นายกแบน “สานงานต่อ ก่องานใหม่” เปิดตัวทีมพัฒนาเขารูปช้างพร้อมพัฒนาเมืองเขารูปช้างร่วมกับประชาชนต่อ

นายกแบน “สานงานต่อ ก่องานใหม่” เปิดตัวทีมพัฒนาเขารูปช้างพร้อมพัฒนาเมืองเขารูปช้างร่วมกับประชาชนต่อ

  เมื่อวานนี้ 28/1/64 เวลา 19:00 น. ที่โรงแรมบีแบรนด์ อ.เมือง จ.สงขลา ทีมพัฒนาเขารูปช้าง ได้เปิดตัวการลงสมัครเลือกตั้งเทศบาลเมืองเขารูปช้าง นำโดยนายประสงค์ บริรักษ์หรือ “นายกแบน” นายกเทศมนตรีเมืองเขารูปช้าง จังหวัดสงขลา คนปัจจุบันซึ่งจะสิ้นสุดวาระในการดำรงตำแหน่งในอีกไม่นาน โดยครั้งนี้นำทีมผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลเปิดตัว “ทีมพัฒนาเขารูปช้าง” ภายใต้สโลแกน “สานงานต่อ ก่องานใหม่”
นายกแบน "สานงานต่อ ก่องานใหม่" เปิดตัวทีมพัฒนาเขารูปช้างพร้อมพัฒนาเมืองเขารูปช้างร่วมกับประชาชนต่อ
 ในงานเปิดตัว ทีมพัฒนาเขารูปช้าง ได้ร่วมกันปราศัยและเปิดวิดิทัศน์ นำเสนอผลงานตลอดระยะเวลาการครองตำแหน่งทำหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองเขารูปช้าง 17 ปี ส่งผลให้ได้รับรางวัลระดับประเทศ 3 รางวัลในด้านธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับประเทศ สามารถอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มารับบริการได้อย่างรวดเร็วและทันสมัย
ไม่ว่าจะด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภ จนทำให้เมืองเขารูปช้างมีการเปลี่ยนแปลงเจริญก้าวหน้าในด้านเศรษฐกิจและสังคม คุณภาพชีวิต ตลอดจนผลงานการพัฒนานวัตกรรมดูแลคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย และการศึกษาได้พัฒนาโรงเรียนให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ถึง 3 ภาษา และจะผลักดันให้สร้างโรงเรียนระดับมัธยมเพื่อสานต่อการศึกษาของเยาวชนในพื้นที่ ได้มีสถานที่เรียนอย่างต่อเนื่อง
นายกแบน "สานงานต่อ ก่องานใหม่" เปิดตัวทีมพัฒนาเขารูปช้างพร้อมพัฒนาเมืองเขารูปช้างร่วมกับประชาชนต่อ
ทั้งนี้ การเปิดตัวทีมบริหารและทีมผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลของ “ทีมพัฒนาเขารูปช้าง” ครั้งนี้ เป็นชุดเดิมที่ทำงานร่วมกันมาตั้งแต่แรกเริ่มเกือบทั้งหมดพร้อมยืนยันในอนาคต การพัฒนาจะเน้นให้ความสำคัญกับการพัฒนาเชิงท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะทำให้กระตุ้นเศรษฐกิจของพื้นที่ทำให้ประชาชนมีรายได้ จะส่งผลดีต่อคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่
นายกแบน "สานงานต่อ ก่องานใหม่" เปิดตัวทีมพัฒนาเขารูปช้างพร้อมพัฒนาเมืองเขารูปช้างร่วมกับประชาชนต่อ

 

Next Post

เชิญชวนผู้ใช้รถยนต์เก่าเข้ารับบริการตรวจสภาพลดฝุ่น PM 2.5 จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

Fri Jan 29 , 2021
เชิญชวนผู้ใช้รถยนต์เก่าเข้ารับบริการตรวจสภาพลดฝุ่น PM 2.5 จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564      นายธนัญชัย วรรณสุข ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 (สงขลา) กล่าวว่า สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (สงขลา) ร่วมกับกรมควบคุมมลพิษ และบริษัทรถยนต์ในพื้นที่จังหวัดสงขลา ดำเนิน “โครงการบำรุงรักษารถยนต์ลดฝุ่น PM 2.5 ประจำปี2564” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึก และส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่น PM2.5 ซึ่งเกิดจากรถยนต์  จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ใช้รถยนต์เก่านำรถยนต์เข้ารับบริการตรวจสภาพและบำรุงรักษา ณ ศูนย์บริการรถยนต์แต่ละยี่ห้อที่เข้าร่วมโครงการฯ จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนหมั่นดูแลรักษาเครื่องยนต์ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน และไม่ก่อให้เกิดควันดำ โดยได้รับความร่วมมือจากบริษัทผู้ผลิต และจัดจำหน่ายรถยนต์ในการให้ส่วนลดค่าบำรุงรักษารถยนต์ ค่าน้ำมันเครื่อง ค่าแรง และค่าอะไหล่ในการเข้ารับบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ณ ศูนย์บริการของรถยนต์ ทั้งนี้ เงื่อนไขการให้บริการขึ้นอยู่กับแต่ละบริษัท และสาขาที่เข้าร่วมโครงการฯ โดยมีกิจกรรมการดำเนินงานที่สำคัญ คือ การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนนำรถยนต์ที่มีอายุการใช้งานมากว่า 7 ปีขึ้นไป เข้าตรวจสอบสภาพ ณ ศูนย์บริการรถยนต์ในพื้นที่ และขอความร่วมมือจากศูนย์บริการรถยนต์พิจารณาส่วนลดราคาค่าแรง […]
ปกข่าวสำหรับเฟส29 1 5 New