ทีมไพเจน พรรคประชาธิปัตย์ แห่รถทั่วเมืองสงขลา-หาดใหญ่ ขอบคุณปชช.สำหรับคะแนนเสียงที่ล้นหลาม

ทีมไพเจน พรรคประชาธิปัตย์ แห่รถทั่วเมือง

ขอบคุณปชช.สำหรับคะแนนเสียงที่ล้นหลาม

หลังจากที่ผลประกาศการนับคะแนนผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา อย่างไม่เป็นทางการ อย่างไรก็ตามต้องรอผลที่เป็นทางการจากทางกกต. เท่านั้น ทำให้ทีมของนายไพเจน ได้คะแนนขึ้นนำ พ.อสุชาติ ถึง 14,467 คะแนน โดยนายไพเจน ได้ 219,566 คะแนน / พ.อ.สุชาติ ได้ 205,099 คะแนน ทำให้ผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ ว่าที่ร้อยตรีไพเจน มากสุวรรณ์ ทีมพรรคประชาธิปัตย์ มีโอกาสที่จะคว้าเก้าอี้นายก อบจ.สงขลา จากผลการเลือกตั้ง อบจ. ที่ผู้สมัครค่ายประชาธิปัตย์ได้ชัยชนะครั้งนี้

1608548513489 HATYAITODAY
131949717 191850975953490 841240296460716506 o 1 HATYAITODAY

โดยวันที่ 21 ธ.ค. 63 ทางนายไพเจน มากสุวรรณ์ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนายนิพนธิ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายเดชอิศม์ ทองขาว สส.เขต5 พรรคประชาธิปัตย์ มาร่วมแสดงความยินดี กับ นายไพเจน มากสุวรรณ์ พร้อมทีมบริหาร และคณะผู้สมัคร ส.อบจ.สงขลา จัดแถลงข่าวผลการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ณ ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง ของทีมนายไพเจน

1608548536489 HATYAITODAY

ทั้งนี้นายไพเจน มากสุวรรณ์ พร้อมกับ คณะผู้บริหาร และ ผู้สมัคร ส.อบจ.สงขลา ขึ้นรถแห่ ไปยังเขต อ.หาดใหญ่ เขตพื้นที่ จ.สงขลา เพื่อขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกท่านที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง และกราบขอบคุณทุกคะแนนเสียงที่พี่น้องประชาชนให้ความไว้วางใจ

1608548476037 HATYAITODAY

อย่างไรก็ตามทางกกต.ยังไม่มีการประกาศรายชื่อนายกอบจ.สงขลาอย่างเป็นทางการ โดยในขณะนี้ทุกอย่างอยู่ในขั้นตอนการดำเนินการหากมีความคืบหน้าอย่างไรทางทีมข่าวหาดใหญ่ทูเดย์นิวส์จะรายงานให้ทราบต่อไป

1608548489687 HATYAITODAY

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิง : ไพเจน มากสุวรรณ์

Next Post

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จับมือเอกชน หวังสร้างบัณฑิตสมรรถนะดิจิทัลสู่โลกธุรกิจ

Mon Dec 21 , 2020
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จับมือเอกชน หวังสร้างบัณฑิตสมรรถนะดิจิทัลสู่โลกธุรกิจ วันที่ 21 ธันวาคม 2563 ผศ.ธีรวัฒน์ หังสพฤกษ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ บริษัท ไอแอม คอนซัลติ้ง จำกัด โดยคุณกริช วิโรจน์สายลี รองประธานกรรมการ และมีการบรรยายให้แก่คณาจารย์และนักศึกษาในหัวข้อ Digital Transformation  ผศ.ธีรวัฒน์ หังสพฤกษ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า คณะวิทยาการจัดการ เน้นการจัดการเรียนการสอนด้านการจัดการทั้งในส่วนของภาครัฐและเอกชน ซึ่งปัจจุบันนอกเหนือจากความรู้ความสามารถเชิงวิชาชีพ ที่ทางคณะและมหาวิทยาลัยสอนอยู่นั้น อาจไม่เพียงพอที่จะทำให้นักศึกษาเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานและองค์กร โดยที่ผ่านมา คณะวิทยาการจัดการได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตรทางธุรกิจในการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่นักศึกษามากมาย อาทิ บริษัท เอสเอพี (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ศาลาแดง จำกัด ผ่านหลักสูตร การใช้ซอฟแวร์ระบบการวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กรโดยรวม SAP Business One          สำหรับงานด้านการเงินและบัญชีดังนั้นความร่วมมือกับบริษัทไอแอม คอนซัลติ้ง จำกัด ในครั้งนี้ จะเป็นเสมือนการเสริมแรงในการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีทักษะการปฏิบัติงาน มีความพร้อมสำหรับการทำงาน มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรม SAP S/4 HANA อันจะเป็นรากฐานที่สำคัญในการนำไปใช้ในการปฏิบัติงานต่อไป        อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ จะมีการดำเนินการร่วมกันพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรผลักดันให้บรรจุรายวิชาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในทุกสาขาวิชาทางด้านการบริหารจัดการซึ่งเปิดสอนในคณะวิทยาการจัดการต่อไป HATYAITODAYNEWS อ้างอิง : สวท.สงขลา Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จับมือเอกชน หวังสร้างบัณฑิตสมรรถนะดิจิทัลสู่โลกธุรกิจ