ชาวบ้านจะนะ อ่านแถลงการณ์ค้านโครงการ “จะนะ เมืองต้นแบบอุตสาหกรรม” หน้าโรงแรมบุรีศรีภู

ชาวบ้านจะนะ อ่านแถลงการณ์ค้านโครงการ "จะนะ เมืองต้นแบบอุตสาหกรรม"

ชาวบ้านจะนะ อ่านแถลงการณ์ค้านโครงการ “จะนะ เมืองต้นแบบอุตสาหกรรม” หน้าโรงแรมบุรีศรีภู

         วันนี้ (6/6/2563) เวลา 09.30 น. หน้าโรงแรมบุรีศรีภู อ.หาดใหญ่ ชาวบ้านเครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่นอ่านแถลงการณ์ ให้ ศอบต ยกเลิกโครงการนิคมอุตสาหกรรมจะนะ ประชาชนชาวอำเภอจะนะจึงได้แสดงพลังคัดค้านยืนถือป้ายอย่างสงบ โดยเว้นระยะห่างทางสังคมบริเวณหน้าโรงแรม ซึ่งในขณะที่วันนี้ศอ.บตได้เชิญภาคเอกชนมาร่วมเวที สร้างความรับรู้และความเข้าใจในโครงการนิคมอุตสาหกรรมจะนะก้าวหน้าที่โรงแรมบุรีศรีภู

ทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาเจรจาพูดคุย และอ้างว่าขณะนี้อยู่ในสถานการณ์การระบาดของไวรัส covid-19 และการมาของชาวบ้านในวันนี้อาจเข้าข่ายการชุมนุมสาธารณะ  และหน้าโรงแรมบุรีศรีภูเป็นพื้นที่ของเอกชนส่วนบุคคล  แต่ชาวบ้านก็ยืนยันว่า การมาในครั้งนี้ คือ ต้องการแสดงเจตจำนงในการคัดค้านเพื่ออ่านแถลงการณ์ ซึ่งต้องการสื่อสารว่าโครงการนี้ชาวบ้านที่มาคัดค้านต้องมีส่วนร่วมในการรับรู้รับทราบและ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการศอ.บตได้เชิญภาคเอกชนมาร่วมเวที สร้างความรับรู้และความเข้าใจในโครงการนิคมอุตสาหกรรมจะนะก้าวหน้าแต่ไม่ได้ถูกเชิญ จึงมาแถลงการณ์หน้าโรงแรมที่จัดการประชุม

จะนะ เมืองต้นแบบอุตสาหกรรม

จะนะ เมืองต้นแบบอุตสาหกรรม

สรุปแถลงการณ์ เครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่นเรื่อง ยกเลิกโครงการเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคตจะนะ หยุดสร้างความอัปยศให้กับ ศอ.บต.

โครงการ “จะนะเมืองอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต” คือโครงการที่ถูกสร้างขึ้นจากกระบวนการเท็จตั้งแต่ต้น และกำลังกลายเป็นโครงการที่สร้างความขัดแย้งในชุมชนที่อาจจะหนักขึ้นในอนาคต ซึ่งโครงการนี้จะเป็นความอัปยศที่สุดของศูนย์อำนวยการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ ศอ.บต. อันสังเกตได้ถึงความผิดปกติ และผิดมาตรฐานในแนวทางการดำเนินของ ศอ.บต. อย่างไม่เคยมีมาก่อน อย่างเช่น

1. ศอ.บต. กำลังกลายเป็นผู้ยุยง ส่งเสริม และสร้างความขัดแย้งเสียเองในพื้นที่อำเภอจะนะ อันเกิดจากความคิดเห็น และความไม่เข้าใจถึงข้อเท็จจริงในโครงการอย่างครบถ้วนตั้งแต่ต้น โดยได้มีการสร้าง และสนับสนุนผู้นำชาวบ้านที่เห็นจำนวนหนึ่ง ทำหน้าที่เสมือนเป็นเจ้าหน้าที่ของ ศอ.บต. มาดำเนินการจัดเวทีในชุมชนอย่างไม่เข้าใจกระบวนการและข้อกฏหมาย แล้วอ้างว่าสามารถจะดำเนินการตามที่ประชาชนร้องขอทุกอย่างหากโครงการนี้เกิดขึ้นได้จริง แต่กลับไม่สามารถอธิบายรายละเอียดของโครงการได้เมื่อถูกชาวบ้านทั่วไปซักถาม

2. ศอ.บต. สร้างฉากจัดเวทีเพียงรูปแบบ หวังเพียงรายชื่อและลายเซ็นชาวบ้านที่จะนำไปอ้างว่ามีผู้สนับสนุนโครงการจำนวนมากให้กับรัฐบาล แต่ไม่สนใจสร้างความเข้าใจในเชิงเนื้อหาสาระที่เป็นข้อเท็จจริง และยังใช้วิธีการล่อใจในรูปแบบต่างๆ อย่างเช่นการแจกเงินและข้าวของให้คนเข้าร่วมประชุมในแต่ละครั้ง

