กต. เตือนผู้ที่ไม่ได้ไปเลือกตั้งต้องแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งต่อนายทะเบียน ภายใน 27 ธ.ค.นี้ เพื่อไม่ให้ถูกจำกัดสิทธิ

กต. เตือนผู้ที่ไม่ได้ไปเลือกตั้งต้องแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งต่อนายทะเบียน ภายใน 27 ธ.ค.นี้ เพื่อไม่ให้ถูกจำกัดสิทธิ

  เมื่อวานนี้ 11 ธันวาคม 2563 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แจ้งว่าผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ส.อบจ.) และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นายก อบจ.) ในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563

สามารถแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. 1/8 หรือทำเป็นหนังสือซึ่งอย่างน้อย ต้องระบุหมายเลขประจำตัวประชาชนและที่อยู่ตามหลักฐานทะเบียนบ้านให้ชัดเจน พร้อมทั้งแจ้งด้วยว่าไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ด้วยเหตุใด โดยยื่นต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านด้วยตัวเอง หรือมอบหมายให้ผู้อื่นไปยื่นแทน หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ภายใน 7 วันก่อนวันเลือกตั้ง คือ ระหว่างวันที่ 13 – 19 ธันวาคม 2563 หรือภายใน 7 วันนับแต่วันเลือกตั้ง ระหว่างวันที่ 21 – 27 ธันวาคม 2563

กต. เตือนผู้ที่ไม่ได้ไปเลือกตั้งต้องแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งต่อนายทะเบียน ภายใน 27 ธ.ค.นี้ เพื่อไม่ให้ถูกจำกัดสิทธิ

ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใดไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง และไม่ได้แจ้งเหตุไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง หรือแจ้งแล้วแต่เหตุนั้นไม่เป็นเหตุอันสมควร จะถูกจำกัดสิทธิตามมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 ไว้ 6 ประการ ดังต่อไปนี้ สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกสภาท้องถิ่น

หรือผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา สมัครเป็นกำนันและผู้ใหญ่บ้าน เข้าชื่อถอดถอน ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง ดำรงตำแหน่งรองผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ประธานที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น หรือคณะที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น และดำรงตำแหน่งเลขานุการประธานสภาท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการประธานสภาท้องถิ่น และเลขานุการรองประธานสภาท้องถิ่น ซึ่งการถูกจำกัดสิทธิ กำหนดเวลาครั้งละ 2 ปี นับแต่วันเลือกตั้งครั้งที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

กต. เตือนผู้ที่ไม่ได้ไปเลือกตั้งต้องแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งต่อนายทะเบียน ภายใน 27 ธ.ค.นี้ เพื่อไม่ให้ถูกจำกัดสิทธิ

 

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิง : กกต.

Next Post

ชปส.สภ.หาดใหญ่ จับกุมคดียาเสพติด รวบตัวหญิงสาวอีกครั้งนักค้ายาไอซ์เจ้าประจำซอย

Sat Dec 12 , 2020
ชปส.สภ.หาดใหญ่ จับกุมคดียาเสพติดรวบตัวหญิงสาวอีกครั้งนักค้ายาไอซ์เจ้าประจำซอย     เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2563 เวลาประมาณ 17.40 น. ทางเจ้าหน้าที่ชปส.สภ.หาดใหญ่ จนท.ตร.ชุดจับกุมพ.ต.ท.ธนวัต เส้งสุย รอง ผกก.สส.ฯ, ร.ต.อ.พงศ์ศักดิ์ หนูบูรณ์ รอง สว.ฯ ,ร.ต.อ.ณัฐฤกษ์ ขติยะสุนทร รอง สว.ฯ พร้อมทีมได้รับแจ้งว่านางสุรัญญาฯ ผู้ถูกจับ ชื่อนางสุรัญญา หรือนก ขาวเต็มดี อายุ 43 ปี   มีพฤติกรรมจำหน่ายยาไอซ์และมักส่งยาไอซ์ให้ลูกค้าภายในซอย 4 จันทคาร ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา อยู่เป็นประจำ ซึ่งจนท.ตร.ได้ไปเฝ้าสังเกตในซอยดังกล่าว ต่อมาผู้ถูกจับได้ขับขี่รถจยย.มาจอดภายในซอย จนท.ตร.สามารถควบคุมตัวไว้ได้ ผู้ถูกจับรับว่าตนเองมียาไอซ์อยู่ในกางเกงในและได้นำออกมาให้จนท.ตร.ตรวจยึดเป็นของกลางพบ 1.ยาไอซ์ จำนวน 2 ถุง น้ำหนัก 5.14 และ […]
ชปส.สภ.หาดใหญ่ จับกุมคดียาเสพติด รวบตัวหญิงสาวอีกครั้งนักค้ายาไอซ์เจ้าประจำซอย