ชาวบ้านเทพายืนยันประกาศก้อง​ ไม่เอาโรงไฟฟ้าถ่านหิน แนะเป็นโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ

ชาวบ้านเทพายืนยันประกาศก้อง​ ไม่เอาโรงไฟฟ้าถ่านหิน แนะเป็นโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ

สืบเนื่องจากโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพาตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งทะเลที่ตำบลปากบาง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา บนพื้นที่ 2,960 ไร่ มีขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 1,100 เมกะวัตต์ จำนวน 2 เครื่อง โดยกำหนดเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ เครื่องที่ 1 ในปี 2564 และเครื่องที่ 2 ในปี 2567 โดยมีโครงการท่าเทียบเรืออยู่บริเวณด้านหน้าโครงการเพื่อรองรับการขนส่งทางทะเลของ เชื้อเพลิงถ่านหินประเภทบิทูมินัส และซับบิทูมินัสนำเข้าจากต่างประเทศที่ใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเป็นโรงไฟฟ้าฐานที่ผลิตไฟฟ้าตลอด 24 ชั่วโมง โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ต้องการที่จะเพิ่มสัดส่วนของการผลิตไฟฟ้าเพื่อลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงจากก๊าซธรรมชาติ

130269265 2727611780834633 3228822734389066050 n HATYAITODAY

สำหรับโครงการดังกล่าวที่เป็นโครงการตามแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศ (PDP2015)  ต้องทำตามขั้นตอนทางกฏหมายที่ต้องจัดทำรายงานการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) กฟผ. จึงได้ดำเนินการจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ ดังต่อไปนี้

  1. กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้องและสุขภาพ หรือ Public Scoping (ค.1) เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2557
  2. กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในขั้นตอนการประเมินและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ค.2) ดำเนินการระหว่างวันที่ 11 กุมภาพันธ์-10 มีนาคม 2558 โดยใช้วิธีการศึกษาผ่านการสนทนากลุ่ม และสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาโครงการ
  3. กระบวนการรับฟังความคิดเห็นในการทบทวนร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ หรือ Public Review (ค.3) โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพาและโครงการท่าเทียบเรือสำหรับโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา ระหว่างวันที่ 27-28 กรกฏาคม 2558

155016716 936988713506590 413902274006461984 n HATYAITODAY

โดยรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการ (คชก.) แล้ว เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560 ซึ่งเป็นการประชุมที่เร่งด่วน ปิดลับ และปิดกั้นการมีส่วนร่วมของประชาชน

อย่างไรก็ตามทางชาวบ้านจะนะ-เทพา​ยืนยันร่วมคัดค้านไม่เอาโรงไฟฟ้าถ่านหิน​ประกาศจุดยืน​ ยืนยันเทพาไม่เอาโรงไฟฟ้าถ่านหิน​ ซึ่งชาวบ้านเผยว่า
โรงไฟฟ้าถ่านหินเทพาไม่เพียงแค่มลพิษ​ แต่ต้องย้ายชาวบ้าน180 ครัวเรือนด้วย​ อีกร่วม10,000​คน​ จะมีบ้านติดรั้วโรงไฟฟ้า​ ชาวบ้านเทพาจึงยืนยันขอคัดค้าน หากถ้ารัฐบาลอยากจะพัฒนาทื้นที่เทพา​ ก็ขอให้มีการจัดงบประมาณมาเพื่อดำเนินการพัฒนาพื้นที่เทพาในรูปแบบวิถีชุมชนแบบที่ชาวบ้านเป็นอยู่
130755482 2727611830834628 5230724090259478188 n HATYAITODAY
อ้างอิง : Greenpeace , นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ

Next Post

องค์การอาหาร แนะปรุงสุกเนื้อหมู-ไก่-เป็ดปลอดภัยไร้โควิด เลือกซื้อจากแหล่งผลิตมาตรฐาน

Tue Mar 2 , 2021
องค์การอาหาร แนะปรุงสุกเนื้อหมู-ไก่-เป็ดปลอดภัยไร้โควิด เลือกซื้อจากแหล่งผลิตมาตรฐาน วันที่ 2 มี.ค. 64 นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ระบุว่าการแพร่ระบาดของโควิด-19 รอบใหม่ จากโรงตัดแต่งเนื้อสุกรในจ.ปทุมธานี โดยขณะนี้โรงงานปิดเพื่อทำความสะอาดฆ่าเชื้อ และอยู่ภายใต้การควบคุมโรค กรมปศุสัตว์ ขอย้ำความมั่นใจให้กับประชาชนว่า เนื้อสุกรสามารถบริโภคได้อย่างปลอดภัย จากงานวิจัยพบว่าสัตว์เศรษฐกิจ เช่น สุกร ไก่และเป็ด จะไม่สามารถติดโรคโควิด-19 ได้อย่างแน่นอน โดยองค์การระหว่างประเทศหลายหน่วยงาน เช่น องค์การอนามัยโลก (World Health Organization : WHO) องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) และหน่วยงานด้านอาหาร (USFDA) ต่างยืนยันอาหารไม่ใช่แหล่งแพร่เชื้อโควิด-19 ในกรณีที่เนื้อสัตว์ปนเปื้อนเชื้อโควิด-19 จากผู้ป่วยก็มีโอกาสน้อยที่จะทำให้เกิดการแพร่กระจายของโรคได้ เนื่องจากเชื้อโควิด-19 ไม่สามารถเพิ่มจำนวนในเนื้อสัตว์ได้ รวมถึงเชื้อโควิด-19 เป็นเชื้อไวรัสที่มีความทนทานต่อสภาวะแวดล้อมได้ต่ำและถูกทำลายได้ง่าย ปริมาณของเชื้อไวรัสจึงไม่เพียงพอที่จะก่อโรคได้ อย่างไรก็ตามแนะนำให้ประชาชนรับประทานเนื้อสัตว์ปรุงสุก เพราะเชื้อโควิด-19 สามารถทำลายได้ด้วยความร้อนที่อุณหภูมิ 56 องศา เป็นเวลา […]
ปกข่าวใหม่ [recovered] 01