ม.อ. ยืนยันปลอดภัย ไม่มีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19

ม.อ. ยืนยันปลอดภัย ไม่มีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19

วันนี้ 25 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 210 สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ได้มีการแถลงข่าว “ม.อ. ยืนยันปลอดภัย ไม่มีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19”

จากการที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ทราบถึงปัจจัยเสี่ยงของการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส Covid-19 ระลอกใหม่ในประเทศ และโดยเฉพาะในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ทางมหาวิทยาลัยได้ออกมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยใหทุกคณะทุกหน่วยงาน จัดทำ QR Code “PSU Care” ให้แก่บุคลากร นักศึกษาในสังกัด และผู้มาติดต่อหน่วยงาน โดยต้องสแกนเช็คอิน ผ่าน QR Code ทั้งก่อนเข้าในอาคารและออกนอกอาคาร

พร้อมทั้งประกาศงดใช้สถานที่ชั่วคราวภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2563 ในพื้นที่ สำนักงานทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร อ่างเก็บน้ำ สนามเด็กเล่น บริเวณสวนสุขภาพ สนามเทนนิสทุกสนาม สนามเปตองทุกสนาม สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามซอฟท์บอลทุกสนาม สนามฟุตบอลทุกสนาม สระว่ายน้ำ และพื้นที่ศูนย์กีฬาและนันทนาการ ในด้านการจัดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัย ได้กำหนดแนวทางจัดการเรียนการสอนและการสอบ ในภาคการศึกษาที่ 2/2563 โดยให้งดการเรียนการสอนในชั้นเรียนทั้งหมด ตังแต่วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563 จนกว่าจะมีประกาศกำหนดแนวทางเป็นอย่างอื่น

S 7274536 HATYAITODAY
S 7274538 HATYAITODAY

สําหรับการฝึกงานทุกรูปแบบ รวมถึงการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ หรือสหกิจศึกษา ในพื้นที่จังหวัดที่มีการแพร่ระบาดสูง ขอให้ประสานงานกับหน่วยงานที่รับนักศึกษา เพื่อพิจารณา ปรับเปลี่ยนรูปแบบ หรือยกเลิกหากพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความเสี่ยงสูง หรือจัดกิจกรรมอื่นที่เหมาะสมทดแทน พร้อมเน้นย้ำให้ทุกคนปฎิบัติตามมาตรการด้วยการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า และหมั่นล้างมือบ่อยๆ            

สามารถติดตามข่าวสาร และข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ศูนย์ข้อมูลเฝ้าระวัง COVID – 19 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ https://www.psu.ac.th/th/node/9437

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิงจาก : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

Next Post

ไปรษณีย์ไทยใจปล้ำ ชวนคนไทยส่งกำลังใจและคำอวยพรปีใหม่ผ่าน ส.ค.ส. ฟรีทุกพื้นที่ เริ่มวันนี้ถึง 5 มกราคมปีหน้า

Sat Dec 26 , 2020
ไปรษณีย์ไทยใจปล้ำ ชวนคนไทยส่งกำลังใจและคำอวยพรปีใหม่ผ่าน ส.ค.ส. ฟรีทุกพื้นที่ เริ่มวันนี้ถึง 5 มกราคมปีหน้า บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) จัดกิจกรรมให้ประชาชนส่งต่อกำลังใจถึงกันในช่วงเทศกาลปีใหม่ด้วยการส่งบัตรอวยพรโปสการ์ด หรือ ส.ค.ส. ฟรี ไม่คิดค่าบริการ เพียงจ่าหน้าซองจดหมาย การ์ดอวยพร หรือโปสการ์ดว่า “ส.ค.ส.” “ส.ค.ส. 2564” “ส.ค.ส.2021”  หรือคำที่มีความหมายว่า “สวัสดีปีใหม่” ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  สำหรับผู้ที่มีสิทธิ์ร่วมกิจกรรม ได้แก่ ประชาชนทั่วไป ไม่รวมนิติบุคคล หรือหน่วยงานภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน จำกัดจำนวนไม่เกินคนละ 10 ฉบับ  ผู้ที่สนใจสามารถรส่ง ส.ค.ส.ได้ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศ ตั้งแต่วันนี้  25 ธันวาคม 2563  – 5 มกราคม 2564 โดยการ์ดอวยพร (ส.ค.ส.) ทุกประเภทต้องมีขนาดไม่เกินซองจดหมาย หรือโปสการ์ดเท่านั้น สอบถามเพิ่มเติมโทร 1545 HATYAITODAYNEWS Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine
ไปรษณีย์ไทยใจปล้ำ ชวนคนไทยส่งกำลังใจและคำอวยพรปีใหม่ผ่าน ส.ค.ส. ฟรีทุกพื้นที่ เริ่มวันนี้ถึง 5 มกราคมปีหน้า