาชน และบรรเทาความเดือดร้อน ลดค่าครองชีพในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่ 4 อำเภอ ของจังหวัดสงขลา ประกอบด้วย อำเภอจะนะ นาทวี เทพา และสะบ้ายย้อย

ซึ่งการจัดกิจกรรมสินค้าธงฟ้า-สินค้าฮาลา ต้านภัยโควิด-19 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีสินค้าอุปโภค บริโภค ที่จำเป็นต่อการครองชีพ 5 รายการ ได้แก่ ข้าวสาร น้ำตาลทราย น้ำมันพืช ปลากระป๋อง และไข่ไก่ จำหน่ายในราคาต่ำกว่าท้องตลาดทั่วไปเฉลี่ย 25-40 เปอร์เซ็นต์

โดยกำหนดให้มีการกระจายโอกาสในการซื้อสินค้าอย่างทั่วถึง ภายใต้มาตรการควบคุม ป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดสงขลากำหนด เช่น การเว้นระยะห่างในการรอคอยซื้อสินค้า การจัดให้มีการใช้เจลล้างมือก่อนเข้าสู่พื้นที่จำหน่าย และการสวมใส่หน้ากากอนามัย เป็นต้น

อย่างไรก็ตามทางศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ จะมีการดำเนินกิจกรรมช่วยเหลือประชาชนในอีกหลายกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยเหลือประชาชนในห้วงสถานการณ์โควิด-19

โควิด-19

โควิด-19

โควิด-19

โควิด-19

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิง : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

Next Post

จ.สงขลา อัปเดตสถานการณ์ล่าสุด พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 3 ราย

Wed May 27 , 2020
จ.สงขลา อัปเดตสถานการณ์ล่าสุด พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 3 ราย สืบเนื่องจากวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมานั้น ที่มีนักศึกษาคนไทยในประเทศซาอุดิอาระเบียเดินทางกลับสู่ประเทศไทย ผ่านทางประเทศมาเลเซีย เข้าสู่ด่านพรมแดนปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา จากการตรวจคัดกรองของเจ้าหน้าที่ ล่าสุดพบนักศึกษามีผลตรวจเป็นบวกติดเชื้อโควิด-19 ทั้งหมด 6 ราย โดยนักศึกษาไทยที่ถูกกักตัวที่จังหวัดสงขลา 3 คนซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดสงขลา 2 ราย พัทลุง 1 ราย นักศึกษาไทยที่ถูกกักตัวที่จังหวัดยะลา 1 คน จังหวัดปัตตานี 1 คน และจังหวัดนราธิวาส 1 คน ส่วนที่เหลืออีก 33 คน ที่เดินทางมาพร้อมกัน เจ้าหน้าที่ก็แยกกักตัวเพื่อสังเกตอาการ ก่อนจะนำสารคัดหลั่งตรวจซ้ำอีกครั้งในช่วงสุดสัปดาห์นี้ เพราะถือเป็นกลุ่มเสี่ยงที่เดินทางจากประเทศที่มีการแพร่ระบาดเป็นอันดับต้นๆ ของโลก ทั้งนี้ขอให้ประชาชนเชื่อมั่นในระบบการคัดกรอง และสถานที่กักกันตัวของจังหวัดสงขลา ไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของพี่น้องประชาชนอย่างแน่นอน อย่างไรก็ตามจังหวัดสงขลา ได้ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส […]
โควิด-19