เทศบาลนครหาดใหญ่ ขอยุติการให้บริการขอเอกสารรับรองในการเดินทางออกนอกพื้นที่

เทศบาลนครหาดใหญ่ ขอยุติการให้บริการขอเอกสารรับรองในการเดินทางออกนอกพื้นที่

วันที่ 20 ก.ค. 64 เทศบาลนครหาดใหญ่ ขอยุติการให้บริการ ขอเอกสารรับรองความจำเป็นในการเดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดสงขลา ตั้งแต่วันที่ 20 ก.ค. 64

218411925 4019483171482681 2185485140023224852 N

ตามคำสั่งของจังหวัดสงขลา เพื่อเป็นการยกระดับมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 ตามมาตรการควบคุมแบบบูรณาการเร่งด่วน ของ ศบค. (ฉบับที่ 28) หากท่านมีความจำเป็นเร่งด่วนสามารถขอเอกสารรับรองความจำเป็นในการเดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จังหวัดสงขลา ได้ที่ที่ว่าการอำเภอหาดใหญ่ และสถานีตำรวจใกล้บ้าน

อ้างอิง : เทศบาลนครหาดใหญ่

Next Post

ว่าการอำเภอหาดใหญ่คึกคัก ประชาชนยื่นเรื่องขอเดินทางออกจากจังหวัดสงขลาไปยังจังหวัดอื่นๆ

Tue Jul 20 , 2021
ว่าการอำเภอหาดใหญ่คึกคัก ประชาชนยื่นเรื่องขอเดินทางออกจากจังหวัดสงขลาไปยังจังหวัดอื่นๆ วันที่ 20 ก.ค. 64 บรรยากาศการยกระดับในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดในพื้นที่ 13 จังหวัด ที่เป็นพื้นที่สีแดงเข้ม ที่จังหวัดสงขลา เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบ และคุมเข้มผู้ที่จะเดินทางออกจากจังหวัดสงขลาอย่างเข้มงวด เช่น ที่ว่าการอำเภอหาดใหญ่ตั้งแต่ช่วงเช้าได้มีประชาชนไปยื่นเรื่องขอเดินทางออกจากจังหวัดสงขลาไปยังจังหวัดอื่นๆ กันอย่างเนืองแน่น แต่เจ้าหน้าที่อนุญาตเฉพาะผู้ที่มีเอกสารมายืนยันความจำเป็นที่ชัดเจนเท่านั้น เช่น กรณีแพทย์นัด และมีหนังสือรับรองจากแพทย์ รวมถึงกรณีเดินทางไปทำงานก็ต้องมีเอกสารรับรองการทำงานที่ชัดเจน หากเป็นกรณีเดินทางทั่วๆ ไป เช่น กลับบ้าน หรือไปเยี่ยมญาติ เจ้าหน้าที่จะไม่ออกหนังสือรับรองการเดินทางให้ ซึ่งเป็นไปตามมาตรการคุมเข้มไม่ให้เกิดการเคลื่อนย้ายจากพื้นที่แดงเข้มไปยังจังหวัดอื่นๆ ขณะที่ นายวรณัฎฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้ชี้แจงเกี่ยวกับการขอหนังสือรับรองอนุญาตออกนอกจังหวัดสงขลา มติของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดสงขลาคือ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป (20 ก.ค.64) ว่า สามารถขอใบรับรองอนุญาตการเดินทางได้เฉพาะที่ว่าการอำเภอโดยนายอำเภอ หรือผู้ที่มอบหมาย และสถานีตำรวจโดยหัวหน้าสถานีตำรวจ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งการขอใบรับรองจะต้องขอเป็นรายบุคคลเท่านั้น ไม่อนุญาตให้ขอเป็นรายกลุ่ม  หากเดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด และเข้มงวด เข้ามาในจังหวัดสงขลาทุกช่องทาง จะต้องแสดงเอกสารรับรองความจำเป็นในการเดินทาง แสดงผลตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่มีผลเป็นลบ ก่อนเดินทาง 72 ชม. หรือฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 แล้วตามกำหนด  สำหรับด้านการคมนาคม ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่งดการบินทุกเที่ยวบิน และงดการคมนาคมทางสถานีรถไฟที่มาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด สำหรับในส่วนของรถ บขส.ที่มาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดก็ให้งดเข้า-ออกจังหวัดสงขลาเช่นเดียวกัน โดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 ก.ค.64 เป็นต้นไปจนครบ 14 วัน  อ้างอิง : สวท.สงขลา Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine
ปกข่าว 01