สมช. เตรียมเคาะคลายล็อกเฟส 4 พร้อมวางแผนยกเลิกเคอร์ฟิว

สมช. เตรียมเคาะคลายล็อกเฟส 4 แนะเตรียมความพร้อมยกเลิกเคอร์ฟิว

วันที่ 10 มิ.ย.2563  พลเอกสมศักดิ์ รุ่งสิตา เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ หรือ สมช. กล่าวว่า การประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาผ่อนคลายการลดการบังคับใช้มาตรการในการป้องกันยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด-19 ในวันนี้ จะนำทั้ง 12 กิจการ-กิจกรรม ซึ่งอยู่ในโซนสีแดงนำเข้าสู่การพิจารณาคลายล็อกระยะที่ 4 ซึ่งทุกกิจกรรม-กิจการ เช่นสนามมวย สถานบันเทิง ต่างมีความเป็นไปได้ทั้งหมดที่จะได้รับการผ่อนคลาย แต่ก็ขึ้นอยู่กับความพร้อมของทุกกิจกรรม-กิจการ

การพิจารณา ต่อ หรือ ยกเลิก พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน (พ.ร.ก.ฉุกเฉิน) ขึ้นอยู่กับการควบคุมสถานการณ์การติดเชื้อ หากประเทศไทยมีตัวเลขผู้ติดเชื้อเป็นศูนย์ และนิ่งติดต่อกันได้หลายวันอย่างที่ผ่านมา หรือเป็นกรณีการติดเชื้อของผู้กักตัวที่กลับจากต่างประเทศ ก็จะนำไปสู่การปลดล็อกได้เร็วขึ้น ขณะนี้รัฐบาลได้เตรียมการไว้ทุกรูปแบบ ดังนี้

ต่อ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

ยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

ต่อ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน แต่ปรับลดความเข้มข้นของมาตรการต่างๆ เช่น สามารถชุมนุมได้ ยกเลิกเคอร์ฟิว

การใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน สามารถที่จะบริหารจัดการได้อย่างรวดเร็ว ทันท่วงที ต่างจากการใช้ พ.ร.บ. โรคติดต่อ ที่ไม่สามารถบูรณาการ ทหาร ตำรวจ พลเรือน เข้ามาร่วมปฏิบัติงานได้

ภายใต้ พ.ร.บ.โรคติดต่อ เป็นอำนาจของผู้ว่าราชการแต่ละจังหวัด หากต้องมีการนำคนที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ ไปกักตัวที่สัตหีบ ก็ต้องอาศัยอำนาจผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ออกคำสั่งเป็นทอดๆ ไปจนถึงสัตหีบ หรือหากเกิดกรณีที่ผู้โดยสารนั่งเครื่องบินมาลงที่สนามบินสุวรรณภูมิ แล้วเกิดการติดเชื้อกันมาก เป็นอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ที่จะสั่งปิดสนามบินสุวรรณภูมิ เพื่อไม่ให้สายการบินทั้งหมดลงจอด ซึ่งเป็นไปได้ยาก แต่ทุกวันนี้ที่ทำได้ เพราะอาศัยอำนาจ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

สมช. เตรียมคลายล็อกเฟส 4 พร้อมวางแผนยกเลิกเคอร์ฟิว

ทั้งนี้จะนำทุกข้อเสนอของทุกกิจกรรม-กิจการมาพิจารณาผ่อนคลายด้วย ซึ่งหากวันนี้หากพิจารณาเสร็จสิ้น ก็จะนำเข้าสู่การประชุมของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค.ทั้งชุดเล็กและชุดใหญ่เพื่อหารือพิจารณาด้วยเช่นกัน

อย่างไรก็ตามที่ประชุมจะมีการเสนอให้พิจารณาทดลองยกเลิกการกำหนดเวลาห้ามออกนอกเคหะสถาน เวลา 23.00-03.00 น. หรือ เคอร์ฟิว 15 วัน เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ชีวิตตามปกติง่ายขึ้น แต่ให้คงพ.ร.ก.ฉุกเฉินไว้ เนื่องจากเป็นสิ่งจำเป็นต่อภาครัฐ และหน่วยงานทุกภาคส่วน รวมทั้งเพื่อให้สามารถบังคับใช้มาตรการต่าง ๆ เพราะบางมาตรการไม่สามารถใช้ในกฎหมายปกติ

กรุงเทพ

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิง : ข่าวจริงประเทศไทย ,ศูนย์ข้อมูล COVID-19

Next Post

แม่ทัพภาคที่ 4 หน่วยเฉพาะกิจสงขลา ย้ำ ทำงานเชิงรุก พร้อมดูแลประชาชน

Wed Jun 10 , 2020
     แม่ทัพภาคที่ 4 หน่วยเฉพาะกิจสงขลา ย้ำ ทำงานเชิงรุก พร้อมดูแลประชาชน          ผบ.ฉก.สงขลา ลงพื้นที่ประชุมสัญจรเพื่อรับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมให้กำลังใจแก่ประชาชนและกำลังพล ในช่วง COVID-19  การประชุมครั้งนี้ ถือเป็นนิมิตหมายอันดีที่ได้พบกัน และขอเน้นย้ำเรื่องการดำเนินงาน ทั้ง 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา การทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วน ซึ่งปัจจุบันสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เริ่มดีขึ้น ขอฝากทุกหน่วยอย่านิ่งนอนใจ โดยเฉพาะการดูแลความปลอดภัยด้านความมั่นคงที่ต้องควบคู่กับการดูแลประชาชนในช่วงวิกฤต COVID-19 ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ให้ความร่วมมือด้วยดีมาโดยตลอด “…การปฏิบัติต่อจากนี้ ให้ทุกฝ่ายประสานร่วมมือกัน เสริมงานด้านการข่าว สร้างแหล่งข่าวภาคประชาชนให้มีประสิทธิภาพ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในพื้นที่ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งการป้องกันอาชญากรรม ยาเสพติด อาวุธสงคราม ป่าไม้ หรือแม้แต่ผู้มีอิทธิพล โดยเฉพาะการติดตามบุคคลที่มีหมายจับ ป.วิอาญา คดีความมั่นคงที่อาจจะเข้ามาเพื่อเตรียมการก่อเหตุ สร้างสภานการณ์ในพื้นที่…” ทั้งนี้ แม่ทัพภาคที่ 4 ได้เดินทางลงพื้นที่ไปยังที่ทำการทางยุทธวิธีหน่วยเฉพาะกิจสงขลา เพื่อตรวจเยี่ยมและรับฟังบรรยายสรุปแผนปฏิบัติการเชิงรุกในพื้นที่ชายฝั่งทะเล พร้อมทั้งให้กำลังใจ […]
   แม่ทัพภาคที่ 4 หน่วยเฉพาะกิจสงขลา ย้ำ ทำงานเชิงรุก พร้อมดูแลประชาชน