ม.สงขลานครินทร์ สร้างความมั่นใจฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัย หลังพบบุคลากรติดเชื้อโควิด-19

ม.สงขลานครินทร์ สร้างความมั่นใจ ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัย หลังพบบุคลากรติดเชื้อโควิด-19

วันที่ 26 ธ.ค. 63 ช่วงเวลาที่ผ่านมา ทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคในพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตั้งแต่อาคารเรียน ห้องเรียน ห้องน้ำ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องประชุม ตลอดจนพื้นที่ส่วนกลางภายในมหาวิทยาลัยฯ

โดยมีเจ้าหน้าที่งานกายภาพและระบบนิเวศเป็นผู้ควบคุมการปฎิบัติงาน ซึ่งในส่วนของลิฟต์จะทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อทุกๆ 2 ชั่วโมง เพื่อสร้างความมั่นใจแก่นักศึกษา บุคลากร ตลอดจนบุคคลภายนอกที่จะเข้ามาติดต่องานภายในมหาวิทยาลัยฯ

ม.สงขลานครินทร์ สร้างความมั่นใจฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัย หลังพบบุคลากรติดเชื้อโควิด-19


โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ออกมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โดยให้คณะ/หน่วยงานมีการตรวจอุณหภูมิร่างกายผ่านจุดคัดกรองทุกครั้งก่อนเข้าอาคาร นักศึกษา – บุคลากร ที่ผ่านจุดคัดกรองต้องสแกน QR Code “PSU Care” เพื่อเช็คอิน (Check-in) ก่อนเข้าในอาคาร/ห้องเรียน เช็คเอ้าท์ (Check-out) ก่อนออกจากอาคาร/ห้องเรียนทุกครั้ง สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดระยะเวลาที่อยู่ในพื้นที่ภายในคณะ/หน่วยงาน ล้างทำความสะอาดมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์บ่อยๆ และทีการเว้นระยะห่างตามหลัก Social Distancing


ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง คัดกรอง ป้องกัน และควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ของบุคลากรและนักศึกษาในสังกัดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยฯ ได้กําหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอนและการสอบ ของวิทยาเขตหาดใหญ่ ในภาคการศึกษาที่ 2/2563 โดยงดการเรียนการสอนในชั้นเรียนทั้งหมดของวิทยาเขตหาดใหญ่ ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563 จนถึงวันที่ 10 มกราคม 2564 อีกด้วย

HATYAITODAYNEWS

Next Post

เช็คด่วน Timeline ผู้ป่วยยืนยัน covid-19 จำนวน 2 คน ของจังหวัดสงขลา

Sat Dec 26 , 2020
เช็คด่วน Timeline ผู้ป่วยยืนยัน covid-19 จำนวน 2 คน ของจังหวัดสงขลา ตามที่ได้สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดสงขลา จากกลุ่มที่เดินทางมาจากกลุ่มบิ๊กไบค์ซึ่งเดินทางกลับจากเกาะลันตา 1 ราย ส่งผลให้พบทีมหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ มีอาจารย์คณะวิทยาการจัดการ ตรวจเชื้อโควิด-19 ได้รับผลเป็นบวก โดยได้สัมผัสติดจาก บุคคลติดเชื้อแรกที่หนึ่ง ซึ่งทางกรมประชาสัมพันธ์ได้เปิดเผย Timeline ผู้ป่วยยืนยัน covid-19 ทั้ง 2 ราย ของจังหวัดสงขลา เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ชี้แจงให้ประชาชนในพื้นที่รับทราบ และสังเกตว่าตนเองหรือครอบครับผู้ใกล้ชิด ได้เดินทางไปยัง Timeline ในเวลาดังกล่าวตรงกับผู้ติดเชื้อทั้ง 2 รายหรือไม่ ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนได้โปรดมั่นใจในมาตรการการควบคุมโรค และขอความร่วมมือให้พี่น้องชาวสงขลา สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งที่ออกจากที่พัก ปฏิบัติตนตามหลักการเว้นระยะห่างทางสังคม ล้างมือด้วยสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์บ่อยครั้ง และให้ทุกคนเช็คอินผ่านแอปพลิเคชั่น “ไทยชนะ” เมื่อเข้าไปใช้บริการในสถานประกอบการ ร้านค้า และสถานที่ต่างๆ ทุกครั้ง HATYAITODAYNEWS Facebook […]
เช็คด่วน Timeline ผู้ป่วยยืนยัน covid-19 จำนวน 2 คน ของจังหวัดสงขลา