พี่น้องชาวสงขลามีเฮ ผลการสุ่มตรวจเชื้อโควิด-19 2,000 คน ในพื้นที่สงขลาไม่พบผู้ติดเชื้อแต่อย่างใด

พี่น้องชาวสงขลามีเฮ ผลการสุ่มตรวจเชื้อโควิด-19 2,000 คน ในพื้นที่สงขลาไม่พบผู้ติดเชื้อแต่อย่างใด

                พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานรถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัยสำหรับตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ให้จังหวัดสงขลา เพื่อนำไปใช้เป็นห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่สำหรับค้นหา หรือ คัดกรองผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) เพื่อเป็นการเฝ้าระวังเชิงรุก เตรียมความพร้อมในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคระลอกที่ 2 ที่อาจจะเกิดขึ้น และเตรียมความพร้อมของบุคลากรด้านสาธารณสุขให้มีทักษะ เพื่อรับมือกับการปฏิบัติหน้าที่ในกรณีที่เกิดภาวะฉุกเฉิน

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันจัดทำโครงการการตรวจหาโรคติดเชื้อโดยรถพระราชทานตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัย ในพื้นที่อำเภอสะเดา อำเภอหาดใหญ่ และอำเภอเมืองสงขลา โดยกลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับการตรวจ ประกอบด้วย อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) บุคลากรทางสาธารณสุข,แรงงานต่างด้าว,ผู้ต้องขัง และประชาชนทั่วไป รวมจำนวนทั้งสิ้น 2,000 คน

สำหรับวันนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แจ้งผลการเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจหาเชื้อ COVID-19ผลการตรวจเชื้อกลุ่มตัวอย่างในพื้นที่จังหวัดสงขลา 2,000 คน ไม่พบผู้ติดเชื้อแต่อย่างใด  ประชาชนชาวสงขลาต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

 

121015573 1268449950169306 7314485446995350415 o.jpg? nc cat=104& nc sid=730e14& nc ohc=JLf1RPhoPcoAX8LzgEA& nc ht=scontent.fhdy3 1 HATYAITODAY

 

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิง : ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา

Next Post

เทศบาลนครสงขลาเอาใจชาวสงขลา One Stop Service ศูนย์รวมงานบริการออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ไม่ยุ่งยาก สะดวก รวดเร็ว

Tue Oct 13 , 2020
เทศบาลนครสงขลาเอาใจชาวสงขลา One Stop Service ศูนย์รวมงานบริการออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ไม่ยุ่งยาก สะดวก รวดเร็ว      ศูนย์บริการร่วมเทศบาลนครสงขลาออนไลน์ (One Stop Service) ศูนย์รวมงานบริการที่นำบริการต่าง ๆ ของเทศบาลมาไว้ ณ จุดเดียว เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลาและง่ายต่อการใช้งาน อีกทั้งเป็นการลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นอีกหนึ่งบริการรูปแบบใหม่ของเทศบาล   โดยให้บริการออนไลน์ผ่านเว็บไซต์  www.songkhlacity.go.th/onestopservice      ได้แก่ การแจ้งจดทะเบียนพาณิชย์, การจองรถราง, ระบบคำร้องงานทะเบียนราษฎร, การขอรับบริการตัดแต่งต้นไม้, การให้เช่าเวลาโฆษณาผ่านป้ายประชาสัมพันธ์, การแจ้งซ่อมแซมและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ, การแจ้งดูดสิ่งปฏิกูล และการรับเรื่องร้องเรียน     HATYAITODAYNEWS อ้างอิง : เทศบาลนครสงขลา Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine
เทศบาลนครสงขลาเอาใจชาวสงขลา One Stop Service ศูนย์รวมงานบริการออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ไม่ยุ่งยาก สะดวก รวดเร็ว