กรมปศุสัตว์ทำลายซากสุกรลักลอบนำเข้า กว่า 12 ตัน ที่จังหวัดสงขลา

กรมปศุสัตว์ทำลายซากสุกรลักลอบนำเข้า กว่า 12 ตัน ที่จังหวัดสงขลา

วันที่ 22 ก.ย. 65 นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เผยว่า ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้สั่งการให้กรมปศุสัตว์ ตรวจสอบสถานที่เก็บซากสัตว์ เพื่อป้องกันการลักลอบนำเข้าซากสัตว์จากต่างประเทศ ที่ไม่มีใบอนุญาต และให้บังคับใช้กฎหมายลงโทษผู้กระทำความผิดอย่างเคร่งครัด ล่าสุดอาศัยอำนาจตามพรบ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 ได้ทำลายซากสุกรลักลอบนำเข้ากว่า 12 ตันที่จังหวัดสงขลานั้น 

308067853 5487980984601569 863535697800677465 N

กรมปศุสัตว์ ได้ดำเนินการตรวจสอบห้องเย็นและสถานที่เก็บซากสัตว์ในพื้นที่ต่างๆ อย่างเข้มงวดต่อเนื่อง พร้อมร่วมมือกับหน่วยงานในพื้นที่ โดยวานนี้ กรมปศุสัตว์ โดยด่านกักกันสัตว์สงขลา ได้มีการรับมอบซากสัตว์ของกลาง ตามหนังสือด่านศุลกากรสงขลา เรื่อง ขอส่งมอบของกลางประเภทเนื้อสุกรแช่แข็ง เนื่องด้วย ด่านศุลกากรสงขลา ได้ดำเนินการจับกุมการลักลอบนำเข้าสินค้าซากสัตว์ประเภท เนื้อสุกรแช่แข็ง จำนวน 12,000 กิโลกรัม มีถิ่นกำเนิดต่างประเทศ อันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 และพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 และได้มีการดำเนินการตามกฎหมายตามแฟ้มคดีด่านศุลกากรสงขลาที่ ศ.165/19.9.65 แล้วนั้น 

307308161 5487981104601557 8165689159374569645 N

เพื่อให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างกรมปศุสัตว์กับกรมศุลกากร เรื่อง การปฏิบัติเกี่ยวกับกรณีที่มีการจับกุมดำเนินคดีลักลอบนำสัตว์หรือซากสัตว์เข้ามาในราชอาณาจักร ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2544 ด่านกักกันสัตว์สงขลา ในฐานะสัตวแพทย์ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ ได้ทำการตรวจสอบซากสัตว์ดังกล่าว พบว่าไม่มีเอกสารหลักฐานใดๆ ที่รับรองสุขศาสตร์ซากสัตว์จากหน่วยงานที่รับผิดชอบ ทำให้มีความเสี่ยงต่อการนำเชื้อโรคระบาด จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา 40(4) แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 ประกอบกับกฎหมายว่าด้วยการทำลายซากสัตว์ จึงเห็นสมควรให้ดำเนินการทำลายซากสัตว์ของกลางดังกล่าว โดยวิธีการฝังกลบ และได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว บริเวณพื้นที่อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

308011383 5487980801268254 8095567045912338207 N
307703728 5487980674601600 6422811607912103464 N
308055444 5487980657934935 3110174395895640373 N

อ้างอิง : กรมปศุสัตว์ , กรมประชาสัมพันธ์

Next Post

จ.สงขลา kick off รณรงค์สร้างจิตสำนึกการใช้ทางม้าลาย

Thu Sep 22 , 2022
จ.สงขลา kick off รณรงค์สร้างจิตสำนึกการใช้ทางม้าลาย วันที่ 22 ก.ย. 65 นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา​ มอบหมายให้​ นายก​ริชชัย​ ภู่ฉุน​ นายอำเภอ​สิงหนคร/ผู้อำนวยการ​ศูนย์​ปฏิบัติการ​ความ​ปลอด​ภัยทางถนนอำเภอสิงหนคร​ เป็นประธานในพิธีเปิด​กิจกรรมการรณรงค์​สร้าง​จิตสำนึกและการสร้างเครือข่ายเกี่ยวกับการใช้ทางม้าลาย​ ภายใต้หัวข้อ​ “ทางม้าลายปลอดภัย​ วิ​นั​ยดี​” โดยในส่วนพื้นที่ อ.สิงหนคร จ.สงขลา ได้นำร่องกิจกรรม kick off “ทางม้าลายปลอดภัย วินัยดี” หยุดชะลอจอดให้คนข้าม มีนายกริชชัย ภู่ฉุน นายอำเภอสิงหนคร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ บริเวณทางข้ามทางม้าลาย ถนนทางหลวงหมายเลข 408 กิจกรรมมีการปรับปรุงบริเวณทางข้ามให้มีความปลอดภัย การตีเส้นชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามทางม้าลาย การจัดทำเครื่องหมายจราจรบนพื้นผิวถนนให้มีความชัดเจน จัดทำป้ายเตือนและป้ายสัญลักษณ์ให้ผู้ขับขี่และผู้ข้ามถนนเห็นได้ชัดเจน กิจกรรม“ทางม้าลายปลอดภัย วินัยดี” ในครั้งนี้เปรียบเสมือนการ kick off การเริ่มต้นของการสร้างการรับรู้เพื่อให้มีความปลอดภัย โดยเฉพาะทางข้ามม้าลายซึ่งถือว่าเป็นบริเวณที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับประชาชนในการใช้ข้ามถนน / การรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้ผู้ขับขี่ลดความเร็วในเขตชุมชน […]
ปกข่าว 01