3. ศอ.บต. และกลุ่มทุนที่ร่วมขับเคลื่อนโครงการ พยายามรวบรัดขั้นตอนกระบวนการดำเนินงาน โดยไม่สนใจระเบียบปฏิบัติทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และไม่สนใจต่อสภาวะทางสังคม วัฒนธรรมของคนในพื้นที่ อันรวมถึงวิกฤติด้านสุขภาพในปัจจุบัน ดังเช่นความพยายามที่จะจัดเวทีแก้ไขผังเมืองในช่วงการที่มีการถือศิลอดของพี่น้องมุสลิม และยังเป็นช่วงการควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 จนถูกสั่งให้ยกเลิกเวทีออกไป

4. รัฐบาลอนุมัติโครงการก่อน แต่พยายามจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นตามหลังอย่างเสียไม่ได้ ด้วยว่าโครงการนี้เป็นโครงการขนาดใหญ่มาก ซึ่งจะสร้างความเสียหายกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างมหาศาลในอนาคต และเชื่อว่าจะทำให้เกิดการเปลี่ยนสภาพของชายหาดอย่างรุนแรง ซึ่งรวมถึงการทำลายระบบนิเวศโดยรวมของสัตว์น้ำ แหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำทะเลทั่วทั้งจังหวัดสงขลา อันจะนำมาซึ่งความยากลำบากในการดำรงชีวิตปกติของประชาชนในชุมชนทั้ง 3 ตำบล ของอำเภอจะนะอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยง จึงควรเปิดกว้างการรับฟังความคิดเห็นคนสงขลาทั้งจังหวัดตั้งแต่ต้น ไม่ใช่กลับหัวกลับหางทำกันแบบนี้

5. โครงการนี้ดำเนินงานด้วยความรีบเร่งในช่วงปลายของรัฐบาลประยุทธ์ 1 ซึ่งถือเป็นมติ ครม.ฉบับสุดท้ายก่อนหมดวาระการบริหารงานของรัฐบาล เสมือนเป็นการทิ้งทวนของรัฐบาล คสช.อย่างผิดปกติ
ทางเครือข่ายเห็นว่าการกระทำดังกล่าวเป็นวิธีการที่ไม่ถูกต้อง และไม่ชอบตามหลักกระบวนการมีส่วนร่วมและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ทั้งที่โครงการดังกล่าวถือเป็นโครงการขนาดใหญ่ที่จะส่งผลกระทบกับประชาชนในวงกว้าง ศอ.บต. จึงควรให้ความสำคัญกับการดำเนินการดังกล่าวอย่างมีมาตรฐานมากว่าที่เป็นอยู่ ให้มีความเป็นธรรมาภิบาล ที่ไม่ใช่แค่คิดจะเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนเท่านั้น เพราะท้ายที่สุดแล้วผู้ที่จะต้องแบกรับผลกระทบทั้งหมดคือชุมชนในพื้นที่ทั้ง 3 ตำบลของอำเภอจะนะ และคนทั้งจังหวัดสงขลา เราจึงขอเรียกร้องให้ ศอ.บต.ยกเลิกโครงการนี้ในทันที

จึงแถลงมาเพื่อทราบ

ด้วยความเชื่อมั่น
วันที่ 6 มิถุนายน 2563

จะนะ เมืองต้นแบบอุตสาหกรรม

จะนะ เมืองต้นแบบอุตสาหกรรม

จะนะ เมืองต้นแบบอุตสาหกรรม

จะนะ เมืองต้นแบบอุตสาหกรรม

จะนะ เมืองต้นแบบอุตสาหกรรม

สามารถติดตามประเด็นข่าว โครงการ “จะนะ เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต” หรือเรียกง่ายๆ ว่า “โครงการนิคมอุตสาหกรรมจะนะ” ต่อได้ที่

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิงข้อมูล/รูปภาพเพิ่มเติมจาก : Suthawan Buapan

จะนะ เมืองต้นแบบอุตสาหกรรม

 

Next Post

ครั้งแรกของภาคใต้ วจก.ม.อ.จัดประชุมวิชาการระดับชาติในรูปแบบออนไลน์

Sat Jun 6 , 2020
ครั้งแรกของภาคใต้ วจก.ม.อ.จัดประชุมวิชาการระดับ ชาติในรูปแบบออนไลน์ คณะวิทยาการจัดการ ม.อ. จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน วันที่ 6 มิถุนายน 2563 ณ อาคารวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารจัดการ (NCAM) ครั้งที่ 12 ผ่านระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ (Video Conference) ด้วยโปรแกรม Zoom Cloud Meetings ในหัวข้อการประชุม คือ การบริหารจัดการสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals (SDGS) for Management โดยได้รับเกียรติจากคุณอภิชาติ โตดิลกเวชช์ สมาชิกวุฒิสภา และ คณะกรรมาธิการแก้ปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำ และคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ […]
ปกข่าวสำหรับเว็บ ต้นฉบับ 01