โรงพยาบาลหาดใหญ่ เร่งฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 แก่หญิงตั้งครรภ์ มุ่งลดอัตราเสี่ยงการเสียชีวิต

โรงพยาบาลหาดใหญ่ เร่งฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 แก่หญิงตั้งครรภ์ มุ่งลดอัตราเสี่ยงการเสียชีวิต

วันที่ 14 ก.ย. 64 จุดบริการฉีดวัคซีนสนามกีฬาจิระนคร อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ยังคงดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มเป้าหมายที่ได้มีการเข้าระบบการนัดหมายฉีดวัคซีนไว้กับหมอพร้อม สงขลาวัคซีน รพ.สต.และอสม.ทั้งในกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป กลุ่ม 7 โรคเรื้อรัง และหญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์ตั้งแต่ 12 สัปดาห์ขึ้นไป ต่างตื่นตัวเดินทางมาฉีดวัคซีนกันเป็นจำนวนมากวันละประมาณ 1,500-2,000 คน โดยวัคซีนที่ฉีดเป็นแบบสูตรไขว้เข็มที่ 1 ซิโนแวค เข็มที่ 2 แอสตร้าเซนเนก้า ซึ่งเป็นสูตรที่มีการศึกษาวิจัยทางการแพทย์ว่าสามารถสร้างภูมิให้เพิ่มขึ้นได้            

326da6ebb0c95a68418c29791ac7fc5e Small

ด้วยประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่มารับการฉีดวัคซีนอย่างต่อเนื่องส่วนใหญ่ต้องการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตนเองเพื่อรองรับมาตรการของรัฐที่มีการผ่อนคลายในกิจการต่างๆตามคำสั่งของ ศบค. และนโยบายเปิดประเทศของรัฐบาลเพื่อสร้างความมั่นใจในการใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างปลอดภัย            

Bcdf4a4ff1752e458e3c22ccda3d98fa Small

นพ.อนันต์ ศรีนิวรณ์ กุมารศัลยแพทย์ โรงพยาบาลหาดใหญ่ กล่าวว่า สำหรับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับหญิงตั้งครรภ์ที่มีการฝากครรภ์ไว้กับทางโรงพยาบาลหาดใหญ่ทางแพทย์จะดำเนินการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับหญิงตั้งครรภ์โดยไม่ต้องมารับการฉีดวัคซีนที่จุดฉีดวัคซีนของโรงพยาบาลหาดใหญ่ ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับหญิงตั้งครรภ์และลดความแออัดที่จุดบริการฉีดวัคซีน ส่วนกรณีที่ไม่ได้มีการฝากครรภ์ไว้กับทางโรงพยาบาลหาดใหญ่หญิงตั้งครรภ์ที่เข้าระบบการนัดหมายให้มารับการฉีดวัคซีนในวัน เวลาที่กำหนด โดยมีแพทย์ พยาบาลที่จุดบริการฉีดวัคซีนคอยให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวกโดยมีช่องทางลัดให้กับหญิงตั้งครรภ์เพื่อความรวดเร็วและไม่ต้องรอคิวนาน             

458394283378ce7b88f4d19cecb90413 Small

ส่วนความเข้าใจที่ว่าหญิงตั้งครรภ์ต้องฉีดวัคซีนไฟเซอร์เท่านั้นถึงจะปลอดภัย ขอชี้แจ้งว่า วัคซีนทุกชนิดมีความปลอดภัยเพราะมีการศึกษาวิจัยมาแล้วว่ามีความปลอดภัยต่อคุณแม่และลูกในครรภ์ ฉะนั้นวัคซีนทุกชนิดสามารถฉีดได้ไม่จำเป็นต้องฉีดวัคซีนไฟเซอร์เท่านั้นและจากการฉีดวัคซีนให้กับหญิงตั้งครรภ์มายังไม่มีรายงานผลข้างเคียงอันไม่พึงประสงค์แต่อย่างใด อยากเชิญชวนให้หญิงตั้งครรภ์มารับการฉีดวัคซีนให้ครบทุกคนเพื่อลดความเสี่ยงการเสียชีวิต เนื่องจากหญิงตั้งครรภ์เป็นกลุ่มเสี่ยงเมื่อติดเชื้อโควิด-19 แล้วจะมีอาการที่รุนแรงและอาจเสียชีวิตได้จึงอยากให้มีฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับคุณแม่และลูกในครรภ์   สำหรับยอดหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับการฉีดวัคซีนของโรงพยาบาลหาดใหญ่  ข้อมูลตั้งแต่ 1 สิงหาคม – 13 กันยายน 2564 มีจำนวน 1,433 คน คิดเป็นร้อยละ 48.99%

240155449 4939744509387754 7714103681148647353 N

อ้างอิง : โรงพยาบาลหาดใหญ่

Next Post

นายกสาคร นำทีมรื้อลอกคู ป้องกันอุทกภัยแก้ปัญหาน้ำท่วมขังเมืองหาดใหญ่

Tue Sep 14 , 2021
นายกสาคร นำทีมรื้อลอกคู ป้องกันอุทกภัยแก้ปัญหาน้ำท่วมขังเมืองหาดใหญ่ วันที่ 14 ก.ย. 64 พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ รองนายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ สมาชิกสภาเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมในการปล่อยขบวน เพื่อปฏิบัติการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ในช่วงฤดูฝนในพื้นที่จุดอ่อนน้ำท่วมขัง ซึ่งเป็นการบูรณาการการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สังกัดเทศบาลนครหาดใหญ่ ด้วยการลงพื้นที่ขุดลอกคู ตั้งแต่สามแยกคอหงส์ ถึงสะพานเกี้ยนเฮง Big C Extra Hatyai และจะดำเนินการต่อไปจนครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 4 เขตในเทศบาลนครหาดใหญ่ ตลอดจนการจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ อุปกรณ์ ยานพาหนะ ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานเชิงป้องกันก่อนเกิดภัย ในการช่วยเหลือประชาชนในภาวะฉุกเฉินและให้ความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที ตามแผนปฏิบัติการในการป้องกัน ช่วยเหลือและฟื้นฟู เมื่อเกิดอุทกภัยของเทศบาลนครหาดใหญ่ ซึ่งทางเทศบาลนครหาดใหญ่ได้ดำเนินการล้างทำความสะอาด เก็บขยะ และล้างคราบไขมันในท่อระบายน้ำ รวมถึงขุดลอกคลอง เก็บขยะ และกำจัดวัชพืช ตลอดจนขุดลอกทางระบายน้ำบริเวณคลองที่สำคัญต่างๆ เช่น คลองสามสิบเมตร คลองแม่เรียน แก้ปัญหาน้ำท่วมขังโดยขุดลอกทางระบายน้ำบริเวณถนนสาครมงคล 2 การก่อสร้างคูระบายน้ำตามแนวรั้วสนามกอล์ฟค่ายเสนาณรงค์เพื่อรับน้ำให้ไหลลงท่อขนส่งน้ำระบายลงสู่คลอง ร.5 การสำรวจประสิทธิภาพของสถานีสูบน้ำ 26 […]
ปกข่าว 01