จังหวัดสงขลา แจ้งวันหยุดราชการวันตรุษอีดิ้ลอัฎฮา (วันรายอฮัจยี) ตรงกับ 21 ก.ค. 64

จังหวัดสงขลา แจ้งวันหยุดราชการวันตรุษอีดิ้ลอัฎฮา (วันรายอฮัจยี) ตรงกับ 21 ก.ค. 64

วันที่ 20 ก.ค. 64 นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า จังหวัดได้รับแจ้งจากศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้ ว่า การกำหนดให้วันตรุษอีดิ้ลฟิตรี (วันรายอปอซอ) วันตรุษอีดิ้ลอัฎฮา (วันรายอฮัจยี) ซึ่งเป็นวันสำคัญของศาสนาอิสลาม เป็นวันหยุดราชการประจำปีในพื้นที่จังหวัดสงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสตูล ซึ่งทางสำนักจุฬาราชมนตรีได้มีประกาศ เรื่องกำหนดวันที่ 1 ของเดือนซุ้ลฮิจยะห์และอีดิ้ลอัฎฮา ฮิจเราะห์ศักราช 1442 ประกาศ ว่า วันตรุษอีดิ้ลอัฎฮา (วันรายอฮัจยี) ฮิจเราะห์ศักราช 1442 ตรงกับวันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2564 จังหวัดสงขลาจึงกำหนดให้วันดังกล่าวเป็นวันหยุดราชการ 1 วัน

583b1ae5f4ed5ad3be4ce260a418f7d4 Small

พร้อมขอความร่วมมือพี่น้องชาวไทยมุสลิมสำหรับมาตรการในการปฏิบัติศาสนกิจเนื่องในวันตรุษอีดิ้ลอัฎฮา ซึ่งสำนักจุฬาราชมนตรีได้ออกประกาศกำหนดแนวทางการปฏิบัติศาสนกิจในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เนื่องจากจังหวัดสงขลาอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ให้งดการละหมาดยามาอะและละหมาดวันศุกร์ที่มัสยิดทุกพื้นที่ แต่สามารถมีการอาซานทุกเวลา และให้ปฏิบัติละหมาดประจำเวลาได้ไม่เกิน 3 คน เพื่อรักษาไว้ซึ่งการละหมาดประจำมัสยิด

714db7e3f5be0bf09cd2ef2e44a02006 Small 1

ส่วนในวันตรุษอีดิ้ลฟิตรีงดการละหมาดอิดิ้ลฟิตรีที่มัสยิดทุกพื้นที่ หรือสถานที่อื่นที่เตรียมไว้ แต่จะให้มีการตักบีร ซึ่งอนุญาตเพียงผู้นำหรือผู้ได้รับมอบหมายเพียง 3 คน และประชาชนละหมาดที่บ้านเฉพาะผู้ที่อยู่บ้านเดียวกันเท่านั้น งดการเยี่ยมญาติ และงดรวมตัวเกินกว่า 5 คน สำหรับการเชือดสัตว์พลีทาน (กุรบาน) จะต้องปฏิบัติให้ถูกสุขลักษณะ และอนุญาตให้ทำโดยให้มีแค่เฉพาะผู้ที่มีหน้าที่เท่านั้น ห้ามมิให้ผู้คนกลุ่มใหญ่ล้อมวงมุงดูเกิน 5 คน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

1452548 833540226717496 9094876629937482616 N 2 1

อ้างอิง : สวท.สงขลา

Next Post

ประกาศ ‼️ พบผู้ป่วยโควิด-19ยืนยันในพื้นที่ตลาดทรัพย์สินสงขลา

Wed Jul 21 , 2021
ประกาศ ‼️ พบผู้ป่วยโควิด-19ยืนยันในพื้นที่ตลาดทรัพย์สินสงขลา วันที่ 21 ก.ค. 64 สาธารณสุขอำเภอเมืองสงขลา ประกาศเนื่องจากมีการพบผู้ป่วยยืนยันในพื้นที่ตลาดทรัพย์สินสงขลา.เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรค COVID-19 ในเขตเทศบาลนครสงขลา .กองสาธารณสุขฯ เทศบาลนครสงขลา คณะผู้บริหารตลาด และคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอเมืองสงขลา มีมติให้ปิดตลาดทรัพย์สิน เป็นเวลา 7 วัน ระหว่างวันที่ 22 – 28 ก.ค. 64 ทั้งนี้ เมื่อครบกำหนดแล้ว กองสาธารณสุขฯ เทศบาลนครสงขลา และคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอเมืองสงขลา จะมีการประเมินตามมาตรการอีกครั้ง ก่อนจะอนุญาตให้เปิดให้บริการ อ้างอิง : ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอเมืองสงขลา (ศปก.อ.เมืองสงขลา) Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine
ปกข่าว 01