แจ้งข่าว! นาทวีขอประกาศ ปิดสนามกีฬากลางเพื่อความปลอดภัย

แจ้งข่าว! นาทวีขอประกาศ ปิดสนามกีฬากลางเพื่อความปลอดภัย
แจ้งข่าว! นาทวีขอประกาศ ปิดสนามกีฬากลางเพื่อความปลอดภัย

แจ้งข่าว! นาทวีขอประกาศ ปิดสนามกีฬากลางเพื่อความปลอดภัย ตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา เรื่องมาตรการเร่งด่วน ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) เทศบาลตำบลนาทวีจึงขอประกาศว่า

“ปิด สนามกีฬากลางเทศบาลตำบลนาทวี เป็นการชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย เพื่อยับบั้งการแพร่ระบาดในพื้นที่ และความปลอดภัยต่อสุขภาพของประชาชน

ทั้งนี้ยังได้มีการรายงานเพิ่มเติมถึง การถือปฏิบัติตามข้อคำสั่งของรัฐบาล เรื่องการยกเลิกดำเนินโครงการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2563 เพื่อลดความเสี่ยงอันอาจจะเกิดขึ้นกับสาธารณชนในวงกว้างจากเหตุโรคระบาดดังกล่าว

ในภาพอาจจะมี ข้อความ

HATYAITODAYNEWS

ภาพ: เทศบาลตำบลนาทวี อ.นาทวี จ.สงขลา และ การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 สงขลาเกมส์ (E.Sornprasit)
อ้างอิง: เทศบาลตำบลนาทวี

 

Next Post

ม.อ. สุดเจ๋ง เปิดให้บริการทำบัตรผู้ป่วยผ่าน LINE ได้แล้ววันนี้

Fri Mar 20 , 2020
ม.อ. สุดเจ๋ง เปิดให้บริการทำบัตรผู้ป่วยผ่าน LINE ได้แล้ววันนี้ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ได้เพิ่มความสะดวกให้กับผู้บริการในด้านการเข้ามารักษา ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 แต่เดิมการที่จะทำบัตรผู้ป่วยนั้นจำเป็นต้องเข้ามาพบกับเจ้าหน้าที่ แต่เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบัน ที่ต้องระวังเรื่องการใกล้ชิดระหว่างบุคคลให้มากที่สุด ดังนั้นทาง โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ได้ออกไอเดีย การทำบัตรผ่านแอพลิเคชั่นไลน์ ได้โดยวิธีดังนี้ 1.เปิดแอพลิเคชั่นไลน์ แอด ID LINE : @PSU2525 ซึ่งท่านจะพบชื่อ “เวชระเบียน รพ.มอ.” จากนั้นให้กดเพิ่มเพื่อน 2.ให้พิมพ์นาม-สกุลคุยกับเจ้าหน้าที่ โดยแจ้ง ชื่อ-นามสกุล และเลขบัตรประชาชน 13 หลัก เมื่อเจ้าหน้าที่ตอบรับ ผูป่วยจะได้หมายเลขประจำตัวผู้ป่วย หรือ HN เป็นของตัวเอง 3.สามารถนำหมายเลข HN นั้น ไปติดจ่อนัดหมายตามห้องตรวจต่างๆได้ และสามารถรับบัตรใหม่ได้ที่ห้องบัตร ช่อง 2 ของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ HATYAITODAYNEWS ภาพ: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ้างอิง: […]
ปกข่าวแบบที่ 4 W