องค์การรถไฟตอบรับอนุมัติพร้อมสร้างสวนสาธารณะและศูนย์อนุรักษ์สถานีรถไฟสงขลา

องค์การรถไฟตอบรับอนุมัติพร้อมสร้างสวนสาธารณะและศูนย์อนุรักษ์สถานีรถไฟสงขลา

  เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 หลังจากที่นายกเทศมนตรนครสงขลา ดร.สมศักดิ์ ตันติเศรณี ได้ส่งจดหมายของใช้สิทธิ์พื้นที่บริเวณสถานีรถไฟสงขลาและขอหัวรถจักร​ โบกี้และรถสินค้า และบ้านพักที่ทางเทศบาลนครส​ง​ขลา​มาเพื่อการอนุรักษ์​สถานีรถไฟ​สงขลา และเป็นศูนย์​เรียนรุ้​ชุมชน และจัดทำสวนสาธารณะ​นั้น

 ซึ่งวันที่ 21 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา ทางการรถไฟแห่งประเทศไทยได้ส่งหนังสือตอบจากการรถไฟฯ อ้างถึงการใช้สิทธิ์​เหนือพื้นดินของการรถไฟ​ฯบริเวณสถานีรถไฟสงขลาและขอหัวรถจักร​ โบกี้และรถสินค้า และบ้านพักที่ทางเทศบาลนครส​ง​ขลา​มาเพื่อการอนุรักษ์​สถานีรถไฟ​สงขลา และเป็นศูนย์​เรียนรุ้​ชุมชน และจัดทำสวนสาธารณะ​นั้น การรถไฟได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้วไม่ขัดข้อง อนุญาตให้เทศบาลนครสงขลาดำเนินการได้

โดยกำหนดสัญญา ครั้งละ 5 ปี โดยคิดค่าธรรมเนียม 47,500.00 บาทและค่าควบคุมงาน 46,000 บาท  รวมเป็นเงิน 93,500.00 บาท

 

122604465 4568975973173517 8432054284192836875 n HATYAITODAY 122652824 4568977456506702 6834210559739801822 n HATYAITODAY 123047443 4568977386506709 1753583537769318158 n HATYAITODAY 122685683 4568977303173384 8237399430016056953 n HATYAITODAY 122479643 4568977126506735 5856377739776990560 n HATYAITODAY 122502593 4568977019840079 691908662777994613 n HATYAITODAY 122597225 4568976839840097 3549845812480644321 n HATYAITODAY 122671523 4568976759840105 2648035304780628906 n HATYAITODAY 122504693 4568976666506781 528457454780317280 n HATYAITODAY 122807759 4568976579840123 6267158455814239762 n HATYAITODAY 122480749 4568976483173466 2515792450658376356 n HATYAITODAY 122503572 4568976389840142 5438202918666983155 n HATYAITODAY 122775811 4568976273173487 8294813436042830871 n HATYAITODAY 122462927 4568976193173495 631311798366869984 n HATYAITODAY 122567901 4568976116506836 1223756300564057647 n HATYAITODAY 122534153 4568976056506842 6758526193735365283 n HATYAITODAY

 

HATYAITODAYNEWS

Next Post

จังหวัดสงขลาเตรียมการป้องกันอุบัติภัย สร้างความปลอดภัยให้ประชาชนในช่วงเทศกาลลอยกระทง 2563

Tue Oct 27 , 2020
จังหวัดสงขลาเตรียมการป้องกันอุบัติภัย สร้างความปลอดภัยให้ประชาชนในช่วงเทศกาลลอยกระทง 2563 กระทรวงมหาดไทยได้สั่งกำชับให้แต่ละจังหวัดดำเนินมาตรการป้องกันอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลลอยกระทง ซึ่งแต่ละจังหวัดจะมีประชาชนนิยมเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ เป็นจำนวนมาก เพื่อร่วมประเพณีฯ ซึ่งอาจก่อให้อุบัติเหตุจากการจราจรทั้งทางบก ทางน้ำ ตลอดจนเหตุจากอัคคีภัยอยู่เป็นประจำ ทำให้เกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน จังหวัดสงขลาจึงได้ดำเนินการกำชับเข้มงวดกวดขันการพิจารณาออกใบอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาตให้ทำ สั่ง นำเข้า หรือค้า ซึ่งดอกไม้เพลิง รวมทั้งตรวจสอบสถานที่เก็บ ทำ หรือค้าดอกไม้เพลิง ที่อาจเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน การตรวจตราอาคารสถานที่ การกำชับให้หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน เตรียมการป้องกันและระมัดระวังเพื่อมิให้เกิดอุบัติภัย และจัดให้มีอุปกรณ์ช่วยชีวิตทางน้ำในบริเวณสถานที่ลอยกระทง รวมทั้งดำเนินการตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ นอกจากนี้จะมีมาตรการเข้มงวดกวดขันป้องกันอุบัติเหตุทางถนนอย่างเคร่งครัดในช่วงเทศกาลด้วย สำหรับประชาชนให้แสดงออกในการประพฤติปฏิบัติตามแบบวัฒนธรรมอันดีงามแห่งท้องถิ่น และร่วมกันลอยกระทงตามประเพณีไทย งดเว้นการกระทำที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน ทั้งนี้ เนื่องจากปัจจุบันยังคงอยู่ในช่วงการเฝ้าระวัง และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงขอให้ประชาชนปฏิบัติตามแนวทางประกาศกระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับเทศกาล ประเพณี พิธีทางศาสนา และพิธีต่าง ๆ กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ตลอดจนมาตรการป้องกันโรคที่กระทรวงสาธารสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด HATYAITODAYNEWS อ้างอิง : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine
ปกข่าวใหม่ 01