ศบค. แจงรายละเอียดเพิ่ม คนที่เดินทางมาจาก จ.ระยอง ต้องกักตัวหรือไม่

ศบค. แจงรายละเอียดเพิ่ม คนที่เดินทางมาจาก จ.ระยอง ต้องกักตัวหรือไม่
ศบค. แจงรายละเอียดเพิ่ม คนที่เดินทางมาจาก จ.ระยอง ต้องกักตัวหรือไม่

ศบค. แจงรายละเอียดเพิ่ม คนที่เดินทางมาจาก จ.ระยอง ต้องกักตัวหรือไม่

วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ได้อธิบายเพิ่มเติมถึงการกักตัว 14 วัน จะเกิดขึ้นเฉพาะกับบุคคล 12 คนเท่านั้นที่มีความเสี่ยงเท่านั้น ในแง่ของคนที่พึ่งออกมาจากจังหวัดระยองนั้น ทางปลัดกระทรวงมหาดไทยได้มีคำสั่งออกมาแล้วว่าไม่จำเป็นต้องมีการกักตัว แต่ได้เน้นย้ำให้ทางจังหวัดแต่ละจังหวัด ควรไปประชุมพูดคุยโดยผู้ว่าแต่ละจังหวัด ซึ่งเป็นในฐานะผู้อำนวยการ คณะกรรมการโรคติดต่อในแต่ละจังหวัดนั้นๆ ทั้งยังต้องประกอบด้วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพื่อหาแนวทางที่เหมาะสม

โดยที่แต่ละจังหวัดนั้นสามารถใช้งานระบบไทยชนะ เพื่อตรวจสอบการเข้าออกของคนในพื้นที่ ในส่วนของจังหวัดสงขลานั้น ได้ดำเนินการผลิตสปอตประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนให้ประชาชนที่เดินทางไปยังพื้นที่ข้างต้น ตั้งแต่วันที่ 8-11 กรกฎาคม 2563 และกังวลว่าตนเองสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อติดต่อสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา หมายเลขโทรศัพท์ 093-5766411 สายด่วน 1880 หรือสายด่วนกรมควบคุมโรค 1422 และขอความอนุเคราะห์มายังท่านเพื่อประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายข่าว ประจำหมู่บ้าน/ชุมชน และสื่อวิทยุชุมชนในพื้นที่ ให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกันจึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิงข้อมูลเพิ่มเติม : ศูนย์ข้อมูล COVID-19 และ สำนักงานศาลากลางจังหวัดสงขลา

ทั้งนี้ท่านสามารถติดตามรายงานสถานการณ์โควิด-19 ได้ในแบบเรียลไทม์

Next Post

ศูนย์ดำรงธรรมร่วมลงพื้นที่แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนการปล่อยน้ำทิ้งจากการเลี้ยงกุ้ง

Fri Jul 17 , 2020
ศูนย์ดำรงธรรมร่วมลงพื้นที่แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนการปล่อยน้ำทิ้งจากการเลี้ยงกุ้ง    วันนี้(17/07/2563) เวลา 11.00 น. นายรุ่งโรจน์ และสุบ พร้อม นายประยูรศักดิ์ สุวรรณวงศ์ นายอำเภอสทิงพระ และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสงขลา องค์การบริหารส่วนตำบลกระดังงา และผู้ประกอบการ ร่วมลงพื้นที่เพื่อกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหา ณ ชายทะเลหมู่ที่ 3 ตำบลกระดังงา อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา กรณีมีการปล่อยน้ำทิ้งจากการเลี้ยงกุ้ง ซึ่งมีการเผยแพร่ทางโซเชียล (เฟสบุ๊ค) เมื่อช่วงวันที่ 11 กรกฎาคม 2563        สำหรับกรณีดังกล่าว นายอำเภอสทิงพระได้นัดประชุมหน่วยงานและผู้เกึ่ยวข้องในพื้นที่แล้ว เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 โดยให้ผู้ประกอบการจัดทำระบบบำบัดน้ำก่อนปล่อยลงลำรางสาธารณะ เบื้องต้นทางอำเภอสทิงพระได้ประสานไปยังสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลาแล้วเกี่ยวกับระบบและ รูปแบบของระบบบำบัด โดยในวันนี้ทางคณะ ฯ ได้ดำเนินที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 1.สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 ได้เก็บตัวอย่างน้ำในบ่อพักก่อนปล่อยลงสู่ลำราง และจะประสานกับกรมควบคุมมลพิษ […]
ศูนย์ดำรงธรรมร่วมลงพื้นที่แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนการปล่อยน้ำทิ้งจากการเลี้ยงกุ้ง