รับบริจาคพลาสมาจากผู้ป่วย COVID-19 ที่หายเเล้ว

รับบริจาคพลาสมาจากผู้ป่วย COVID-19 ที่หายเเล้ว
พลาสมา คือ พลาสมาหรือน้ำเหลืองนั้นเป็นส่วนของประกอบของเลือดที่ได้หลังจากแยกส่วนของเม็ดเลือดแดงออกไปแล้ว ในพลาสมาจะมีโปรตีนทุกชนิดในร่างกาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งโปรตีนที่เป็นปัจจัยการแข็งตัวของเลือด (coagulation factors) พลาสมาจึงถูกนำมาใช้เพื่อช่วยเพิ่มปัจจัยการแข็งตัวของเลือด และช่วยให้เลือดหยุดได้ โดยพลาสมาที่ถูกแช่แข็ง (fresh frozen plasma, FFP) จะถูกเก็บรักษาไว้ในธนาคารเลือด หากมีผู้ป่วยที่จำเป็นต้องใช้ พลาสมาจะถูกนำมาละลายเพื่อให้แก่ผู้ป่วยต่อไป
พลาสมาสภากาชาดไทยขอรับบริจาคด่วน!!!!
ติดต่อที่ โทร. 0 2256 4300 ,โทร. 0 2263 9600 -99
ในวัน /เวลา ราชการ

Next Post

เคอร์ฟิวในคืนแรกพบผู้ฝ่าฝืน รอดำเนินการ 42 คดี

อาทิตย์ เม.ย. 5 , 2020
เคอร์ฟิวในคืนแรกพบผู้ฝ่าฝืน รอดำเนินการ 42 คดี บ้า […]
เคอร์ฟิว