เทศบาลนครหาดใหญ่ ประชาสัมพันธ์โปรดเลี่ยงเส้นทางสนง.เทศบาลหาดใหญ่ ในวันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564

เทศบาลนครหาดใหญ่ ประชาสัมพันธ์โปรดเลี่ยงเส้นทางสนง.เทศบาลหาดใหญ่ ในวันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564

    ในวันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เนื่องจากมีการรับสมัครสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่  ตั้งแต่เวลา 06.00 – 10.00 น.  โดยมีแผนผังในการปิดถนนการจราจรและความปลอดภัยดังนี้

เทศบาลนครหาดใหญ่ ประชาสัมพันธ์โปรดเลี่ยงเส้นทางสนง.เทศบาลหาดใหญ่ ในวันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เทศบาลนครหาดใหญ่ ประชาสัมพันธ์โปรดเลี่ยงเส้นทางสนง.เทศบาลหาดใหญ่ ในวันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564

และเทศบาลนครหาดใหญ่ขอความร่วมมือผู้สมัครรับเลือกตั้งและ ผู้สนับสนุนที่จะเดินทางมาร่วมการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาฯและนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ ระหว่างวันที่ 8-12 กุมภาพันธ์ 2564 ดังนี้

1.สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในบริเวณพื้นที่รับสมัคร

2.ล้างมือและตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายบริเวณจุดคัดกรอง

3.สแกนแอปพลิเคชัน “ไทยชนะ”

4.เว้นระยะห่างทางสังคม
(Social Distancing) อย่างน้อย 1 เมตร

5.ผู้สมัครรับเลือกตั้งสามารถนำผู้สนับสนุน หรือผู้ติดตามเข้ามาภายในสำนักงานเทศบาลนครหาดใหญ่ได้
ทีมละ 20 คนเท่านั้น

เทศบาลนครหาดใหญ่ ประชาสัมพันธ์โปรดเลี่ยงเส้นทางสนง.เทศบาลหาดใหญ่ ในวันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564

 

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิง : เทศบาลนครหาดใหญ่

Next Post

ธนาคารกรุงไทย เร่งตรวจสอบรายการใช้สิทธิ์โครงการเราชนะจากกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ไม่ตรงตามสิทธิ์

Sat Feb 6 , 2021
ธนาคารกรุงไทย เร่งตรวจสอบรายการใช้สิทธิ์โครงการเราชนะจากกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ไม่ตรงตามสิทธิ์     เมื่อวานนี้ 5/2/64 ประมาณ 5 ชั่วโมง ธนาคารกรุงไทย แจ้งปิดระบบ การใช้สิทธิ์โครงการเราชนะของกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐชั่วคราว หลังจากการเปิดให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใช้สิทธิ์ตามโครงการเราชนะเป็นวันแรก พบว่าระบบการใช้สิทธิ์ขัดข้อง ในส่วนของระบบแอปพลิเคชันถุงเงิน และระบบ EDC พบความผิดปกติจากการทำรายการที่ซ้ำซ้อนกันจำนวนประมาณ 25,000 คน โดยไม่ถึงร้อยละ 0.7 ของจำนวนผู้ใช้จ่ายทั้งหมด มีการใช้จ่ายเกินวงเงินสิทธิ์รวมประมาณ 17 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.7 ของยอดใช้จ่าย สำหรับรายการที่มีการใช้สิทธิ์ซ้ำซ้อนกัน ธนาคารอยู่ระหว่างตรวจสอบและแยกแยะรายการที่ผิดปกติ โดยจะดำเนินการโอนเงินให้แก่ร้านค้าในส่วนที่มีการใช้สิทธิ์อย่างถูกต้องตรงตามเงื่อนไขโครงการฯก่อน ส่วนรายการที่เป็นการใช้จ่ายไม่ตรงตามสิทธิ์ โดยผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบางกลุ่มมีการใช้จ่ายซ้ำซ้อนกัน จนเกินวงเงินจากสิทธิ์ที่ได้รับในโครงการเราชนะ ทั้งนี้จะถือว่าเป็นการใช้วงเงินตามสิทธิ์ที่ได้รับล่วงหน้านั้น ธนาคารจะทำการตรวจสอบและดำเนินการปรับปรุงรายการให้ถูกต้อง และปรับปรุงการใช้สิทธิ์ให้เป็นไปตามเงื่อนไขของโครงการฯ เพื่อป้องกันความสับสนที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนและร้านค้าต่อไป     HATYAITODAYNEWS อ้างอิง : สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine
ธนาคารกรุงไทย เร่งตรวจสอบรายการใช้สิทธิ์โครงการเราชนะจากกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ไม่ตรงตามสิทธิ์