สงขลานครินทร์ติดอันดับ 6 E-university ในไทย จากการจัดอันดับโดย webometrics

สงขลานครินทร์ติดอันดับ 6 E-university ในไทย จากการจัดอันดับโดย webometrics

  Cybermetrics  Lab แห่งสภาวิจัย (CSIC) ประเทศสเปน ได้ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยทั่วโลกประจำเดือนมกราคม 2021 Universities : January 2021 Edition 2021.1.0  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ติดอันดับ 6 ของประเทศไทย  ลำดับที่  273 ของเอเชีย และอันดับ 1100 ของโลก จากการจัดอันดับคุณภาพด้านวิชาการของ webometrics จากประเทศสเปน โดยในการจัดอันดับ จะใช้ข้อมูลที่ Cybermetrics Lab ของมหาวิทยาลัยกว่าสองหมื่นแห่งทั่วโลกผ่านทางเว็บ จะมีการประกาศผลการจัดอันดับเว็บไซต์ 2 ครั้งต่อปี คือช่วงเดือนมกราคมและช่วงเดือนกรกฎาคม ของทุกปี ผ่านทางเว็บไซต์

n10014 290164 09 HATYAITODAY

โดยการวัดผลของ Webometrics ใช้หลักเกณฑ์การจัดอันดับ 4 ข้อ คือ

1. Presence (20%) วัดการปรากฎตัวบนอินเทอร์เน็ต คือภาพรวมทั้งหมดของข้อมูลที่อยู่ภายใต้โดเมนเดียวกันเทียบกับ Size

2. Impact (50%) วัดผลกระทบการอ้างอิง คือ คุณภาพของเนื้อหาที่ทำการประเมินเทียบกับ Visibility

3. Openness (15%) วัดจากแหล่งที่เก็บงานวิจัยของมหาวิทยาลัย (วัดปริมาณการเก็บข้อมูลด้านการวิจัยที่เผยแพร่ จำนวน Rich File เช่น pdf, doc, docx, ppt วัดโดย Google Scholar) เทียบกับเกณฑ์ Rich File

4. Excellence (15%) ความเป็นเลิศ เช่น เอกสารตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ ผลผลิตทางวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทียบกับ Scholar

ทั้งนี้ การจัดอันดับเว็บไซต์นั้นเพื่อวัดผลงานทางวิชาการที่มีการเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต นอกเหนือจากผลงานที่มีการตีพิมพ์ลงในวารสาร หรือ อื่นๆ วัดความสามารถในการเป็น “มหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์ (E-university)”

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิง : สงขลานครินทร์

Next Post

สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 30 มกราคม 2564 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 930 ราย เข้าพักสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ (State Quarantine)

Sat Jan 30 , 2021
สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 30 มกราคม 2564 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 930 ราย เข้าพักสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ (State Quarantine)     วันที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 11.30 น. ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) หรือศบค.ได้เสนอข้อมูลสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทย     ซึ่งในวันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 930 ราย เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศเข้าพักสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้   สามารถดูข้อมูลโควิด-19 แบบ Realtime ได้ข้างล่างนี้  HATYAITODAYNEWS อ้างอิงข้อมูลจาก : ศูนย์ข้อมูล COVID-19 Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine
สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 30 มกราคม 2564 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 930 ราย เข้าพักState Quarantine