จังหวัดสงขลาติดอันดับ 3 ของประเทศ ป่วยด้วยโรคพิษสุนัขบ้า

จังหวัดสงขลาติดอันดับ 3 ของประเทศ ป่วยด้วยโรคพิษสุนัขบ้า

โรคพิษสุนัขบ้า หรือ โรคกลัวน้ำ เป็นโรคติดเชื้อในระบบประสาทจากสัตว์สู่คน มีอันตรายร้ายแรงถึงชีวิต ผู้ที่เป็นโรคพิษสุนัขบ้าจะเสียชีวิตเกือบทุกราย เพราะปัจจุบันยังไม่มียาที่ใช้ในการรักษา แต่ทั้งนี้โรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคที่สามารถป้องกันได้โดยการฉีดวัคซีน
โรคพิษสุนัขบ้า เกิดจากสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่เป็นพาหะ สามารถติดต่อได้จากการโดนกัด ข่วน หรือถูกเลียในบริเวณที่มีบาดแผล หรือแม้แต่น้ำลายสัตว์ที่มีเชื้อเข้าตา ปาก จมูก ซึ่งหากถูกกัดให้รีบล้างแผลด้วยน้ำสบู่ หรือน้ำสะอาดหลาย ฯ ครั้งทันที แล้วรีบไปพบแพทย์
สำหรับสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในจังหวัดสงขลา ปี 2563 มียอดการเกิดโรคสัตว์สะสม จำนวน 23 ครั้ง มากเป็นอันดับ 2 ของประเทศ โดยอำเภอที่พบการเกิดโรคพิษสุนัขบ้ามากที่สุด คือ อำเภอหาดใหญ่ อำเภอรัตภูมิ อำเภอสะเดา และพบมากในสุนัข และโค ส่วนในปี 2564 จังหวัดสงขลามียอดการเกิดโรคสะสม จำนวน 6 ครั้ง มากเป็นอันดับ 3 ของประเทศ ซึ่งอำเภอที่พบการเกิดโรคมากที่สุดคือ อำเภอหาดใหญ่ อำเภอสะเดา อำเภอคลองหอยโข่ง และอำเภอสิงหนคร โดยพบมากในสุนัข แมว และโค
ทั้งนี้ จังหวัดสงขลา โดยสำนักปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ได้ดำเนินมาตรการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ทั้งในการผ่าตัดทำหมัน เพื่อควบคุมจำนวนประชากรสุนัขและแมว โดยเน้นไปที่สัตว์จรจัดและสัตว์ด้อยโอกาส
รวมถึงการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์อย่างถูกวิธี เช่น การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้ผู้เลี้ยงตระหนักถึงความสำคัญของการเลี้ยงสัตว์อย่างรับผิดชอบ ไม่นำสัตว์เลี้ยงไปปล่อย เพราะสัตว์จรจัดเป็นพาหะสำคัญของโรคพิษสุนัขบ้า นั้นเอง
อ้างอิง : ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

Next Post

รพ.สนามศูนย์ประชุมนานาชาติฯ ม.อ.หาดใหญ่ จัดทำระบบความดันลบ ฆ่าเชื้อในอากาศ พร้อมบำบัดน้ำเสีย

พฤหัส เม.ย. 29 , 2021
รพ.สนามศูนย์ประชุมนานาชาติฯ ม.อ.หาดใหญ่ จัดทำระบบค […]