เริ่มแล้ว Motor Show Hatyai 2020 งานยนตกรรมยุคใหม่ ในแบบ New normal

เริ่มแล้ว Motor Show Hatyai 2020 งานยนตกรรมยุคใหม่ ในแบบ New normal

หลังจากที่ได้มีการปลดล็อกเฟสสาม เมื่อต้นเดือน มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมานั้น ได้มีมติของศูนย์อำนวยการบริหารสถานการณ์โควิด 19 หรือ ศบค. ในเรื่องการผ่อนคลายให้ดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่างได้ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน และขับเคลื่อนกิจกรรมบางอย่างเพิ่มเติม ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ กิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิต โดยที่ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม หรือสถานที่จัดนิทรรศการ ให้เปิดดำเนินการจัดประชุมการแสดงสินค้า หรือการจัดนิทรรศการได้ โดยเป็นกิจกรรมซึ่งจำกัดพื้นที่รวมในการจัดงานขนาดไม่เกินสองหมื่นตารางเมตร และเปิดดำเนินการได้จนถึงเวลา 21.00 นาฬิกา

โดยศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี (ICC Hat Yai)  ตระหนักและห่วงใยในสุขภาพอนามัย รวมถึงความปลอดภัยของทุกท่าน จึงได้เพิ่มมาตรการและการดำเนินการอย่างเคร่งครัดในดูแลป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 19  ภายในศูนย์ประชุมนานาชาติฯ หาดใหญ่ เพื่อให้สอดคล้องต่อนโยบายของรัฐบาล โดยมีการดำเนินการต่างๆ ดังนี้

 • คัดกรองผู้ที่จะผ่านเข้าสู่อาคารทุกคน ด้วยการวัดอุณภูมิร่างกาย โดยผู้ที่อุณภูมิไม่เกิน 37.5 องศาจะได้รับสัญลักษณ์ก่อนเข้าสู่อาคาร โดยทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัย / หน้ากากผ้า หรือ Face Shilled ก่อนเข้า และตลอดระยะเวลาที่อยู่ภายในอาคาร
 • ตั้งจุดบริการแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือที่บริเวณประตูทางเข้า – ออกอาคาร และจุดประชาสัมพันธ์อย่างเพียงพอและทั่วถึง
 • เพิ่มรอบการทำความสะอาดระบบปรับอากาศ และฉีดพ่นสเปรย์ฆ่าเชื้อทั่วพื้นที่ให้บริการ ทั้งก่อน และหลังการจัดงานในแต่ละวัน
 • เพิ่มรอบทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคทั่วพื้นที่ให้บริการ และจุดสัมผัสต่างๆทุกๆครึ่งชั่วโมง
 • รณรงค์ให้เว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) อย่างน้อย 1 เมตร พร้อมจัดวางแผนผังพื้นที่ โต๊ะ เก้าอี้ และอุปกรณ์ต่างๆให้สอดคล้องเป็นไปตามมาตรการเว้นระยะห่าง
 • จัดเตรียมห้องเฝ้าระวังเพื่อตรวจในขั้นตอนต่อไป หากพบผู้มีอาการเสี่ยง หรืออุณหภูมิในร่างกายสูงเกินกำหนด
 • เตรียมความพร้อมในการควบคุมพื้นที่และการจัดส่งต่อไปโรงพยาบาล หากพบผู้มีอาการเสี่ยง
 • ประชาสัมพันธ์ให้คำแนะนำแนวทางควรปฏิบัติแก่ผู้จัดงาน ผู้มาร่วมงาน ผู้รับเหมา ผู้แสดงสินค้า รวมถึงพนักงาน เพื่อสร้างความปลอดภัย และรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม
 • ผู้จำหน่ายสินค้าประเภทอาหาร ต้องสวมถุงมือ ใส่หน้ากากอนามัย และ Face Shield ตลอดเวลาจัดแสดงงาน พร้อมทั้งจัดเตรียมฉากกั้นพลาสติก ระหว่างผู้จำหน่ายอาหาร และลูกค้า
 • ให้บริการอาหาร – เครื่องดื่มแบบรายบุคคล แทนการบริการแบบบุฟเฟ่ต์ พร้อมทั้งใช้ภาชนะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง เพื่อลดการสัมผัส
 • จัดทำแบบสำรวจเก็บข้อมูลสุขภาพผู้เข้าปฏิบัติงานย้อนหลัง 14 วัน ก่อนเข้าปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถสืบค้นข้อมูลย้อนกลับได้
ข้อปฎิบัติสำหรับผู้เข้าชมงาน ภายในอาคารศูนย์ประชุม
ข้อปฎิบัติสำหรับผู้เข้าชมงาน ภายในอาคารศูนย์ประชุม

