คุณครูทุกโรงเรียนต้องปฏิบัติตัว รูปแบบครูยุคใหม่ New Normal

ซึ่งสิ่งที่น่าเป็นกังวล คือ การแบ่งเวลาเข้าเรียนของโรงเรียนขนาดใหญ่ที่มีนักเรียนจำนวนมาก ซึ่งสถานศึกษาต้องวางแผนการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพอย่างทั่วถึง ภายใต้ชีวิตวิถีใหม่ New Normal เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการศึกษาไทย ทั้งนี้ ขอเชิญชวนครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมมือร่วมใจกันจัดการเรียนการสอนในช่วงวิกฤต COVID-19​ และก้าวผ่านปัญหาอุปสรรคไปพร้อมกัน

ทั้งนี้ทางรัฐมนตรี​ว่าการ​กระทรวง​ศึกษาธิการ​ได้วางมาตรการด้านสาธารณสุข​  ตั้งคณะกรรมการป้องกันการแพร่ระบาดโรค COVID-19

โดยคุณครูทุกโรงเรียนต้องปฏิบัติ

– ตรวจวัดอุณหภูมินักเรียนทุกเช้า
– สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
– คอยเตือนเรื่องล้างมือ
– จัดห้องเรียนและสถานที่ให้มีระยะห่าง
– ทำความสะอาด ฆ่าเชื้อบ่อย ๆ
– ลดการแออัด และกิจกรรมรวมกลุ่ม

ครูยุคใหม่

HATYAITODAYNEWS

 

Next Post

เทศบาลนครหาดใหญ่ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง “พลังปอดเหล็ก”ชิงเงินรางวัลรวม 40,000 บาท

Tue Jul 21 , 2020
เทศบาลนครหาดใหญ่ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง “พลังปอดเหล็ก”ชิงเงินรางวัลรวม 40,000 บาท   เทศบาลนครหาดใหญ่ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง “พลังปอดเหล็ก” ระดับเยาวชน ในงานมหกรรมสุขภาพเทศบาลนครหาดใหญ่ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563 คว้าเงินรางวัลรวม 40,000 บาท รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 วันประกวด วันที่ 10 สิงหาคม 2563 ณ เวทีศาลากลางน้ำ สวนสาธารณะ เทศบาลนครหาดใหญ่ คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง “พลังปอดเหล็ก” ระดับเยาวชน 1.สัญชาติไทย อายุระหว่าง 10 – 18 ปี ณ วันที่ประกวด 2.มีสุขภาพร่างกาย จิตใจ สมบูรณ์ แข็งแรง ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง 3.มีความซื่อสัตย์ มีน้ำใจนักกีฬา รวมทั้งมีมารยาทอันดีในการแสดงออกต่อสาธารณชน […]
เทศบาลนครหาดใหญ่ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง “พลังปอดเหล็ก”ชิงเงินรางวัลรวม 40,000 บาท