กรมขนส่งทางบก ประกาศ 21 มิ.ย.นี้ เริ่มจองคิวทำใบขับขี่ได้แล้ว

กรมขนส่งทางบก ประกาศ 21 มิ.ย.นี้ เริ่มจองคิวทำใบขับขี่ได้แล้ว

กรมการขนส่งทางบกเตรียมเปิดให้บริการด้านใบอนุญาตขับขี่และผู้ประจำรถทุกกระบวนงาน ตั้งแต่ 21 มิ.ย.นี้ แต่ให้สิทธิผู้จองคิวคงค้างก่อน ส่วนที่ไม่เคยจองคิวเริ่ม 1 ส.ค. 2564 พร้อมผ่อนผันใบขับขี่หมดอายุไม่จับจนถึงวันที่ 30 ก.ย. 2564นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในหลายพื้นที่ดีขึ้นตามลำดับ และ ศบค. ได้ผ่อนคลายให้ประชาชนกลับมาทำกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมได้มากขึ้นควบคู่กับมาตรการด้านสาธารณสุข ดังนั้นกรมการขนส่งทางบก จึงผ่อนคลายการควบคุมการให้บริการด้านใบอนุญาตขับรถและผู้ประจำรถ เพื่อให้สำนักงานขนส่งทุกแห่งกลับมาเปิดให้บริการได้ตามปกติทุกกระบวนงาน ตั้งแต่วันที่ 21 มิ.ย. 2564 เป็นต้นไป

16 01 19 6

รายละเอียดเพิ่มเติมการจองคิวทำใบบขับขี่ในส่วนของสำนักงานขนส่งที่มีจำนวนการจองคิวล่วงหน้าจำนวนมากจะให้บริการผู้จองคิวคงค้างเดิมก่อนเป็นลำดับแรก โดยผู้ที่เคยจองคิวขอรับใบอนุญาตขับรถใหม่หรือกระบวนงานที่มีการอบรม ณ สำนักงานขนส่ง ที่ได้รับคิวระหว่างวันที่ 16 เม.ย. – 18 มิ.ย. 2564 สามารถเข้าระบบจองคิวเพื่อเลือกวันและเวลาที่สะดวกในการเข้ารับบริการใหม่ ตั้งแต่วันที่ 17 มิ.ย. 2564 เวลา 09.00 น. จนถึงวันที่ 31 ก.ค. 2564 เวลา 16.30 น. ทางแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือเว็บไซต์ gecc.dlt.go .th ของกรมการขนส่งทางบก หลังจากนั้นจึงจะเปิดให้ประชาชนทั่วไปที่ไม่เคยจองคิวมาก่อนเข้าระบบจองคิวได้ตามปกติตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค.นี้ เป็นต้นไป ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่ได้จองคิวและได้รับคิวตั้งแต่วันที่ 21 มิ.ย. 2564 เป็นต้นไป ให้เข้ารับบริการได้ตามวันและเวลาที่นัดหมายตามปกติ พร้อมกันนี้ ให้สำนักงานขนส่งทุกแห่งติดตามและประเมินการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์และเป็นไปตามประกาศจังหวัดหรือประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด

200481747 2931441900412291 6621337178709109063 N

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า การให้บริการด้านใบอนุญาตขับรถและผู้ประจำรถทุกกระบวนงานต้องดำเนินการตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเข้มงวด และบริหารจำนวนการให้บริการประชาชนผ่านระบบการจองคิว ทำให้ไม่สามารถให้บริการได้เต็มศักยภาพเหมือนในสภาวะปกติ กรมการขนส่งทางบกจึงได้ประสานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอให้ผ่อนผันการใช้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง กับผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถที่สิ้นอายุแล้วเพิ่มเติมจากเดิม สามารถใช้แสดงต่อเจ้าหน้าที่ได้จนถึงวันที่ 30 ก.ย. 2564 สำหรับผู้ที่ใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถสิ้นอายุเกิน 1 ปีขึ้นไป ในระหว่างวันที่ 10 เม.ย. 2564 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 2564 กรมการขนส่งทางบกมีมาตรการเยียวยารองรับ ดังนี้ ผู้ที่ใบอนุญาตขับรถ ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ สิ้นอายุเกิน 1 ปี ได้รับการยกเว้นการทดสอบข้อเขียน กรณีสิ้นอายุเกิน 3 ปี ได้รับการยกเว้นการทดสอบขับรถ หากเป็นใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก สิ้นอายุเกิน 3 ปี ได้รับการยกเว้นการทดสอบขับรถ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

อ้างอิง : การขนส่งทางบก

Next Post

ผู้ว่าฯ สงขลา เตือนปชช.ปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดสงขลา ผู้ฝ่าฝืน จับ-ปรับจริง

Thu Jun 17 , 2021
ผู้ว่าฯ สงขลา เตือนปชช.ปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดสงขลา ผู้ฝ่าฝืน จับ-ปรับจริง วันที่ 17 มิ.ย. 64 นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ขอให้ประชาชน ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 หากผู้ใดฝ่าฝืน เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและตำรวจ จะมีมาตรการขั้นเด็ดขาด โดยจะมีการดำเนินคดีตามกฏหมาย ทั้งนี้ทางผู้ว่าฯ สงขลา สั่งกวดขันโรงงานอุตสาหกรรม และสถานประกอบการ ห้ามปกปิดข้อมูลผู้ติดเชื้อโควิด-19 จากที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในโรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่งในพื้นที่ จ.สงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ได้กำชับให้หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน และกระทรวงอุตสาหกรรม กวดขันโรงงานและสถานประกอบการให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด กรณีพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ภายในโรงงานหรือสถานประกอบการ ให้เจาของรีบแจ้งสำนักงานสาธารณสุขในพื้นที่ด่วน หากมีการปกปิดข้อมูล จะดำเนินคดีตามกฏหมายทันที สำหรับมาตรการในการดำเนินการกับโรงงานอุตสาหกรรมที่ผู้พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทาง สนง.สาธารณสุข จ.สงขลา ให้ใช้หลักการเดียวกับ จ.สมุทรสาครคือระบบ Buble and Seal และให้จัดตั้ง Factory […]
ปกข่าว 01