เลื่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 จากเดิม 17 พ.ค. เป็น 1 มิ.ย. 64

เลื่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 จากเดิม 17 พ.ค. เป็น 1 มิ.ย. 64

น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เปิดเผยว่า โดยที่ประชุมหารือเรื่องการเปิดภาคเรียนและการจัด การเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) มีมติวเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จากวันที่ 17พฤษภาคม 2564 เป็นวันที่ 1 มิถุนายน 2564 เนื่องจากสถานการณ์โดยรวมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

อาจจะมีความรุนแรงมากขึ้น โดยช่วงเวลาจากวันที่ 17-30 พฤษภาคม 2564 ให้สถานศึกษา ครู และบุคลากร เตรียมความพร้อมในด้านอาคารสถานที่ การจัดการเรียนการสอน และอื่น ๆ เพื่อรองรับการเปิดภาคเรียนสื่อสารและทำความเข้าใจกับผู้ปกครองในการเลื่อนวันเปิดภาคเรียนครู อาจไปเยี่ยมนักเรียน นักศึกษาที่บ้านจัดกิจกรรมเสริมให้แก่ผู้เรียน ซึ่งอาจใช้ระบบออนไลน์ หรือระบบอื่น ๆ ที่เหมาะสม

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิง : การกระทรวงศึกษาธิการ

Next Post

แจกพิกัด 10 ร้านแซนวิส

พฤหัส เม.ย. 29 , 2021
10 พิกัดร้านแซนวิส ที่มีครบทั้งแซนวิสแบบขนม แซนวิส […]