 

ทางศูนย์ประชุมได้มีการจำกัดจำนวนคนไม่เกิน 1,850 ท่าน
ทางศูนย์ประชุมได้มีการจำกัดจำนวนคนไม่เกิน 1,850 ท่าน

เมื่อมองมายังสงขลาบ้านเรา เรียกได้ว่าเป็นจังหวัดมีการจัดนิทรรศการในทุกๆเดือน ซึ่งในเดือนนี้ได้มีงานจัดแสดงยนตกรรม Motor Show Hatyai 2020 ทาง Hatyai Today News ได้ลงพื้นที่ เข้าไปให้เห็นถึงบรรยากาศในแบบ New normal

ตั้งแต่ทางเข้างาน ผู้เข้าชมจำเป้นที่จะต้องสแกน QR Code ไทยชนะก่อนเข้างาน
ตั้งแต่ทางเข้างาน ผู้เข้าชมจำเป้นที่จะต้องสแกน QR Code ไทยชนะก่อนเข้างาน
แต่ละบูธภายในงานจะมีจุดเจลล้างมือให้กับผู้เข้าร่วมงาน
แต่ละบูธภายในงานจะมีจุดเจลล้างมือให้กับผู้เข้าร่วมงาน

Motor Show ๒๐๐๗๒๓ 0 HATYAITODAY

Motor Show ๒๐๐๗๒๓ 8 HATYAITODAY

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิงข้อมูลจาก : ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี (ICC Hat Yai)

Next Post

พบทหารไทยกลับจากฝึกที่ประเทศสหรัฐฯ 10 ใน 151 นายมีไข้ถูกกักตัว 14 วันเพื่อดูอาการ

Thu Jul 23 , 2020
พบทหารไทยกลับจากฝึกที่ประเทศสหรัฐฯ 10 ใน 151 นายมีไข้ถูกกักตัว 14 วันเพื่อดูอาการ กลับมาถึงประเทศไทยกันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับ 151 ทหารไทย หลังจากข้ามน้ำข้ามทะเลไปเข้ารับการฝึกผสม LF2020 ที่ประเทศสหรัฐฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 63 โดยก่อนหน้านี้ทางสนามบินสุวรรณภูมิ ร่วมกับ จนท.ทหารจากกองทัพบก และ จนท.ส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ได้จัดเตรียมสถานที่และสิ่งอุปกรณ์สำหรับเตรียมรับการมาถึงของกำลังพลทั้ง 151 คนไว้พร้อมแล้ว ไม่ว่าจะเป็น จนท.ทหารจากกรมวิทยาศาสตร์ทหารบก ที่จะทำหน้าที่ในการฉีดพ่นสารฆ่าเชื้อ/ทำความสะอาดให้กับสัมภาระอุปกรณ์ของบรรดาทหารไทยที่กลับมาถึง จนท.จากกรมแพทย์ทหารบก รวมทั้ง จนท.สห.และ จนท.ตำรวจ ที่จะคอยอำนวยความสะดวกและควบคุมพื้นที่เพื่อให้การคัดกรองเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ภายใต้การกำกับดูแลของ จนท.จากสนามบิน และมีรถบัสสำหรับใช้รับส่งกำลังพลทั้ง 151 คนไปยังพื้นที่ State Quarantine หรือพื้นที่กักกันโรคแห่งรัฐ สำหรับผู้เดินทางกลับมาจากต่างประเทศ โดยทันทีที่ลงจากเครื่อง ทหารทั้ง 151 ชีวิต ก็ได้เข้าสู่ขั้นตอนการตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ตามมาตรการ […]
พบทหารไทยกลับจากฝึกที่ประเทศสหรัฐฯ 10 ใน 151 นายมีไข้ถูกกักตัว 14 วันเพื่อดูอาการ